Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69453/2013/22-23<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Галичина
: всеукр. наук. і культ.-просв. краєзн. часоп..- Івано-Франківськ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Слово про ювіляра

 4. Цепенда І. До 85-річчя професора Володимира Грабовецького. - C. 19-23.
 5. Паньків М. Дослідник одного з найтрагічніших періодів історії Прикарпаття. - C. 24-28.
 6. Грабовецький В. Мої незабутні зустрічі з духовною і творчою елітою України. - C. 29-88.
 7. Арсенич П. Спогади про співпрацю з професором Володимиром Грабовецьким. - C. 89-90.
 8. Бібліографія монографічних праць професора Володимира Грабовецького. - C. 91-93.
 9. Книги про життя й наукову діяльність професора В. В. Грабовецького. - C. 94-95.
 10. Літопис життя, науково-педагогічної й громадської діяльності Володимира Грабовецького. - C. 96-99.
  • Medium aevum

 11. Волощук М. Віце-воєвода Трансільванії Петро, син Миколи, прозваний Руським, з роду Балог. - C. 100-107.
 12. Дубчак С. Творчість Аврелія Августина як джерело до вивчення історії Латинської Африки першої третини V ст.. - C. 108-115.
 13. Павлюк А. Характер лангобардського завоювання Італії (568-584 рр.). - C. 115-121.
 14. Стасюк А. Проблема формування місіонерської діяльності Ордену Братів Менших на Русі в другій половині 30-х - на початку 40-х рр. XIII ст.. - C. 112-131.
  • Етнологія

 15. Боян С. Знання метеорологічні в народному календарі бойків. - C. 132-137.
 16. Андрейків Х. Розвиток деревообробних промислів на Бойківщині в кінці XIX - на початку XX ст.. - C. 137-142.
  • Історія

 17. Кучик О., Цебенко О. Гербурти у польсько-турецькій дипломатії другої половини XVI ст.. - C. 143-149.
 18. Сигидин М. Поділля в політичних планах Богдана Хмельницького. - C. 149-153.
 19. Засипко М. Розвиток мануфактурного виробництва в період гетьманування Д. Апостола. - C. 154-158.
 20. Райківський І. Питання єдності русько-українського простору в громадській думці Галичини під час революції 1848-1849 рр.. - C. 159-168.
 21. Ілин Л. Галицький крайовий сейм і формування засад українсько-польських політичних стосунків(1861-1914 рр.). - C. 168-173.
 22. Патер І. Міжнародна діяльність Союзу Визволення України(1914-1918). - C. 174-186.
 23. Сіреджук П. Гуцули в боях за Українську державу в 1918-1921 рр.. - C. 186-193.
 24. Безсмертний А. Структура зайнятості населення Волинського воєводства в міжвоєнний період. - C. 194-199.
 25. Орлевич І. Русофільська течія на початку 1920-х років у Галичині. - C. 200-208.
 26. Мандрик Я. Формування масових кадрів для колгоспного будівництва Радянської України в роки завершення колективізації. - C. 209-213.
 27. Ходак Т. Політична боротьба в УНТП-УНДО навколо державотворчих концепцій у 20-30-х рр. XX ст.. - C. 231-220.
 28. Соляр І. Український політикум і міжнародні організації в 1920-1930-х рр.: формат міжпарламентської унії. - C. 220-225.
 29. Мосійчук Т. Співпраця УНДО й педагогічного товариства "Рідна школа". - C. 225-232.
 30. Давибіда Л. Каси хворих у Галичині(1919-1933 рр.): історичний аспект. - C. 232-237.
 31. Мосорко М. Зміни матеріального становища поляків Галичини під впливом насадження радянської соціально-побутової моделі (1939-1941 рр.). - C. 237-245.
 32. Вітенко М. Колективізація на територї західних областей УРСР на початку Другої світової війни (17 вересня 1939р. - 22 червня 1941 р.). - C. 245-251.
 33. Галицька-Дідух Т. Військове й ідеолого-політичне протистояння УПА та ОУН(б) і радянських каральних структур у 1944-1945 рр. (на прикладі Станіславської області). - C. 252-263.
 34. Пендзей І. Від "епохи М. Горті" до "епохи Я. Кадара": передісторія комуністичного тоталітарного режиму в Угорщині. - C. 263-271.
 35. Кобута С., Кобута Л. Івано-Франківськ у 1992 р.: тенденції соціально-економічного життя міста в перший рік української незалежності. - C. 271-283.
 36. Федорчак П., Федорчак Т. Участь покутян у розвитку українсько-польських взаємин: культурологічний аспект. - C. 283-287.
  • Історія релігії і церкви в Україні

 37. Лотоцький В. Релігійне життя української громади Станиславова другої половини XIX ст.. - C. 288-298.
 38. Стасюк І. Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії в період 1939-1950 рр.. - C. 298-311.
 39. Пилипів І., Делятинський Р. Особливості розвитку організаційно-територіальної структури Станиславівської єпархії ГКЦ у Другій Речі Посполитій (1919-1925 рр.). - C. 311-319.
 40. Войтюк О. Розвиток іконописної школи у Свято-Іванівській лаврі у 20-30-х рр. XX ст.. - C. 319-324.
 41. Єгрешій О. Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків - політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х - першої половини 1960-х рр.. - C. 324-333.
  • Історія української культури

 42. Шологон Л. Національно-культурний рух українців Галичини середини XIX ст. на сторінках часопису "Зоря Галицька" (1848-1857 рр.). - C. 334-338.
 43. Королько А. Театральне й музичне мистецтво жителів Покуття в контексті українського національного відродження (1880-ті - 1919 рр.). - C. 338-354.
 44. Сливка Л. Участь української шляхти в просвітницькому русі в Галичині (кінець XIX - початок XX cт.). - C. 354-361.
 45. Вараниця А. Народна вчителька в Галичині другої половини XIX - початку XX ст. (до питання про емансипацію жінки). - C. 361-370.
 46. Бурдуланюк В. Українське мовознавство Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття. - C. 370-383.
 47. Федорчак П., Федорчак Т. Культурно-громадське життя української еміграції в Чехословацькій республіці 1918-1939 рр.. - C. 383-389.
  • Історична біографістика

 48. Міщук А., Міщук М. Юліан Целевич: культурно-освітня діяльність. - C. 390-396.
 49. Гриник І. Диполоматична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції. - C. 396-402.
 50. Бурачок Н. Участь Миколи Шлемкевича в діяльності Фронту національної єдності. - C. 402-406.
 51. Кобута С. Мотив свободи в громадянській ліриці Джорджа Орвелла й Івана Багряного. - C. 406-411.
 52. Хмельовський П. Громадсько-політична діяльність Павла Лисяка в контексті суспільних процесів у Західній Україні в першій половині XX ст.. - C. 411-415.
  • Історичне краєзнавство

 53. Нагірний В. Інвентарний опис Чернелицького замку 1757 року. - C. 416-424.
 54. Арсеніч М. Черенлицький замок у міжвоєнний період (1918-1939) у світлі вибраних архівних джерел. - C. 425-433.
 55. Квятковський Л. Проект повоєнної відбудови Чернелицького замку 1922 року. - C. 433-438.
  • Політологія

 56. Монолатій І. На шляху до галицького міжетнічного компромісу: переговорні процеси 1911-1912 рр.. - C. 439-445.
 57. Ґеник М. Роль народної дипломатії в інституціоналізації українсько-польського примирення. - C. 446-454.
  • Історіографія

 58. Кугутяк М. Історія Великого Скиту як наукова проблема. - C. 455-471.
 59. Педич В. Українська історіографія в Галичині XIX - початку XX cт.: проблеми інституційного становлення. - C. 471-481.
 60. Клим'юк У. Ідея польської державності в суспільно-політичній думці Галичини під час Першої світової війни в оцінці польської історіографії. - C. 481-487.
 61. Галайчук І. Основні тенденції сучасної національної історіографії суспільних процесів у Галичині в роки німецької окупації (1941-1944 рр.). - C. 487-492.
 62. Борчук С. Проблематика українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни на сторінках енциклопедичних і бібліографічних видань. - C. 493-500.
 63. Крюков А. Аграрна політика Польщі в Галичині в польській історіографії міжвоєнного періоду. - C. 500-506.
 64. Кройтор В. Історіографічний аспект українського питання в політиці Румунії міжвоєнного періоду. - C. 507-513.
 65. Волошин М. Науковий доробок Любові Сухої та її внесок у розвиток української етнографії в 1940-1950-х рр.. - C. 514-522.
  • Мистецтвознавство

 66. Рось З. Діяльність міжнароднихджазових фестивалів як показник основних тенденцій розвитку джазового фестивального руху в Україні в період 1990-2012 рр.. - C. 523-530.
 67. Волощук Ю. Народно-ансамблеве інструментальне виконавство Прикарпаття: сучасні тенденції функціонування. - C. 530-533.
  • Джерелознавство

 68. Яковлєв Ю. Біографічний словник І. О. Левицького як джерело до вивчення історії УРП у Галичині кінця XIX - початку XX ст.. - C. 534-545.
 69. Кочкодан В. Відображення діяльності жіночих товариств Східної Галичини в україномовній періодиці (1914-1939 рр.). - C. 546-551.
 70. Стефанюк Г. Періодичні видання 1941-1944 рр. як джерело до вивчення соціально-правового становища населення Галичини в умовах нацистської окупації. - C. 551-556.
 71. Єгрешій О., Райківський І. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині у висвітленні Мирослави Дядюк: нове бачення. - C. 557-559.
 72. Марущенко О. Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. XX ст.. - C. 560-571.
  • Хроніка наукового життя

 73. Королько А. Інформація про захист докторських (кандидатських) дисертацій у спеціалізованій ученій раді Д 20.051.05 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2010-2013 рр.. - C. 572-576.
 74. Наші автори. - C. 577-581.
2013
Ч. 22-23
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського