Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69316/2016/2(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник аграрної науки Причорномор'я
: наук.-теор. фах. журн..- Миколаїв

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка. - C. 3-5.
 4. Лихач В. Я., Лихач А. В., Кіш С. В. Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування. - C. 6-15.
 5. Люта І. М., Ковтун С. І. Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби. - C. 16-22.
 6. Мельник В. О., Стельмах А. С., Кудряшова В. О. Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу "Миг-Сервіс-Агро". - C. 23-27.
 7. Моргун О. А., Сорока Н. М. Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Еustrongylides exсisus. - C. 28-35.
 8. Березовський А. В., Нагорна Л. В. Ектопаразити як чинники погіршення біобезпеки в умовах птахівничих підприємств. - C. 36-41.
 9. Назаренко І. В. Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани. - C. 42-48.
 10. Небилиця М. С., Ващенко О. В., Кривда Ю. І., Мелешко Ю. В. Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин. - C. 49-59.
 11. Карунский О. Й., Николенко И. В. Пути повышения продуктивности свиней. - C. 60-69.
 12. Омельян А. М., Ібатуллін І. І. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну. - C. 70-77.
 13. Павлова Т. В. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе. - C. 78-87.
 14. Паливода Р. Национальные системы качества продовольствия Польши. - C. 88-100.
 15. Patryeva L., Groza V. Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver. - C. 101-106.
 16. Райхман А. Я. Оценка полноценности протеиновой питательности кормов для свиней. - C. 107-116.
 17. Сметаніна О. В., Ібатуллін І. І., Бомко В. С. Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока. - C. 117-125.
 18. Стріха Л. О., Сморочинський О. М., Крива В. І., Кривчук О. В. Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів. - C. 126-132.
 19. Фомченко И. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя у крупного рогатого скота при заболевании хламидиозом. - C. 133-142.
 20. Хоменко А. Д. Біологічно активна добавка Spirulina Platensis та її використання у перепелівництві. - C. 143-148.
 21. Чернишов І. В., Левченко М. В., Мазуркевич І. С. Стан і потенціал розвитку органічного свинарства України. - C. 149-154.
 22. Чернікова Г. Ю., Пономаренко Н. П. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів. - C. 155-160.
 23. Чорний М. В., Щепетільніков Ю. О., Бондар А. О., Панасенко Є. О. Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят. - C. 161-170.
 24. Шебанін П. О., Лихач В. Я. Вплив кормової добавки "Біо Плюс 2Б" на якісні показники свинини. - C. 171-178.
 25. Юрченко В. В., Додашьянц М. О. Водні організми в умовах глобального потепління. - C. 179-186.
 26. Крамаренко С. С., Потриваєва О. І. Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю. - C. 187-192.
2016
Вип. 2(2) (90)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського