Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69316/2014/3(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник аграрної науки Причорномор'я
: наук.-теор. фах. журн..- Миколаїв

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Обліково-аналітичне, фінансово-кредитне та інформаційне забезпечення розвитку аграрного

 4. Єрмаков О. Ю. Методологія економічного дослідження аграрних проблем. - C. 3-12.
 5. Липчук В. В., Шувар Б. І. Оцінка інноваційності розвитку сільського господарства. - C. 13-21.
 6. Крамаренко О. М. Вплив інфляції на результати роботи банківської системи України. - C. 22-28.
 7. Мельниченко І. В. Загиблі посіви в контексті інформаційного забезпечення виробничого менеджменту. - C. 29-34.
 8. Руденко Є. М. Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств. - C. 35-43.
 9. Kaczmarska B. Innovation risk in agricultural production. - C. 44-52.
 10. Сендецька С. В. Основні тенденції розвитку ринку маркетингових комунікацій України. - C. 53-58.
 11. Войтович Н. В. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрної сфери економіки України. - C. 59-66.
 12. Ксьонжик І. В. Формування концепції інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій України. - C. 67-74.
 13. Корабахіна А. Ю. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції. - C. 75-82.
 14. Обмок О. Г. Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників. - C. 83-90.
 15. Коляда А. Л. Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами. - C. 91-100.
 16. Соціально-економічні напрями підвищення привабливості та конкурентоспроможності

 17. Погріщук Б. В. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки. - C. 101-110.
 18. Мельник В. І., Погріщук Г. Б. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки. - C. 111-118.
 19. Ажаман І. А. Розвиток екологічного аудиту в сільському будівництві. - C. 119-125.
 20. Грецька Н. А. Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні. - C. 126-133.
 21. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності землеробської галузі

 22. Палапа Н. В., Сігалова І. О., Крикунова О. В., Карпук Л. М. Комплексна оцінка загальної деградованості орних земель. - C. 134-143.
 23. Ковтун-Водяницька С. М., Тарасова В. В., Полукарова Є. Ю., Древова С. С. Малопоширені інтродуценти роду Nepeta L. як нове джерело для вітчизняної виноробної галузі. - C. 144-150.
 24. Поляшенко Н. В. Характеристика гумусового стану схилових чорноземних грунтів Степу України. - C. 151-157.
 25. Актуальні питання сучасних технологій виробництва і переробки тваринницької сировини

 26. Топіха В. С., Лихач В. Я., Кіш С. В. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції "Степовий" в умовах ПАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області. - C. 158-165.
 27. Підпала Т. В., Марикіна О. С. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід. - C. 166-172.
 28. Патрєва Л. С. Вплив калібрування яєць качок кросу "Темп" на їх інкубаційні якості. - C. 173-177.
 29. Кириченко В. А., Баркарь Є. В., Кот С. П. Зв'язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні. - C. 178-181.
 30. Рукавиця А. А., Луговий С. І. Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок. - C. 182-188.
 31. Данильчук Г. А., Кравченко О. О., Савчук М. Г. Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток. - C. 189-194.
 32. Шебанін П. О. Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині". - C. 195-202.
 33. Роль аграрних вищих навчальних закладів у формуванні культури майбутніх фахівців

 34. Кухар Р. Б., Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. Інформатизація освіти – необхідна умова при формуванні інформаційного суспільства. - C. 203-208.
2014
Вип. 3(2) (80)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського