Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69316/2012/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник аграрної науки Причорномор'я
: наук.-теор. фах. журн..- Миколаїв

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Шебанін В. С., Лихач В. Я. Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АК. - C. 3-11.
 4. Сіренко Н. М. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві. - C. 12-19.
 5. Смага І. С., Максименко Г. А. Показники бонітету та економічної оцінки як критерії інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення. - C. 20-25.
 6. Мохненко А. С. Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки. - C. 26-30.
 7. Клочан В. Ф., Костаневич Н. І., Костирко А. Г. Управління оборотним капіталом та напрямки його покращення. - C. 31-36.
 8. Марчук Л. П. Сучасна інформатизація суспільства та її вплив на інноваційні процеси. - C. 37-44.
 9. Крилова І. Г. Соціально-демографічні особливості стану жінок і чоловіків в Україні(гендерний асект) . - C. 45-50.
 10. Бабенко М. Д. Фінансове забезпечення раціонального природокористування в сільськогосподарському виробництві в Україні. - C. 51-55.
 11. Порудєєва Т. В. Методологічні асекти комплексної оцінки ефективності сівозмін. - C. 56-61.
 12. Яценко О. В. Регіональні проблеми формування продовольчої безеки. - C. 62-69.
 13. Рилєєв С. В., Юрій С. М. Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості івано-франківської області. - C. 70-75.
 14. Бавико О. Є. Модель вирішення проблеми дихотомії "Центр" – "Ериферія" в регіональній економічній політиці. - C. 76-81.
 15. Чужмир К. М. Розвиток інвестиційного середовища в аграрному секторі України. - C. 82-88.
 16. Гудзинська Ю. С. Пріоритетність в системі стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. - C. 89-93.
 17. Гойчук Д. А. Про дослідження впливу факторів на формування пропозиції необробленої деревини. - C. 94-99.
 18. Лебедь Д. А. Механізм мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах та шляхи його вдосконалення. - C. 100-104.
 19. Корнійчук Г. В. Розроблення системи заходів щодо підвищення ролі кредиту у забезеченні інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань. - C. 105-112.
 20. Фецович Т. Р. Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат. - C. 113-119.
 21. Антипова Л. К. Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України. - C. 120-125.
 22. Карпенко В. П. Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів. - C. 126-131.
 23. Кочерга М. М. Екологічний аудит як інструмент управління природокористуванням в агросфері. - C. 132-136.
 24. Губар О. В., Заверталюк О. В. Продуктивність кукурудзи розлусної залежно від строку сівби, заходів контролювання бур’янів і щільності посіву. - C. 137-143.
 25. Видинівська О. В. Вплив нульового обробітку на біологічну активність чорнозему південного. - C. 144-148.
 26. Кислинська А. І. Показники природної резистентності крові молодняку свиней великої білої породи угорської селекції в період адаптації. - C. 149-155.
 27. Ловейкін В. С. , Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А., Думенко К. М., Шевченко К. С. Оптимізація швидкісного режиму ереміщення машинно-тракторного агрегату з урахуванням рельєфу поля. - C. 156-164.
 28. Кошкін Д. Л., Павлюченко І. С. Математична модель керування мікрокліматом грибної теплиці. - C. 165-170.
 29. Артеменко Д. Ю. Теоретичне дослідження процесу взаємодії конусного котка просапної сівалки з ґрунтом. - C. 171-177.
 30. Дзигун Л. П., Дуган О. М. Вплив умов культивування на ріст ксилотрофних базидіоміцетів polyporus squamosus (Huds.) Fr. та laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) murrill. - C. 178-185.
 31. Погорілий С. П. Дослідження процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі на рівні кінематики. - C. 186-190.
2012
Вип. 1 (65)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського