Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68774:Геол.Геогр./2010/18/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Дніпропетровського університету
: наук. журн..- Дніпро. Серія, Геологія. Географія

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Геологія

   Геологічні дослідження

 4. Богданович В. В. К литологии збручских отложений (нижний сармат) Никопольского марганцеворудного бассейна. - C. 3-5.
 5. Иванов В. И. Вольфрам-молибденовый рудный потенциал Украины. - C. 6-12.
 6. Холошин И. В. Применение GPS при проведении геолого-технологического картирования месторождений полезных ископаемых. - C. 13-19.
 7. Бондар О. В., Дуднік Н. Ф. Дослідження кристаломорфології і складу піритів із рудних зон Середнього Придніпров’я. - C. 20-29.
 8. Савчук В. С., Кузьменко О. О. Склад і якість вугілля Богданівського родовища та основні напрями його раціонального використання. - C. 30-36.
  • Геоекологічні та гідрологічні дослідження

 9. Кроїк Г. А., Демура В. І. Термічні методи знешкодження відходів: аналіз та екологічні наслідки. - C. 37-41.
 10. Кроїк Г. А., Горова А. І., Павличeнко А. В. Оцінка ступеню техногенного забруднення грунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області. - C. 42-51.
 11. Кроик А. А., Дорганова Л. О. Оценка возможностей применения методов космического мониторинга для исследования экологического состояния территорий загрязненных тяжелыми металлами. - C. 51-54.
 12. Серебряна М. 3., Тонкова Н. В. Особливості золотовміщуючих мінералів та руд у зв’язку з можливістю використання біотехнологічних способів збагачення. - C. 55-58.
 13. Шерстюк Н. П., Власова И. А., Носова Л. А. Анализ процесса гидролиза в формировании зоны гипергенеза районов горнодобывающей промышленности. - C. 59-64.
 14. Білецька В. А. Вивчення процесів іммобілізації свинцю та хрому осадовими породами непорушенної структури. - C. 64-68.
 15. Белецкая В. А., Яцечко Н. Е., Конограй Т. М., Сысоева А. С. Особенности сорбции марганца осадочными породами юго-востока Украины. - C. 68-70.
 16. Малінкіна С. К., Томчакова Д. А., Серебряна М. 3. Біовилуження молібдену із золотомолібденової руди Східно-Сергіївського рудопрояву. - C. 70-74.
 17. Тонкова Н. В., Серебряна М. 3. Дослідження процесу адсорбції мікробних клитин Т.Ferrooxidans на сульфідно-кварцових золотовміщуючих рудах при їх фракціонуванні. - C. 75-79.
  • Гідрогеологія та інженерна геологія

 18. Евграшкина Г. П. Математические модели солепереноса в зоне аэрации техногенно нарушенных территорий. - C. 80-84.
 19. Мокрицкая Т. П. К вопросу о моделях пространственного распределения показателей свойств грунтов городских территорий. - C. 84-91.
 20. Єрченко М. А., Войцеховська В. В. Прогноз вторинного засолення порід зони аерації на території, прилеглій до скидного каналу. - C. 91-95.
 21. Босевская Л. П. Основные принципы инженерно-геологической оценки соляных массивов, использование их как среды для сооружения подземных объектов различного назначения. - C. 95-105.
 22. Географія

   Геоекологічні аспекти географічних досліджень

 23. Мішенко Л. В. Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону. - C. 106-109.
 24. Міщенко Л. В. Геоекологічна оцінка компонентів довкілля Закарпатської області. - C. 110-117.
 25. Горб А. С. Агрокліматичні умови пожнивного періоду на Дніпропетровщині. - C. 117-120.
 26. Горб А. С., Мороз К. Ф. Фінансова оцінка водних ресурсів Дніпропетровської області. - C. 120-123.
 27. Кирилюк О. В. Стійкість заплавно-руслових комплексів басейну річки Гуків. - C. 124-130.
 28. Костенюк Л. В. Кліматичні умови та гідрологічний режим басейну Верхнього Пруту. - C. 130-135.
 29. Задорожня Г. М. До питання щодо класифікації похідних процесів та явищ у ландшафтах зон техногенезу. - C. 135-141.
 30. Юровчик В. Г. Природно-ресурсний потенціал Волинської області. - C. 141-145.
  • Історико-географічні дослідження

 31. Троценко О. В. Проблеми географічного джерелознавства в історико-географічних дослідженнях регіонального рівня (на прикладі Дніпропетровської області). - C. 146-150.
 32. Таран Г. О. Класифікація інформаційних джерел для дослідження історико-географічної стадіальності процесів заселення Південно-Східної України. - C. 150-156.
 33. Горожанкіна Н. А. Географічний аналіз процесу народжуваності та його взаємозв’язок з освітнім рівнем жінок. - C. 157-167.
 34. Половка С. Г. Сім кроків на зустріч відтворенню морських геологічних досліджень в Україні. - C. 167-170.
  • Рекреаційна географія та туризм

 35. Манюк В. В. Туристическая и рекреационная составляющие мониторинга геологических памятников природы Украины. - C. 171-174.
 36. Пацюк В. С. Особливості становлення різних видів індустріального туризму на Криворіжжі. - C. 174-180.
 37. Сторчак О. В. Геологічні умови формування природних лікувальних пляжів та оцінка їх використання в курортно-рекреаційних цілях. - C. 181-188.
2010
Т. 18
вип. 12 (3/2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського