Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2014/18<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дослідження архівних та книжкових фондів

 4. Ковальчук Г. І. Базельські стародруки XV–XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". - C. 3-37.
 5. Булатова С. О. Археографічна й історична пам’ятка єзуїтів колегуму Св. Яна в Ярославі кінця ХVII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 38- 55.
 6. Бондар Н. П. До історії паперу вільнюського Євангелія (без сигнатур) 1600 р. друкарні Мамоничів. - C. 56-71.
 7. Железняк О. О. Оправи та обкладинки кириличних стародруків з друкарні Почаївської Успенської лаври. - C. 72-80.
 8. Курганова О. Ю. Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 81-90.
 9. Шаповал А. І. Особовий фонд Сергія Яковича Парамонова як джерело для дослідження біографії та наукової діяльності вченого. - C. 91-112.
 10. Заболотна Н. В. Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника). - C. 113-119.
 11. Рудакова Ю. К. Примірники з фондів Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, не відображені в "Сводном каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке. - C. 120-134.
 12. Наумова Н. А. Внесок ученого-економіста М. В. Птухи в розвиток демографії та статистики в Україні. До 130-річчя від дня народження. - C. 135-144.
 13. Герасімова Т. В. Особовий архів М. А. Шудрі у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: археографічний огляд. - C. 145-157.
 14. Корчемна І. С. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, структура, науковий опис. - C. 158-168.
 15. Лис М. М. Памятки войны 1914–1917 гг." подпоручика Владислава Павлюковского как документальные свидетельства Первой мировой войны (по материалам рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси). - C. 169-175.
 16. Рабчун О. С. Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: "нові" надходження – опрацювання – організація книжкових колекцій. - C. 176-182.
 17. Історія книжкових колекцій та зібрань

 18. Ціборовська-Римарович І. О. Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII–XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення. - C. 183-209.
 19. Альмес І. І. Бібліотека Віцинського василіанського монастиря (за матеріалами інвентарного опису 1774 р.). - C. 210-232.
 20. Мяскова Т. Є. Особова бібліотека С. П. Томашевського: історико-книгознавча характеристика книгозбірні (за матеріалами фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 233-241.
 21. Афанасьєва З. Б. Кабінет залізничного транспорту Київського комерційного інституту: навчальна діяльність та бібліотека. - C. 242-251.
 22. Гуржій І. О. Приватна бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського: склад та значення. - C. 252-259.
 23. Стефанович А. В. А. Е. Богданович и его книжная коллекция. - C. 260-266.
 24. Приймак І. М. Книжковий фонд та читачі Житомирської публічної бібліотеки (1866–1910 рр.). - C. 267-277.
 25. Заєць О. В. Бібліотека "Киевского общества естествоиспытателей" у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 278-285.
 26. Кодикологія та кодикографія

 27. Дубровіна Л. А. Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів. - C. 286-315.
 28. Зінченко С. В. Малярська оправа Євангелія-тетр 1631 р. зі збірки Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі. - C. 316-327.
 29. Гнатенко Л. А. Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання. - C. 328-339.
 30. Добрянська Т. А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування. - C. 340-354.
 31. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін

 32. Барабаш Т. М. Методика прочитання польських рукописів другої половини XVI – кінця XVIII ст.: теорія та практика (на прикладі матеріалів ЦДІА України, м. Львів). - C. 355-387.
 33. Старовойт С. В. Видавнича діяльність та видавнича продукція АН УРСР у першій половині 1950-х років. - C. 388-398.
 34. Соколов В. Ю. Кириличне видання "Феатрон или Позор исторический В. Стратемана в контексті розвитку книжкової культури та книгодрукування праць з історії в Росії першої чверті XVIII ст.: історико-книгознавчий та культурологічний аналіз. - C. 399-435.
 35. Булгаков Ю. В. Довідники по фондах архівних установ Півдня і Сходу України: історіографічний дискурс. - C. 436-445.
 36. Дзира О. І. Преса української діаспори Канади в міжвоєнний період як виразник думки громадськості. - C. 446-459.
 37. Васильєва О. О. Шептаківська волость в рамках комплексу гетьманських рангових маєтностей (друга половина XVII – перша третина XVIII ст.). - C. 460-474.
 38. Гутник Л. М. Синтез художньої літератури і киномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 475-496.
 39. Бойко Ю. О. Євген Чикаленко – видавець першої україномовної щоденної газети "Рада". - C. 497-512.
 40. Пастушенко О. В. Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем та прогнозування розвитку науки. - C. 513-525.
 41. Опришко Т. С. Періодичні видання "Бюлетень" та "Мистецькі матеріали" (1928–1929 рр.) літературної групи "Авангард": розвиток ідей конструктивного динамізму. - C. 526-534.
 42. Публікації документів

 43. Ясіновський Ю. П. Дві передмови Манявських ірмолоїв. - C. 535-544.
 44. Чернухін Є. К. З історії перекладів творів Тараса Шевченка в Греції: листи Еллі Алексіу та Яніса Ріцоса до Тетяни Чернишової 1958–1964 рoків у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - C. 545-565.
 45. Степченко О. П. До історії видання Шевченкового "Кобзаря" санкт-петербурзьким "Благодійним товариством видання загальнокорисних та дешевих книг для народу". - C. 566-575.
 46. Горбач Т. С., Купченко-Гринчук О. М. З невиданої спадщини видатного мовознавця: стаття А.О. Білецького "Σαστήρ – vox obscura". - C. 576-583.
 47. Шипко Л. В. Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна: джерелознавчий огляд. - C. 584-596.
 48. Інформаційні технології в бібліотечній та архівній справі

 49. Гальченко О. М. Сюжет "Розп’яття" на сюжетних середниках українських тиснених оправ ХVІ–ХVІІІ ст. та уніфікація описання для баз даних. - C. 597-620.
 50. Стронська Н. Т. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку. - C. 621-633.
 51. Збереження бібліотечних та архівних фондів

 52. Муха Л. В., Затока Л. П. Збереження унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського під час експонування: дослідження та практика. - C. 634-646.
2014
Вип. 18
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського