Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2012/16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

 1. Бондар Н. П. До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври. - C. 3-8.
 2. Цинковська І. І. Ілюстративна заставка в українських стародруках XVII ст.. - C. 9-42.
 3. Брязкало Т. В. Брязкало Іван Григорович Підоплічко – визначний зоолог, палеонтолог, археолог (за документами особового архівного фонду вченого). - C. 43-50.
 4. Шаповал А. І. Особовий фонд академіка О. І. Кухтенка як джерельна база дослідження життя та діяльності вченого. - C. 51-65.
 5. Савченко І. В. Нотно-видавнича діяльність "Дніпросоюзу" (Дніпровського союзу споживчих союзів України) . - C. 66-79.
 6. Губко Г. С. Праці М. В. Ломоносова у книжковій культурі та науці XVIII ст.. - C. 80-93.
 7. Рудакова Ю. К. Шлюбні панегірики у фондах національної бібліотеки україни імені в. і. вернадського: особливості примірників. - C. 94-116.
 8. Костюк Є. С. Архівні джерела з історії виробничих громадських об’єднань 20–30-х років xx ст. у фондах центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни. - C. 117-127.
 9. Кравченко О. О. Архівні джерела партизанського руху Київщини: аналіз складу і змісту документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління (на прикладі партизанського з’єднання ім. В. І. Чапаєва). - C. 128-139.
 10. Козак С. Б. "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі. - C. 140-152.
 11. Ткаченко І. В. Редакційний комітет "Літературно-наукового вістника" у листуванні М. Грушевського (1912–1914). - C. 153-163.
 12. Заболотна Н. В. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов’яноруського" П. Беринди). - C. 164-171.
 13. Василюк О. Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років. - C. 172-182.
 14. Булатова С. О. Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 183-196.
 15. Железняк О. О. Національна бібліотека України кириличні видання світського призначення друкарні почаївського успенського монастиря. - C. 197-205.
 16. Олексів І. Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини в контексті українсько-сербських книжкових взаємин XIX – початку XX ст.. - C. 206-222.
 17. Хаманн О. Исследование провениенций и перемещенные книжные коллекции: основные направления исследований в Германии. - C. 223-234.
 18. Кунанець Н. Е. Бібліотека почаївської успенської лаврита її роль у соціально-комунікаційних процесах. - C. 235-148.
 19. Литвинова Л. А. Колекційні фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча тематика дисертаційних досліджень (1993–2011). - C. 249-267.
 20. Гальченко О. М. Сюжети середників шкіряних оправ з майстерні Києво-Печерської лаври: спроба іконографічного вивчення. - C. 268-304.
 21. Гнатенко Л. А. Уривок стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис. - C. 305-315.
 22. Іванова О. А. Служебник і Требник архієрейський 1632 року: кодикологічний опис. - C. 316-324.
 23. Клименко Е. С. Російські богослужбові нотолінійні співочі книги другої половини XVІІ–XVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 325-341.
 24. Добрянська Т. А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об’єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ – 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект . - C. 342-361.
 25. Левченко Л. Л. Розробка теорії експертизи цінності документів у працях видатних американських учених-архівістів 30–50-х років ХХ ст.. - C. 362-389.
 26. Гарбар Л. В. Ніна Володимірівна та Олена Володимирівна Піскорські – діячі української бібліотечної справи. - C. 390-416.
 27. Березовська О. В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України. - C. 417-424.
 28. Лобузіна К. В. Лобузіна Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини. - C. 425-438.
 29. Добровольська В. В. Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою. - C. 439-445.
 30. Стоян П. Ф. Електронні ресурси архівної системи Канади: структура і стан розвитку. - C. 446-458.
 31. Муссель-Драгомирецька С. О. Актуальні питання удосконалення електронних каталогів Інституту рукопису в середовищі САБ "ІРБІС64”. - C. 459-466.
 32. Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Листи та листівка від виконавців-співаків до Ю. С. Мейтуса: аналіз документної інформації та визначення відносин між суб’єктами листування. - C. 467-476.
 33. Матвійчук Л. О. Біобібліографія гуманітарного циклу у Всеукраїнській академії наук (1918–1933): історіографія та джерельна база досліджень, основні напрями. - C. 477-497.
 34. Пастушенко О. В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990–2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень. - C. 498-514.
 35. Затока Л. П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій. - C. 515-542.
 36. Зінченко С. В. Рецензія на книгу: Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія: Дослідження, каталог, описи. – К. ; Л. : "Свічадо", 2011. – 223 с.. - C. 543-544.
2012
Вип. 16
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського