Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2017/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Новикова О. Ф. Трансформация проблем переселенцев Донбасса: от социальной защиты к ресурсу развития. - C. 4-14.
 4. Майдуков Г. Л. К вопросу о выборе стратегии инновационных преобразований в угольной отрасли. - C. 15-26.
 5. Драчук Ю. З., Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Проблеми застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної галузі та шляхи їх вирішення. - C. 27-34.
 6. Шевцова Г. З. Хімічна індустрія 4.0 як галузева концепція реалізації основ четвертої промислової революції. - C. 35-41.
 7. Сердюк О. С. Концепція третьої енергетичної революції. - C. 42-49.
 8. Мельник Г. В., Чемерис Є. Т. Дослідження взаємозв’язку і взаємозалежності понять "економічне зростання" і "економічний розвиток". - C. 50-54.
 9. Ковчуга Л. І. До формування понятійного апарату теорії інновацій. - C. 55-65.
 10. Павлов К. В. Система показателей, характеризующих социально-экономические взаимосвязи между приграничными регионами. - C. 66-74.
 11. Ляшенко В. І., Прокопенко Р. В., Дзюба С. В. Сценарії ринкової орієнтації зовнішньоекономічної діяльності Придніпровського економічного району в сучасних умовах. - C. 75-89.
 12. Шабалина Л. В., Капко А. В. Мировой рынок продовольственных товаров. - C. 90-99.
 13. Сірик А. Є. Державне регулювання ринку туристичних послуг України. - C. 100-104.
 14. Костюк Т. О. Виробнича складова економічної безпеки сільського господарства: теорія і практика. - C. 105-112.
 15. Ткаченко Н. М., Ільєнко Н. О. Податок на доходи фізичних осіб, його системне зростання та вплив на рівень життя населення. - C. 113-120.
 16. Островецький В. І. Амортизаційна політика України в системі інструментів податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної активності. - C. 121-131.
 17. Стрєльніков Р. М. Науковий підхід до формування 3D-Моделі опису інвестиційних проектів. - C. 132-137.
 18. Колєснікова Г. В. Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах. - C. 138-142.
 19. Балашова О. В., Борисова С. Є. Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору. - C. 143-149.
 20. Сєріков А. В., Криворучко Г. В. Управління ефективністю господарської діяльності на основі бюджетування, орієнтованого на результат. - C. 150-156.
 21. Скляр Г. П., Дробиш Л. В., Вишневецька Л. І. Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами. - C. 157-162.
 22. Падерін І. Д., Горященко Ю. Г., Новак Є. Е. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. - C. 163-167.
 23. Белопольський М. Г., Корольов П. В. Управління ризиками корозійної небезпеки як чинник сталого розвитку промислових підприємств. - C. 168-176.
 24. Бутенко А. І., Уманець Т. В., Гриневич Л. В. Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва в Україні. - C. 177-186.
 25. Іванов С. В. Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів - майбутнє України. - C. 187-195.
 26. Антонюк В. П., Шамілева Л. Л. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу промисловості з урахуванням рівня наукоємності її галузей. - C. 196-206.
 27. Зайцев В. С. Вибір моделі корпоративних вимог до компетенцій фахівця промислового підприємства. - C. 207-213.
 28. Жуков С. А. Роль бюджетування в системі стратегічного управління людським капіталом промислового підприємства. - C. 214-219.
 29. Макогон Ю. В. Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни. - C. 220-235.
 30. Віце-президенту Академії економічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, доктору економічних наук, професору Макогону Юрію Володимировичу - 70!. - C. 236-237.
 31. До 70-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Юрія Володимировича Макогона. - C. 238-239.
2017
№ 2 (48)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського