Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2016/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Сердюк О. С. Сучасний стан та перспективи розвитку українських ТЕС. - C. 4-10.
 4. Майдуков Г. Л. Особенности оценки угольных шахт как объектов инвестиций. - C. 11-18.
 5. Лысюк В. М., Серов А. О. Локальные рынки в системе национальной экономики. - C. 19-23.
 6. Іванов С. В., Солдак М. О. Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку. - C. 24-31.
 7. Иванов С. Н. Состояние и проблемы социально-экономического развития Украины. - C. 32-49.
 8. Болотіна Є. В., Шубна О. В. Інституціональні зміни і траєкторія інституціонального розвитку. - C. 50-57.
 9. Міночкіна О. М. Механізми формування соціального капіталу в системі власності. - C. 58-73.
 10. Баутин В. М., Сироткина Н. В., Филатова М. В. Эволюция форм интегрированных экономических структур в регионах. - C. 74-77.
 11. Ляшенко В. И., Котов Е. В. "Новая разумная индустриализация" промышленных городов. - C. 78-89.
 12. Падерін І. Д., Горященко Ю. Г. Парадигма функціонування малого підприємництва в умовах децентралізації регіонів. - C. 90-93.
 13. Шевченко О. О. Адаптація національної господарської системи до процесів глобалізації. - C. 94-98.
 14. Михайличенко Н. М., Назаренко О. С. Становлення банківського контролінгу в Україні та світі як приклад успішної експансії контролінгу "вшир". - C. 99-104.
 15. Беседін В. Ф., Столяров В. Ф., Островецький В. І. Методологічні основи рентних відносин в контексті сталого розвитку України. - C. 105-120.
 16. Бутенко А. І., Шлафман Н. Л., Бондаренко О. В. Подолання асиметрії в податковій системі України. - C. 121-129.
 17. Лантух І. В. Проблеми використання меліоративного кредиту у сільськогосподарському виробництві в добу капіталістичної модернізації України кінця ХІХ - початку ХХ ст. - C. 130-133.
 18. Шевченко Н. Ю. Использование математических методов принятия решений для поддержки платежеспособности предприятия металлургического комплекса в условиях санации. - C. 134-140.
 19. Коритько Т. Ю. Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України. - C. 141-145.
 20. Решетняк Т. В. Прогнозування рівня фінансового стану машинобудівного підприємства за допомогою марківських процесів. - C. 146-148.
 21. Цуканова Л. В., Грибкова С. М. Проблеми вибору джерел фінансування та їх застосування в промисловості України. - C. 149-153.
 22. Ольховская О. Л., Заика А. А. Оценка системы управления качеством организации производственного процесса. - C. 154-157.
 23. Вецепура Н. В., Прокоф’єва С. В. Питання відновлення машинобудівного комплексу України в умовах розвитку коопераційних зв'язків. - C. 158-162.
 24. Дубинська О. С. Методичне забезпечення моніторингу "ранніх сигналів" кризи на основі порівняння динаміки показників. - C. 163-170.
 25. Стрєльніков Р. М. Інформаційно-організаційне забезпечення функціонування ринку інвестиційних послуг в умовах ринкової економіки. - C. 171-176.
 26. Єфременко В. В., Гордієнко В. В. Необхідність стандартів недискримінаційної реклами в Україні. - C. 177-182.
 27. Єлецьких С. Я. Внутрішня структура механізму управління стійким розвитком підприємства. - C. 183-187.
 28. Нечволода Л. В., Пилипенко К. В. Підвищення ефективності процесу розподілу робіт між співробітниками машинобудівного підприємства за допомогою математичних методів. - C. 188-192.
 29. Гудкова К. Ю., Лях А. О. Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проектів. - C. 193-196.
 30. Землянкін А. І., Підоричева І. Ю., Ніколаєнко А. І. Проект нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України (на період 2016 - 2026 років). - C. 197-206.
 31. Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку. - C. 207-212.
 32. Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. - C. 213-217.
 33. Латишева О. В. Етапи управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств. - C. 218-224.
 34. Каменська О. О. Концепція управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку. - C. 225-229.
 35. Мельников О. Ю., Денисова С. О. Розробка системи підтримки прийняття рішень для розподілу путівок профспілковим комітетом підрозділу. - C. 230-233.
 36. Павлов К. В. Наноинновации как фактор повышения эффективности интенсификации производства. - C. 234-249.
 37. Сталкер Ів. Ан. Ті. "Общак" та "еліта" Луганщини. - C. 250-257.
2016
№ 3 (45)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського