Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж25176/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економічний вісник Донбасу
: наук. журн..- Київ
Ekonomichnyy visnyk Donbasu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дубов Е. Д., Майдуков Г. Л. Механизация очистных работ в Донбассе: итоги, состояние … перспективы (К 220-летию Донбасса). - C. 4-16.
 4. Антонюк В. П., Прогнімак О. Д. Антимодернізаційні процеси в Донецькій і Луганській областях та їх соціальні наслідки. - C. 17-26.
 5. Харазішвілі Ю. М., Ляшенко В. І. Стан, втрати та стратегічні орієнтири інфраструктурного розвитку східних промислових регіонів. - C. 27-42.
 6. Половян А. В., Заниздра М. Ю. Оценка размера теневого сектора экономики Украины в разрезе ключевых отраслей промышленности. - C. 43-49.
 7. Холод С. Б., Войт С. М. Системність на полі невизначеності напрямів державного та регіонального регулювання економічних процесів. - C. 50-55.
 8. Юріна Н. О. Інтегральна оцінка розвитку малого підприємництва України. - C. 56-61.
 9. Шлафман Н. Л., Уманець Н. Л. Моделювання сталого регіонального розвитку в контексті трансформаційних зрушень: методологічний аспект. - C. 62-66.
 10. Гюльалиев М., Алиев Р. Динамика и отраслевая структура иностранных инвестиций, направленных в экономику Азербайджана. - C. 67-74.
 11. Толмачова Г. Ф. Особливості державної політики щодо ведення бізнесу та її вплив на розвиток підприємницького сектору. - C. 75-90.
 12. Ляшенко А. Ю. Определение точек экономического роста промышленного региона на примере Днепропетровской области. - C. 91-101.
 13. Лернер Ю. И. Основные методологические подходы к оценке финансового состояния банковской структуры. - C. 102-110.
 14. Рад Н. С. Пенсійна система в контексті стратегічних векторів національного розвитку. - C. 111-117.
 15. Шавкун Г. А. Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности функционирования платежных систем. - C. 118-123.
 16. Рябоконь О. О. Децентралізація бюджетної системи України: міжнародний досвід та реалії. - C. 124-127.
 17. Тараш Л. І., Петрова І. П. Державно-приватне партнерство – управлінська технологія модернізації економіки. - C. 128-134.
 18. Падерін І. Д., Новак Є. Е. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стратегії підприємств малого та середнього бізнесу. - C. 135-140.
 19. Задорожнюк В. Ю. Актуальные вопросы учета расходов промышленных предприятий. - C. 142-148.
 20. Драчук Ю. З., Кочешкова I. М., Трушкіна Н. В. Удосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості на засадах публічно-приватного партнерства. - C. 149-160.
 21. Осадча Н. В. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні. - C. 161-172.
 22. Шульга Г. В. Економічні умови функціонування інноваційної інфраструктури в Україні. - C. 173-179.
 23. Сєріков А. В. Людський капітал особистості: оцінка й управління. - C. 180-185.
 24. Бойченко М. В. Концептуальна схема механізму управління професійними ризиками на підприємстві. - C. 186-191.
 25. Виногоров Г. Г. Социальная ответственность бизнеса: экологический (природоохранный) аспект. - C. 192-209.
 26. Антонюк В. П., Прогнімак О. Д. Дослідження особливостей соціокультурного та людського розвитку Донбасу в контексті нагромадження ризик-потенціалу. - C. 210-233.
2015
№ 3 (41)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського