Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бухгалтерський облік

 4. Безверхий К. В. Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності. - C. 8-13.
 5. Височан О. С. Комерційні посередницькі операції в бухгалтерському обліку туристичних підприємств. - C. 14-22.
 6. Деньга С. М., Вороніна В. Л. Бухгалтерська модель продукування економічних вигод від операційної діяльності. - C. 23-30.
 7. Моссаковський В. Б., Коритний В. О. Облік довгострокових біологічних активів. - C. 31-36.
 8. Панадій О. П. Місце управлінського обліку в бухгалтерському обліку. - C. 37-43.
 9. Figurek A. The Importance of Recording Data in the Agricultural Sector for Decision-Making. - C. 44-50.
 10. Фінанси та оподаткування

 11. Боровик П. М., Ролінський О. В., Мазур К. М. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів. - C. 51-57.
 12. Bouchaddekh T., Bouri A., Nouaili M. Asset Pricing and Probability of Information-based Trading: Application to the Tunisian Stock Market. - C. 58-65.
 13. Goel S. EVA as an indicator of Shareholders’ value creation. - C. 66-70.
 14. Гудзь О. Є. Діагностика та управління фінансовим потенціалом підприємства. - C. 71-76.
 15. Лупенко Ю. В. Вибір оптимальної моделі функціонування державного регулятора ринку цінних паперів України. - C. 77-80.
 16. Лупенко Ю. О., Фещенко В. В. Сучасні технології венчурного фінансування аграрного бізнесу. - C. 81-87.
 17. Олійник Н. Р. Проблеми та напрями вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення фіскального регулювання трансфертного ціноутворення в Україні. - C. 88-93.
 18. Олійник О. О. Мікрокредитування фермерських господарств і домогосподарств в сільській місцевості України: концепція розвитку. - C. 94-99.
 19. Семцов В. М. Гетерогенність неспостережуваних процесів як критерій оцінки стану економіки. - C. 100-107.
 20. Сус Л. В. Державне регулювання інноваційного напряму розвитку тваринництва. - C. 108-113.
 21. Томнюк Т. Л. Шляхи максимізації доходів держави від провадження туристичної діяльності. - C. 114-119.
 22. Трусова Н. В. Макроекономічний аналіз факторів формування фінансового потенціалу сільського господарства. - C. 120-125.
 23. Аудит, аналіз і контроль

 24. Міщенко Т. М. Контроль витрат виробництва м'ясопродукції. - C. 126-133.
 25. Економіка та менеджмент

 26. Wigier M. Results of Support for Agriculture during the CAP Implementation in Poland. - C. 134-144.
 27. Гарапко Н. І. Спільна діяльність без створення юридичної особи: порівняння з подібними формами співпраці. - C. 145-151.
 28. Коваленко О. В. Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та продовольчої безпеки. - C. 152-158.
 29. Надвиничний С. А. Галузева специфіка функціонування та розвитку аграрної сфери регіону. - C. 159-166.
 30. Відомості про авторів. - C. 167-168.
2015
№ 1 (67)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського