Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2013/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України – 10 років!. - C. 13-24.
 4. Бухгалтерський облік

 5. Безверхий К. В., Бочуля Т. В. Деякі питання порядку складання вітчизняної фінансової звітності підприємств в контексті законодавчих змін. - C. 25-28.
 6. Zhuk V. M. Scientific Grounds for Brand New – Institutional – Accounting Theory. - C. 29-34.
 7. Метелиця В. М. Міжнародні підходи до регулювання бухгалтерської професії. - C. 35-47.
 8. Petruk O. M., Legenchuk S. F., Koroliuk N. M. Development of Accounting Theory in English-Speaking Countries: On the Way to Multi-Paradigmatic Discipline. - C. 48-56.
 9. Хоружий Л. И. Роль бухгалтерского учета в поддержании концепции устойчивого развития национальной экономики. - C. 57-61.
 10. Фінанси та оподаткування

 11. Ambarchyan M. S. Method for Complex Analysis of Banking Group Member Efficiency Rate. - C. 62-68.
 12. Гераймович В. Л. Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору економіки Київської області. - C. 69-75.
 13. Мазур Г. Ф. Податкові важелі фінансово-економічного механізму стимулювання розвитку агропромислового виробництва України. - C. 76-80.
 14. Непочатенко О. О., Боровик П. М., Гузар Б. С. Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва. - C. 81-87.
 15. Стецюк П. А., Гудзь О. Є. Страхові механізми та управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств. - C. 88-91.
 16. Аудит, аналіз і контроль

 17. Гуріна Н. В. Організаційні аспекти аналізу витрат і доходів підприємств. - C. 92-98.
 18. Остапенко Ю. П. Оцінка ризиків бізнесу та аудиторського ризику в процесі перевірки витрат судноплавних компаній. - C. 99-106.
 19. Сметанко О. В. Особливості формування та інтеграції служби внутрішнього аудиту в систему корпоративного управління акціонерного товариства. - C. 107-112.
 20. Економіка та менеджмент

 21. Wasilewski M., Felczak T. Farm Productivity Depending on Economic Size. - C. 113-117.
 22. Голик С. І. Виробництво зернових культур в Україні як важлива складова розв’язання глобальної продовольчої проблеми. - C. 118-124.
 23. Горьовий В. П., Збарська А. В. Управління розвитком малих сільськогосподарських підприємств. - C. 125-130.
 24. Ксьонжик І. В., Нікітіна Р. Є. Мотивація праці бухгалтерів як чинник підвищення ефективності облікового процесу в бюджетних установах. - C. 131-135.
 25. Лисак М. А. Аналіз стану забезпечення продовольчої безпеки України. - C. 136-142.
 26. Транченко О. М. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності: сутність, методи та критерії оцінки. - C. 143-148.
 27. Швець Л. І. Планування соціальних витрат за стадіями життєвого циклу продукту. - C. 149-154.
 28. Відомості про авторів. - C. 155-159.
2013
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського