Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2013/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Вегера С. А. Особистість, держава і суспільство: взаємна відповідальність. - C. 8-24.
 3. Возіянова Н. Ю. Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг. - C. 25-31.
 4. Геселева Н. В. Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги. - C. 32-37.
 5. Иванченко Д. Ф. Эволюция основных задач управления прибылью на основе модели жизненного цикла предприятия. - C. 38-45.
 6. Касич А. О. Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються. - C. 46-49.
 7. Berezianko T. V. Institutional problems of making business in Ukraine. - C. 50-53.
 8. Бурлака В. Г. Сучасні тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі. - C. 54-65.
 9. Gavrylenko A. S. Features of fiscal decentralization in Ukraine. - C. 66-71.
 10. Громова Я. А. Стратегічне маркетингове позиціонування металургійної галузі України на світовому ринку і перспективи її розвитку. - C. 72-82.
 11. Ильяшенко Н. С., Мицура Е. А. Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок. - C. 83-94.
 12. Мельник Т. М., Вишинська Т. Л. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України. - C. 95-107.
 13. Дериколенко А. Н. Оценка эффективности и учет рисков в деятельности венчурных предприятий. - C. 108-115.
 14. Журавльова І. В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу підприємств машинобудування. - C. 116-124.
 15. Савенко І. В., Капінус Л. В., Скригун Н. П. Використання інструментів мерчандайзингу в діяльності Інтернет-магазинів. - C. 125-131.
 16. Силантьєв С. О. Економічні механізми інноваційно активних підприємств. - C. 132-140.
 17. Кощій О. В., Ворончак І. О. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України. - C. 141-151.
 18. Матвієнко Р. О. Економічна система та її роль в організації регіонального простору: специфіка та елементи. - C. 152-155.
 19. Піньковська Г. В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України. - C. 156-167.
 20. Швец Ю. Ю. Методические подходы к управлению структуризацией и интеграцией субъектов инновационной деятельности. - C. 168-175.
 21. Третяк В. П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку. - C. 176-184.
 22. Ігнатенко В. Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону. - C. 185-189.
 23. Охрамович О. Р. Теоретичні і практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання. - C. 190-194.
 24. Akay G., Yuksel M. Demand for skilled and unskilled labor: evidence from manufacturing firms in Ghana. - C. 195-204.
 25. Aristovnik A. Twin deficits and the Feldstein-Horioka puzzle: a comparison of the EU member states and candidate countries. - C. 205-214.
 26. Гитман Е. К., Гитман М. Б., Столбов В. Ю. Подготовка специалистов для инновационной экономики: международный опыт и направления развития. - C. 215-223.
 27. Grubic G., Ratkovic M., Paunovic L. Vertical portal e-business model (applied for construction industry in South-East Europe). - C. 224-235.
 28. Gundogmus E. Energy use patterns and econometric models of quince production. - C. 236-246.
 29. Dincer H., Hacioglu U., Yilmaz R. The effect of integrated marketing communication competencies on banking performance: analysis with fuzzy VIKOR method. - C. 247-260.
 30. Zainuddin S. Budget participation, intrinsic motivation and extrinsic motivation. - C. 261-267.
 31. Калкаева Н., Мошкалов А., Мусабеков М. Использование информационных технологий в повышении эффективности экономического образования молодежи. - C. 268-274.
 32. Kang H.-G., Jeong J., Moon J. How to undertake apparently unrelated diversification and build an empire. - C. 275-286.
 33. Kasik J. Corruption as an actual problem of economic environment in the Czech Republic. - C. 287-291.
 34. Киричок О. Анализ результативности бизнес-образования (на примере Республики Казахстан). - C. 292-299.
 35. Kotyra A., Wojcik W., Smolarz A. Biomass-coal combustion characterization based on series of flame images. - C. 300-310.
 36. Krause J. Approaches to firms' strategic orientation and their development during financial crisis. - C. 311-318.
 37. Kucuk N. On the gender gap, ICT and institutional quality: a dynamic panel data analysis. - C. 319-332.
 38. Лихтарова О. В. Системный подход к комплексному анализу отчетности кредитной организации и пути повышения ее аналитичности. - C. 333-340.
 39. Lee S. W. Determinants of capital structure: evidence from Korean banks. - C. 341-351.
 40. Lipkova B. Fiscal (non)integration in the European monetary union and its impacts. - C. 352-363.
 41. Lu W.-M., Wang W.-K., He D.-S. Corporate performance and corporate social responsibility: a frontier approach. - C. 364-375.
 42. Lucia-Casademunt A. M., Ariza-Montes A., Becerra-Alonso D. Exploring emotional involvement in workplace by applying artificial neural networks: European study. - C. 376-385.
 43. Майдырова А., Бирюков В. Качество человеческого капитала как показатель эффективности государственного управления. - C. 386-398.
 44. Marinkovic S., Stojkovic D., Radovic O. Stock market development and economic growth (the case of Belgrade stock exchange). - C. 399-408.
 45. Milosz M., Milosz E. Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration. - C. 409-415.
 46. Нуржаубаева Р. Проблемы совершенствования методов оценки бедности в условиях Республики Казахстан. - C. 416-425.
 47. Османова Д., Жаксыбекова Ф. Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики. - C. 426-431.
 48. Popa A., Dospinescu A. Multipliers of Romanian economic structure: an analysis in terms of input-output model. - C. 432-441.
 49. Riaz A., Akbar A. Antecedents of organizational politics (evidence from Pakistani public sector). - C. 442-451.
 50. Садыханова Г., Жупарова А. Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики. - C. 452-460.
 51. Seniv V., Dordevic A., Dimitrovski D. Identifying the development factors of wine tourism: an empirical study. - C. 461-472.
 52. Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж., Жуматаева Б. Оценка эффективности развития транспортно-логистического потенциала регионов Казахстана. - C. 473-481.
 53. Sypatayeva M. Tax administration in Kazakhstan: main trends, economic and legal framework, specifics and urgent problems. - C. 482-491.
 54. Stojanovic Aleksic V., Nedelko Z., Domanovic V. Is it necessary to change organizational culture? Slovenian-Serbian experience. - C. 492-500.
 55. Hsiao L. H. C. A study on marketing mix strategy, law awareness, and repurchase intention of imported tobacco. - C. 501-511.
 56. ur Rahman A., Ejaz S., Akbar M. Stability of beta over different market phases: an empirical study of Pakistani equity market. - C. 512-522.
 57. Учкампирова А. Этапы и экономическая оценка состояния развития СЭЗ в Казахстане. - C. 523-532.
 58. Khalid Bhatti K. Influence of employee participation on organizational commitment: comparative analysis between USA and Pakistan. - C. 533-543.
 59. Khan F., Muneer S., Ahmad Anuar M. Relationship between stock prices and economic variables: sectoral analysis. - C. 544-553.
 60. Chan S.-G., Zaini Abd Karim M. Technical efficiency and human capital in China's provinces. - C. 554-565.
 61. Chang Y.-F. Exploration of shopping mall customer value propositions in the experience economy. - C. 566-576.
 62. "Золота Фортуна" – шлях до міжнародного визнання. - C. 577-583.
 63. Відомості про авторів. - C. 584-608.
 64. У наступному номері журналу. - C. 611-612.
2013
№ 5 (143)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter