Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Вегера С. А. Соціальна дисиметрія. До визначення поняття (І частина). - C. 8-20.
 3. Маслов А. О. Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки. - C. 21-32.
 4. Мельник О. Г. Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій. - C. 33-44.
 5. Насікан Н. І., Біла І. С. Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди. - C. 45-53.
 6. Сазонець І. Л. Пріоритети концепції "економічного імперіалізму" в дослідженні соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій як формальних інститутів. - C. 54-61.
 7. Сірко А. В., Найдич Н. М. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення. - C. 62-70.
 8. Сібрук В. Л., Кришкевич К. А. Аналіз маркетингової діяльності авіакомпанії "Lufthansa". - C. 71-77.
 9. Ведернікова С. В. Інформаційні технології як інструмент взаємодії банківської сфери з національною економікою. - C. 78-85.
 10. Затонацька Т. Г., Шиманська О. А. Підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм в Україні. - C. 86-94.
 11. Іванова А. М. Стимулювання інвестиційних процесів на ринку торговельних послуг (на прикладі м. Києва). - C. 95-105.
 12. Мулякова-Бочі А. К. Вплив макроекономічних показників на стан платіжного балансу України. - C. 106-113.
 13. Огонь Ц. Г. Ефективність механізму планування і фінансового забезпечення розбудови та облаштування митного кордону України. - C. 114-125.
 14. Пунько Б. М., Христук Ю. С. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України. - C. 126-138.
 15. Сидорова А. В., Анісімова А. В. Дослідження узгодженості інтересів суб'єктів іноземного інвестування: кількісне оцінювання. - C. 139-147.
 16. Сунцова О. О. Сучасні методології у сфері дослідження макрофінансової стабільності національного господарства. - C. 148-161.
 17. Васильківський Д. М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства. - C. 162-167.
 18. Ганущак-Єфіменко Л. М. Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового середовища. - C. 168-174.
 19. Корчевська Л. О. Ітеративний підхід до дослідження економічної безпеки підприємства. - C. 175-183.
 20. Кузьмін О. Є., Кізло М. В. Система контролю діяльності промислового підприємства: формування та формалізація. - C. 184-194.
 21. Кукоба В. П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств. - C. 195-201.
 22. Шкода М. С. Логістичне забезпечення процесу реалізації проекту розвитку підприємства. - C. 202-207.
 23. Вахович І. М., Пиріг С. О., Іщук Л. І. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України. - C. 208-216.
 24. Макаренко М. В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону. - C. 217-224.
 25. Ємець М. А., Деревянко В. І., Богатирьов Ю. А. Створення і формування енергоактивної агросадиби як фізичної моделі енергоактивного техногенного парку на порушених землях. - C. 225-239.
 26. Браславець О. Ю. Вирівнювання бази оподаткування доходів фізичних осіб як спосіб врегулювання економічних інтересів платників податків. - C. 240-245.
 27. Верхуша Н. П. Концептуальні основи управління кредитним ризиком банку на основі системного і процесного підходів. - C. 246-252.
 28. Нікончук В. В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку. - C. 253-258.
 29. Ярошенко А. С., Кобичева О. С. Механізм сек'юритизації банківських активів як засіб оптимізації проектного портфеля банку. - C. 259-265.
 30. Вуйців М. М. Розвиток функції контролю при впровадженні інтегрованих інформаційних систем. - C. 266-276.
 31. Чубай В. М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти. - C. 277-290.
 32. Грабчук О. М. Методичні засади аналізу невизначеності фінансових процесів. - C. 291-299.
 33. Іванченко Н. О. Фреймово-онтологічне моделювання фінансової складової економічної безпеки підприємства. - C. 300-304.
 34. Левченко М. О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств. - C. 305-311.
 35. Яковенко О. Г., Заворотченко К. М. Модифікований біноміальний метод ціноутворення з використанням garch-процесу. - C. 312-321.
 36. Alvarez-Herranz A. Transport and infrastructures: interrelationships and research from an economic perspective. - C. 322-330.
 37. Білан Ю., Ярецьки В. Зміни у рівні освіті працівників Польщі та Україні в 2000–2009 роках. - C. 331-341.
 38. Bratu M. Assessment of macroeconomic forecasts accuracy in Romania. - C. 342-353.
 39. Dajcman S. Dynamics of Hungarian stock market linkages with European stock markets in the period 1997–2010: DCC-GARCH analysis. - C. 354-365.
 40. Dent M., Wong Sek Khin E., bin Ismail M. N. Action research and critical theoretic approaches to management studies. - C. 366-371.
 41. Zhou W. EU enlargement and migration: assessing the labour market effects on EU member states. - C. 372-380.
 42. Yeh S.-P. Innovative management in tourism industry: data envelopment analysis. - C. 381-387.
 43. Quah C. H., bin Ismail M. N. Monetary integration in East Asia: a critical review. - C. 388-397.
 44. Leitao N. C. Foreign direct investment and globalization. - C. 398-405.
 45. Mir I. A., Rizwan M., Saboor F. Pricing and accessibility impact on young consumers' attitude towards non-deceptive counterfeits and their purchase intentions: a case of Pakistani mobile phone market. - C. 406-414.
 46. Nazir M. S., Raza H., Nawaz M. M. Financing behavior of textile firms of Pakistan. - C. 415-422.
 47. Nieh F.-P., Pong C.-Y. Key success factors in catering industry management. - C. 423-430.
 48. Сейтимов Т. С. Совершенствование института банкротства в Казахстане в условиях мирового экономического кризисна. - C. 431-439.
 49. Serban C., Macovei O.-I. Innovative strategies in online environment: planning social activities for nonprofit organizations. - C. 440-448.
 50. Тхориков Б. А. Динамика развития рынка платных медицинских услуг белгородской агломерации. - C. 449-455.
 51. Шалболова У. Ж., Махницкая Е. И., Елпанова М. А. Моделирование диффузии инноваций на макроуровне. - C. 456-467.
 52. Відомості про авторів. - C. 468-486.
 53. У наступному номері журналу. - C. 487-488.
2012
№ 4 (130)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського