Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Від редакції. - C. 8.
 3. Горячева К. С. Корпоративная устойчивость и организационная культура. - C. 9-20.
 4. Марцин В. С. Складові фінансового мислення і особливості пріоритетів при плануванні й управлінні економікою. - C. 21-30.
 5. Юхименко П. І., Бойко С. В. Цитович Микола Мартиніанович – фундатор теорії підприємницького прибутку. - C. 31-40.
 6. Григор'єв Г. С. Вплив міжнародного поділу праці і конфуціанських цінностей на формування китайської економічної моделі. - C. 41-50.
 7. Боярко І. М., Дехтяр Н. А., Дейнека О. В. Приватизаційні цикли в системі обґрунтування тенденцій розвитку економіки. - C. 51-58.
 8. Бурлака В. Г. Энергетика в системе макроэкономических показателей. - C. 59-67.
 9. Забуранна Л. В., Крамаренко В. Г. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку. - C. 68-76.
 10. Корж М. В. Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу. - C. 77-84.
 11. Онищенко С. П., Шутенко Т. Н. Специфика рыночных рисков и мероприятий по их снижению в современном судоходном бизнесе. - C. 85-98.
 12. Паливода К. В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зростання. - C. 99-109.
 13. Балашова Р. І. Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств. - C. 110-117.
 14. Герасименко О. М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб'єкта господарювання. - C. 118-124.
 15. Дзюба С. Г., Соболєва Я. С. Практика проведення санації неплатоспроможних підприємств. - C. 125-135.
 16. Кітченко О. М. Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки. - C. 136-143.
 17. Мохонько Г. А., Малик І. П. Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі. - C. 144-150.
 18. Подольчак Н. Ю. Соціально-економічні втрати підприємств від двомовності в Україні. - C. 151-160.
 19. Прокопчук С. І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України). - C. 161-170.
 20. Сімченко Н. О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві. - C. 171-175.
 21. Сопко В. В., Ромашко О. М. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. - C. 176-179.
 22. Макаренко М. В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності. - C. 180-187.
 23. Парсяк В. Н., Ломоносов Д. А. Міста України: занедбана складова потенціалу держави. - C. 188-199.
 24. Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю. Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла. - C. 200-210.
 25. Сундук А. М. Позиціонування Закарпатської області в системі "держава – глобальний вимір". - C. 211-218.
 26. Вегера С. А. "Парії" або "нічиї" сучасної України. - C. 219-233.
 27. Вожжов А. П., Черемисинова Д. В. О проблемах и возможностях эмиссионного финансирования экономического роста. - C. 234-249.
 28. Волосович С. В. Економічна сутність кредитного страхування. - C. 250-255.
 29. Захожай К. В. Факторний аналіз динаміки видатків держбюджету України протягом 2002–2011 років. - C. 256-263.
 30. Кузнєцова Л. В., Коваленко В. В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи. - C. 264-271.
 31. Лепілкін С. В. Продаж страхових послуг за посередництвом автосалонів. - C. 272-277.
 32. Івахів Ю. О. Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств. - C. 278-285.
 33. Новицька Н. В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість". - C. 286-290.
 34. Капинус Л. В. Сучасні тенденції розвитку електронної реклами. - C. 291-295.
 35. Самчинська Я. Б. Управління інформаційними технологіями – критичний бізнес-процес компаній. - C. 296-300.
 36. Щербина А. Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку. - C. 301-309.
 37. Akram M., Raza A., Farhan M. Bank selection criteria of university students: reflections from Pakistan. - C. 310-322.
 38. Ahmed I., Qazi T. F., Jabeen S. Followers' personality in the relationship between leadership style and performance: evidence from higher education sector. - C. 323-331.
 39. Ahmed H. A., Uddin G. S., Ozturk, I. Is real GDP per capita stationary for Bangladesh? Empirical evidence from structural break. - C. 332-339.
 40. Wang F.-J. The study on the core competence of contractors' dietitians of central kitchens of national elementary schools in Taipei area. - C. 340-350.
 41. Wong Sek Khin E. Critical and realistical approaches in accounting budgeting process. - C. 351-358.
 42. Галиниене Б., Витас А. Методы оценки структурных изменений в отраслевой структуре. - C. 359-374.
 43. Dadgar Y., Nazari R. The impact of oil revenue on the economic corruption in Iran. - C. 375-386.
 44. Kayikci F. Solvency of current account deficits in Turkey. - C. 387-398.
 45. Lee M. B., Lee S. O. The strategy of Busan port in analysis of world's major container ports. - C. 399-411.
 46. Nazir M. S., Siddiqui A., Nawaz M. M. Determinants of capital structure of engineering sector of Pakistan. - C. 412-420.
 47. Nieh F.-P. The effect of service quality on customer satisfaction in catering industry. - C. 421-430.
 48. Tey L. S., Quah C. H. Effect of inter-partner fit in international joint venture knowledge transfer. - C. 431-438.
 49. Ural T., Acaravci S. K. Role of innovation capability and appropriability regime in internationalization: empirical evidence from Turkish firms. - C. 439-449.
 50. Chen C.-L. The effects of non-audit services on the value-relevance of accounting numbers – the role of auditor specialization. - C. 450-459.
 51. Корпоративне управління. - C. 460-461.
 52. Розвиток національної економіки шляхом інтеграції страхового сектора з банківською сферою. - C. 462-463.
 53. Відомості про авторів. - C. 464-482.
 54. У наступному номері журналу. - C. 483-484.
2012
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського