Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Від редакції.
 3. Жаворонкова Г. В., Аранович Ю. В. Теоретичний аналіз трактування понять, пов'язаних з інноватикою. - C. 10-16.
 4. Зінченко В. В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації. - C. 17-24.
 5. Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття. - C. 25-31.
 6. Романовський О. О. Роль моделі "потрійної спіралі" Г. Іцковіца і підприємницьких ВНЗ у розвитку інновацій. - C. 32-43.
 7. Сунцова О. О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни. - C. 44-57.
 8. Шкода М. С. Логістичні інновації в інвестиційному проекті. - C. 58-63.
 9. Міхель Р. В. Європеїзація економічних систем країн-членів ЄС. - C. 64-71.
 10. Мігай Н. Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва. - C. 72-78.
 11. Назарко С. О. Дворівнева вища освіта: дев'ять аргументів "за", три аргументи "проти". - C. 79-83.
 12. Назарчук Л. М. Модернизация рынка возобновляемой енергетики. - C. 84-93.
 13. Сімченко Н. О., Лазар Ю. В. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі. - C. 94-100.
 14. Сундук А. М. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів. - C. 101-110.
 15. Черкас Н. І. Структурно-секторальна модель експорту: об'єктивні чинники економічного зростання України. - C. 111-119.
 16. Шабліна Я. В., Гончаров Ю. В. Злиття і поглинання в Україні. - C. 120-128.
 17. Габріелова Т. Ю., Василенко І. В. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах. - C. 129-132.
 18. Данильченко В. О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі. - C. 133-143.
 19. Дзюба С. Г., Гайдай І. Ю. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств. - C. 144-156.
 20. Ігнатьєва І. А., Янковой Р. В. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій. - C. 157-163.
 21. Кучер С. Л., Квіта Г. М. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості. - C. 164-169.
 22. Литвиненко С. Л. Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем "SolidWorks" вантажними авіаперевізниками України. - C. 170-175.
 23. Шацька З. Я. Управлінські інновації в системі підприємства. - C. 176-182.
 24. Макаренко М. В. Теоретичні основи регіонального інформаційно-аналітичного забезпечення. - C. 183-191.
 25. Письменна О. Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону. - C. 192-199.
 26. Єрмошенко А. М. Корпоративне управління як стратегічний чинник розвитку інтеграції страхових компаній з банками. - C. 200-208.
 27. Коваленко В. В., Головіна Я. С. Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку. - C. 209-215.
 28. Недеря Л. В. Оцінювання вартості банку. - C. 216-221.
 29. Носенко М. С., Півторак С. І. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні. - C. 222-227.
 30. Павленко Л. Д. Науково-методичний підхід до встановлення цін на банківські продукти на основі ринкового методу. - C. 228-233.
 31. Сусіденко В. Т., Нікітішин А. О. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства. - C. 234-242.
 32. Тимонькіна К. В. Порівняльний аналіз ключових характеристик моделей фондового ринку. - C. 243-251.
 33. Чижов О. В. Механізм зниження тіньової економіки через діяльність банків і страхових організацій. - C. 252-259.
 34. Чудаєва І. Б. Роль комерційних банків у становленні і розвитку технопарків України. - C. 260-266.
 35. Куришко О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. - C. 267-275.
 36. Іванченко Н. О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства. - C. 276-282.
 37. Illichevskyi S. О. Complex modeling of ruin process of insurance company. - C. 283-288.
 38. Кузьмін О. Є., Олексів І. Б. Метод відбору результативних груп економічного впливу підприємства. - C. 289-302.
 39. Лук'яненко І. Г., Семко Р. Б. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги. - C. 303-319.
 40. Огієнко В. І., Луняков О. В. Асиметрія інформації в інвестиційних процесах. - C. 320-334.
 41. Пластун В. Л., Домбровський В. С. Формування оптимального портфеля страхових послуг. - C. 335-341.
 42. Azhimetova G. N. World practice and development history of cotton-growing in Kazakhstan. - C. 342-351.
 43. Wei S. Dynamic analysis of cluster-based technological innovation. - C. 352-357.
 44. Wong Sek Khin E., Ying C. W., Fui L. Y. Epistemological approaches to management research. - C. 358-366.
 45. Ding J.-H., Lee H.-W., Ku Y.-W. Demonstrating the effect of job stress on high-technology workers. - C. 367-372.
 46. Rong X., Xijun Z., Zhigang Z. Why did investment banks take more risk than optimal? A theoretical analysis of reasons for subprime crisis. - C. 373-380.
 47. Yildirak K., Gulseven O. Indemnity payments in agricultural insurance: risk exposure of EU states. - C. 381-388.
 48. Крупа К. В. Практичний досвід використання віртуальних організацій. - C. 389-394.
 49. Maksimovic L., Radosavljevic G., Marjanovic G. Strategies of transnational corporations in the economy of the Republic of Serbia. - C. 395-406.
 50. Nazir M. S., Naqvi I. H., Nawaz M. M. Role of return rate, inflation & deposits in loan supply: an empirical study of banking sector in Pakistan. - C. 407-414.
 51. Odhiambo N. M. A chronological overview of the financial systems in Tanzania. - C. 415-424.
 52. Strasek S., Munda G. Beating the market in less developed financial exchange. - C. 425-433.
 53. Fu H.-W., Yeh S.-P. A study on the relation between travel style, service quality, and tourism satisfaction. - C. 434-443.
 54. Heidari H., Jouhari Salmasi P., Helali A. Revisiting the long-run relationships between money growth, inflation and output growth in Iran: bounds test approach. - C. 444-453.
 55. Hong Y.-G., Kim S.-H., Kang H.-G. Does pair trading work in the Korean market?. - C. 454-462.
 56. Hsieh S.-W., Lee C.-C., Hsieh M.-C. Effects of individual difference variables on a virtual companion system as an adjunct to an economics course. - C. 463-472.
 57. Шляхи формування зернопродуктових кластерів в Україні. - C. 473-475.
 58. Відомості про авторів. - C. 476-497.
 59. У наступному номері журналу. - C. 499-500.
2012
№ 1 (127)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського