Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:пр./2014/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Право
Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Проблеми розвитку національної державності

   Теорія та історія держави і права

 4. Ганзицька Т. С. Історіографічний аналіз місця та ролі жінки в суспільстві. - C. 5-10.
 5. Задорожня Г. В. Дослідження правового статусу глави держави в епоху середньовіччя: світоглядно-методологічний аспект. - C. 11-15.
 6. Левчук Н. В. Права людини: до питання про сутнісні ознаки. - C. 16-18.
 7. Удосконалення галузей національного права та законодавства

   Адміністративне право та процес

 8. Армаш Н. О. Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами. - C. 19-25.
 9. Задаля Д. К. До питання про організацію охорони громадського порядку в середніх закладах освіти міністерства освіти і науки України. - C. 26-31.
 10. Капітаненко Н. П. Адміністративні проступки у сфері господарської діяльності: теоретико-практичний аспект. - C. 32-36.
 11. Козачук Д. А. Особливості інституту відновлення втраченого провадження в адміністративному судочинстві. - C. 37-41.
 12. Сандул Я. М. До питання реформування виконавчих органів місцевих рад (адміністративно-правовий аспект). - C. 42-46.
 13. Фаєр Ю. Г. Втрата права на державну службу або його обмеження як підстава припинення державної служби. - C. 47-53.
  • Фінансове та бінківське право

 14. Головко Є. Є. Особливості формування та розвитку правового механізму оподаткування землі в Україні. - C. 54-58.
 15. Єлєазаров О. П. Безготівкові грошові кошти як об’єкт фінансово-правового регулювання. - C. 59-62.
 16. Занфіров М. В. Місце валютних санкцій у системі фінансової відповідальності. - C. 63-68.
 17. Капустник В. В. Щодо дії податкового законодавства у часі: правовий аспект. - C. 69-72.
 18. Коваль Д. А. Податкова політика та податкова система: сучасний стан та напрями розвитку. - C. 73-76.
 19. Латковський П. П. Правове закріплення принципів бюджетного права. - C. 77-81.
 20. Лукашева О. Е. Проблеми бюджетного й податкового регулювання в практиці конституційного суду України. - C. 82-88.
 21. Петягіна І. Б. Фінансово-правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні в контексті запровадження накопичувальної системи. - C. 89-93.
 22. Господарське право та процес

 23. Єршова С. І. До питання про ознаки підприємницької діяльності: законодавчі та теоретичні аспекти. - C. 94-103.
 24. Труш І. В. Деякі питання щодо удосконалення правового регулювання контролю за діяльністю суб’єктів господарювання комунального сектору економіки. - C. 104-107.
  • Трудове право та право соціального забезпечення

 25. Литвин І. І. Проблема визначення поняття "дисциплінарне правопорушення (проступок) державних службовців”. - C. 108-113.
  • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

 26. Драгоненко А. О., Товмазова Є. М. Проблема визначення поняття "стан статевої зрілості” у диспозиції статті 155 Кримінального кодексу України. - C. 114-119.
 27. Леоненко Т. Є. Деякі аспекти загальної та індивідуальної профілактики злочинів, вчинених на релігійному ґрунті. - C. 120-122.
 28. Остафійчук Л. А. Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду у Китаї. - C. 123-126.
 29. Рябчинська О. П. Значення принципу законності для функціонування системи покарань. - C. 127-131.
 30. Торбєєв М. О. Соціально-правова природа злочинів проти радіаційної безпеки: дослідження суті шляхом аналізу історичного становлення поняття безпеки. - C. 132-135.
  • Кримінальний процес та криміналістика проблеми судової експертизи

 31. Бойко О. П. Форми взаємодії слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні. - C. 136-139.
 32. Бухонський С. О. До визначення напрямів дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення початку досудового розслідування. - C. 140-146.
 33. Лукашевич В. Г. Об’єкт і предмет пізнання наук кримінально-правового циклу. - C. 147-151.
 34. Солдатенко О. А. Організаційно-правове та функціональне забезпечення діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України. - C. 152-155.
 35. Черняк Н. П. Особливості взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій. - C. 156-160.
  • Міжнародне право

 36. Гороховська О. В. Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти. - C. 161-166.
 37. Градецька Н. М. Вплив інтеграційних процесів на формування професійних компетенцій юриста-міжнародника. - C. 167-171.
 38. Трипольська М. І. Проблемні питання реформування ради безпеки ООН. - C. 172-174.
 39. Теорія та практика правозастосування

   Організаційно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення юридичної діяльності організацій, установ і підприємств

 40. Скрябін О. М. Персональний сайт як спосіб презентації особистості адвоката. - C. 175-179.
 41. Юридична освіта

   Удосконалення організації та методики навчально-виховного процесу

 42. Бостан С. К., Бостан Л. М. Міждисциплінарний підхід при вивченні фундаментальних юридичних дисциплін. - C. 180-184.
 43. Наукові заходи

 44. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми публічного та приватного права”. - C. 185-186.
 45. Круглий стіл на тему: "Останні тенденції юридичної практики у вирішенні кредитних спорів в Україні". - C. 187-189.
 46. До уваги авторів. - C. 190.
2014
№ 4 (46)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського