Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Гум.н./2008/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Гуманітарні науки
Derzhava ta rehiony. Seriya: Gumanitarni nauki

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія літератури

 4. Ничко О. Е. Золя та Дж. Стейнбек. Типологія натуралізму (за творами "Germinal", "The Grapes of Wrath"). - C. 4-10.
 5. Тарасенко К. В. Специфіка рецепції романного жанру в літературно-критичному дискурсі XVI-XVIII століть. - C. 11-14.
 6. Устінова Т. А. Роман Е. М. Форстера "Найдовша подорож": з історії задуму й критичних інтерпретацій. - C. 15-18.
 7. Теорія мовознавства

 8. Новиков В. П. Кодирование оценочного сообщения. - C. 19-24.
 9. Саплін Ю. Ю. Когнітивна соціолінгвістика як предметна галузь. - C. 24-30.
 10. Аналіз структури та функціонування мов

 11. Жирова В. М., Борискіна К. В. Семантичні характеристики історичних реалій Великобританії. - C. 31-35.
 12. Зубковська М. О. Структура й семантика німецьких прислів'їв і приказок з нумеральним компонентом. - C. 35-44.
 13. Котеленец Н. П. Структурно-семантическая характеристика распространенного согласующегося атрибута в современном немецком языке. - C. 44-50.
 14. Пінчук Л. М., Гуніна Г. М. Про деякі особливості функціонування артикля в сучасній англійській мові. - C. 51-56.
 15. Смурова Л. І., Смолянець К. В. Лінгвокогнітивна структура фразеологізмів із компонентом одягу в українській, російській та англійській мовах. - C. 56-61.
 16. Перекладознавство, порівняльна лінгвістика та міжкультурна комунікація

 17. Алейнова О. О. Англійські кольороназви – фразеологізми та їхнє відтворення в українському перекладі. - C. 62-67.
 18. Васеха В. П., Партико З. В. Проблема перекладу модних англійських слів. - C. 67-70.
 19. Іваніна Т. В. Особливості перекладу емотивної лексики. - C. 71-73.
 20. Юферева О. В. Функціональні особливості англіцизмів в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття. - C. 74-76.
 21. Педагогічні комунікації та лінгводидактика

 22. Іваненко А. В. Формування потенційного словника на основі похідності. - C. 77-83.
 23. Чирвона Т. М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні. - C. 84-89.
 24. Соціальні комунікації

 25. Дяченко М. Д. Особливості синтезу усних і писемних жанрів сатири та гумору в регіональній пресі. - C. 90-95.
 26. Ковпак В. А. Прагматичні засоби соціальної комунікації на позначення хрононімів у публіцистиці І. Багряного. - C. 95-100.
 27. Опрятный С. Н., Чернега Ж. А. Квазиязыки и интернет-среда как составляющие идеологического приоритета концептуальной власти. - C. 100-107.
 28. Партико З. В. Наукознавчий аналіз едитолопї. - C. 107-115.
 29. Майстер-клас

 30. Ковязина Е. П. Учебный курс "Основы английской письменной речи: развитие навыков критического мышления". - C. 116-119.
2008
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського