Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2016/21/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теоретична медицина

 4. Родинський О. Г., Ткаченко С. С., Гузь Л. В. Викликана біоелектрична активність еферентних волокон сідничного нерва білих щурів за умов експериментальної менопаузи. - C. 4-9.
 5. Десятерик В. І., Шевченко Є. С. Механізми гематогенного метастазування пухлин. - C. 10-18.
 6. Клінічна медицина

 7. Перцева Т. О., Конопкіна Л. І., Губа Ю. В. Особливості психічного статусу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у різні фази патологічного процесу. - C. 19-23.
 8. Бондаренко И. Н., Прохач А. В. Особенности побочных эффектов различных режимов химиотерапии рака молочной железы. - C. 23-26.
 9. Писаревська К. О. Клінічний стан та функціональні показники серця пацієнтів з персистуючою фібриляцією передсердь у віддалений термін після електричної кардіоверсії. - C. 27-34.
 10. Шороп Є. В., Тимченко А. С. Критерії прогнозування перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії за змінами розмірів тромбоцитів. - C. 35-39.
 11. Кутовий О. Б., Пімахов В. В. Оптимізація алгоритму діагностики та лікування закритих ушкоджень грудної клітки у хворих з поєднаною торакальною та черепно-мозковою травмою. - C. 40-46.
 12. Фесенко В. І., Потабашній В. А. Вплив комплексного лікування на ліпідний спектр крові та клінічний перебіг ішемічної хвороби серця у працівників гірничорудного виробництва. - C. 46-51.
 13. Чередниченко Ю. В. Опыт эндоваскулярного лечения окклюзионно-стенотических поражений магистральных артерий головы. - C. 52-63.
 14. Лоскутова Т. О. Розвиток ускладнень гестації у вагітних з прееклампсією, асоційованою з тромбофілією. - C. 64-70.
 15. Філіппова О. Ю. Клінічна характеристика хворих на стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту залежно від індексу маси тіла. - C. 70-79.
 16. Чернышева О. Е., Абатуров А. Е. Ремоделирование дыхательных путей у детей с бронхиальной астмой, протекающей на фоне внутриклеточных инфекций. - C. 80-86.
 17. Кондратьєв В. О., Різник А. В. Гендерні відмінності серцевої діяльності у дітей з бронхіальною астмою. - C. 86-90.
 18. Дюдюн А. Д., Поліон Н. М. Мікробіологічний пейзаж слизових оболонок урогенітальних органів у жінок. - C. 91-96.
 19. Дрогомирецька М. С., Ахмад Салех Халяф Салама Морфологічні та морфометричні дослідження тканин зубо-щелепного апарату у дітей з порушеним перебігом антенатального періоду. - C. 96-103.
 20. Ковач І. В., Лавренюк Я. В. Загальна характеристика стоматологічної захворюваності у дітей на тлі ортодонтичного лікування. - C. 104-108.
 21. Профілактична медицина

 22. Сердюк А. М., Білецька Е. М., Стусь В. П., Онул Н. М. Репродуктивне здоров’я чоловіків промислових територій: фактори ризику, донозологічна діагностика, профілактика. - C. 109-116.
 23. Білоус С. В., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П., Антоненко А. М. Порівняльна оцінка стійкості фунгіцидів класів триазолпіримідинів, триазолів, піримідинів і морфолінів у ґрунті та прогнозування забруднення ними грунтових вод. - C. 116-123.
 24. Бердник О. В., Рудницька О. П., Добрянська О. В. Просторово-часова характеристика захворюваності як інструментарій управління процесами формування громадського здоров’я. - C. 123-129.
 25. Петросян А. А., Черненко Л. М. Аналіз міжнародних законодавчих документів, які регулюють якість атмосферного повітря. - C. 130-133.
 26. Соціальна медицина

 27. Дужий І. Д., Мунтян С. О., Дубницький В. Ю., Харченко С. В., Сміянов В. А. Прогноз смертності від виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки для різних статево-вікових груп населення України. - C. 134-139.
 28. Випадок із практики

 29. Спирина И. Д., Леонов С. Ф., Шустерман Т. И., Варшавский Я. С., Михалёва В. А. Органический галлюциноз при макроаденоме гипофиза (клинический случай). - C. 140-144.
 30. Карпенко С. І., Шпонька І. С., Завізіон В. Ф., Завізіон Є. М., Скорик В. Р., Снісарь А. В. Рідкісний клінічний випадок: солідна псевдопапілярна пухлина підшлункової залози. - C. 144-148.
 31. Пам'яті вченого

 32. Пам`яті професора К. В. Попової (до 90-річчя від дня народження). - C. 149-151.
2016
Т. 21
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського