Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2013/18/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теоретична медицина

 4. Шостакович-Корецька Л. Р., Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О. Кір (лекція, продовження). - C. 4-15.
 5. Приходько В. Ю., Микропуло И. Р., Олейник М. В., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Гоголь О. В., Кашковский Д. О., Лисняк О. А., Лисняк А. И. Соматоформные расстройства в практике семейного врача. Часть 2. - C. 15-23.
 6. Воронин К. В., Алале А. М., Алале И. И., Дзюба Ю. Н. Стратегия диагностики и коррекции влагалищного дисбиоза в плане подготовки беременной к плановому кесареву сечению и профилактике послеродового эндометрита. - C. 24-32.
 7. Нор Н. М. Підвищення ефективності викладання розділу "Опіки, відмороження, електротравма" з використанням сучасних педагогічних технологій. - C. 33-35.
 8. Клінічна медицина

 9. Дзяк Г. В., Егоров К. Ю., Колесник Э. Л. Питавастатин – новый ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы: особенности клинической фармакологии и перспективы применения при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. - C. 36-44.
 10. Яковлева Л. М. Поліморфізм генів ендотеліальної NO-синтази, ангіотензинперетворюючого ферменту та рецептора ангіотензину 2 типу 1 у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом ІІ типу. - C. 45-52.
 11. Кузнецова М. А. Дисплазія сполучної тканини у хворих з пролапсом мітрального клапана. - C. 53-56.
 12. Залісна Ю. Д. Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій. - C. 56-60.
 13. Колеснік О. П., Шевченко А. І., Туманський В. О., Шишкін М. А., Евсєєв А. В. Зв’язок рівня апоптозу в первинній пухлині хворих на ранніх стадіях недрібноклітинного раку легенів з ефективністю адۥювантної поліхіміотерапії. - C. 61-67.
 14. Рибченко Л. А., Бичкова Г. М., Скибан Г. В., Клименко С. В. Порівняння моделей оцінки ризику носійства мутації BRCA1 та BRCA2 у хворих на рак молочної залози. - C. 68-74.
 15. Кипшидзе А. А., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. Биостатистический анализ результатов лечения бактериальных абсцессов печени с использованием малоинвазивных методов и открытых хирургических вмешательств. - C. 74-78.
 16. Кондратьєв В. О., Порохня Н. Г., Кунак О. В. Порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця. - C. 79-85.
 17. Деньга А. Э. Кариеспрофилактическая эффективность терапевтического комплекса сопровождения ортодонтического лечения детей с начальным кариесом зубов. - C. 85-90.
 18. Щербина І. М., Ковач І. В., Дичко Є. Н., Таран О. М. Деякі аспекти патогенезу періодонтиту в дітей. - C. 90-94.
 19. Профілактична медицина

 20. Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. Оцінка сучасного асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України як складова державного соціально-гігієнічного моніторингу. - C. 95-103.
 21. Соціальна медицина

 22. Лурін І. А., Тітов Г. І., Завалецький В. В., Волошин В. О., Недужа І. Л., Данілевський С. Ю. Сучасні підходи до проведення поглиблених медичних оглядів військовослужбовців Служби Безпеки України. - C. 104-107.
 23. Наші ювіляри

 24. Снісарь В. І., Десятерик В. І. До 40-річчя заснування факультету післядипломної освіти ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України". - C. 108-114.
 25. Пам'яті вченого

 26. Пам’яті члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Олексія Володимировича Люлька. - C. 115-116.
 27. Пам’яті професора Сироти Григорія Іларіоновича (до 90-річчя від дня народження). - C. 117-118.
 28. Нові правила для авторів. - C. 119-120.
2013
Т. 18
№ 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського