Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2012/17/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теоретична медицина

 4. Опришко В. І. Зміна внутрішньоцентральних взаємовідносин між структурами мозку на фоні введення натрію вальпроату з анальгетиками. - C. 4-7.
 5. Самойленко А. В., Салюк О. Д., Горб-Гаврильченко І. В., Каюкова В. Д. Використання методу мікрокристалізації змішаної слини з діагностичною та прогностичною метою (огляд літератури). - C. 8-12.
 6. Височина І. Л. Вікові особливості індивідуально- типологічної характеристики та колір-асоціативних реакцій у дітей, які позбавлені батьківської опіки. - C. 12-21.
 7. Клінічна медицина

 8. Дитятковська Є. М. Ефективність різних методів та різної кількості курсів АСІТ у хворих на поліноз. - C. 22-30.
 9. Гашинова К. Ю. ХОЗЛ та ішемічна хвороба серця: вплив захворювань на плазмовий рівень сурфактантного білка Д. - C. 31-36.
 10. Ханюков О. О. Динаміка рівнів С-реактивного білка та інтерлейкінів плазми крові на тлі комплексного медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом і цукровим діабетом. - C. 36-42.
 11. Борисова І. С. Особливості клінічного перебігу пневмоній у хворих з тяжкими порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові. - C. 42-49.
 12. Фесенко О. В. Структурно-функціональний стан лівого шлуночка при поєднанні ішемічної хвороби серця, хронічного обструктивного захворювання легень при збереженій систолічній функції лівого шлуночка. - C. 49-57.
 13. Кирпа І. Ю. Досвід використання рамної стереотаксичної техніки при лікуванні пухлин головного мозку супратенторіальної локалізації. - C. 58-61.
 14. Баранніков К. В. Ендоскопічна ультрасонографія як складова діагностики передпухлинних станів та лікування раннього раку шлунка. - C. 62-64.
 15. Кутовий О. Б., Аммар O. М. Амро Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок на тлі атеросклерозу. - C. 64-68.
 16. Камінський В. Я. Зміни функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гломерулонефрит із різними стадіями хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї. - C. 69-72.
 17. Разнатовська О. М., Бобровнича-Двізова Ю. М., Двізов О. В., Бендус М. В., Федченко Т. С. Туберкульозний плеврит: диференційна діагностика з плевритами різної етіології. - C. 73-76.
 18. Дубоссарська З. М., Грек Л. П. Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально-діагностичні аспекти і реабілітація. - C. 77-82.
 19. Медведєв М. В. Лейоміома матки: нові підходи до застосування органозберігаючих технологій у лікуванні. - C. 83-87.
 20. Дубоссарська Ю. О., Пузій О. М., Щепанкова Н. Ф. Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників. - C. 88-90.
 21. Потапов В. О., Банахевич Р. М., Акимова К. Б., Єчин А. В., Мандзяк Т. І. Ефективність застосування алотрансплантатів в оперативному лікуванні рецидиву генітального пролапсу. - C. 91-94.
 22. Педаченко Є. Г., Овчаренко Д. В. Пункційна вертебропластика в лікуванні переломів хребта при критичному остеопорозі. - C. 95-101.
 23. Абатуров О. Є., Шпонька І. С., Завгородня Н. Ю., Пославська О. В. Динаміка змін стану місцевого мукозального захисту при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після проведення антихелікобактерної терапії з холекальциферолом. - C. 101-109.
 24. Конопкіна Л. І. Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за даними довготривалого клініко-функціонального та лікувального моніторингів. - C. 109-116.
 25. Лапоног С. П. Особливості функціональної активності серцево-судинної системи у новонароджених, народжених в асфіксії, які отримували краніоцеребральну гіпотермію. - C. 117-123.
 26. Ковач І. В., Дичко Є. Н., Хотімська Ю. В., Срібник Т. В. Оцінка ролі симпато-адреналової системи в патогенезі глосалгії. - C. 124-127.
 27. Дичко Є. Н., Хотімська Ю. В., Романюта І. А., Демішева Т. М. Особливості церебральної гемодинаміки при глосалгії та глосодинії. - C. 128-131.
 28. Помойницька М. В. Клініко-експериментальна оцінка якості висушування каріозної порожнини. - C. 131-135.
 29. Профілактична медицина

 30. Мокиенко А. В., Никипелова Е. М., Цимбалюк К. К., Солодова Л. Б., Шевченко М. В. Характеристика антропогенного загрязнения рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана полихлорированными бифенилами (ПХБ). - C. 136-141.
 31. Платонова А. Г. Организация учебной деятельности на современном этапе и её влияние на организм детей. - C. 141-146.
 32. Щудро С. А., Штепа О. П., Буряк Л. І., Вальчук С. І., Бобров В. В., Сотник В. О., Денисенко Н. М., Степаненко Т. П., Макарова О. В., Асонкіна Н. І. Реакція імунної системи підлітків 15-17 років на дію біологічно активних речовин. - C. 147-154.
 33. Соціальна медицина

 34. Іпатов А. В., Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Коробкін Ю. І., Ткаченко Ю. В. Сучасний стан первинної інвалідності в Україні внаслідок хвороб системи кровообігу. - C. 155-158.
 35. Тітов Г. І. Напрямки удосконалення організації медичного забезпечення особового складу служби безпеки України. - C. 158-160.
 36. Гінзбург В. Г. Характеристика загальних та регіональних особливостей динаміки материнської смертності в Україні. - C. 161-167.
 37. Наші ювіляри

 38. Професор Е. М. Білецька (до ювілею від дня народження). - C. 168-169.
 39. Сергій Олексійович Мунтян (до 60-річчя від дня народження). - C. 170-171.
 40. Професор Т.О. Квятковська (до ювілею від дня народження). - C. 172-173.
2012
Т. 17
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського