Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2014/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Антошина И. Традиционные и нетрадиционные функции украинского права. - C. 6-13.
 5. Завальнюк В. Юридична антропологія та типологія сучасного праворозуміння. - C. 14-18.
 6. Дунас О. Система джерел права як складноорганізований механізм. - C. 19-24.
 7. Кармаліта М. Концептуальне обґрунтування державної політики як передумови ефективного виконання завдань і функцій держави. - C. 24-28.
 8. Конституція України у дії

 9. Крусян А. Концепти удосконалення конституційно-правового регулювання діяльності Конституційного Суду України. - C. 29-35.
 10. Мішина Н. Законопроекти для розвитку локальної демократії в Україні. - C. 36-40.
 11. Коваленко Р. Передвиборна агітація: правова природа та сутність. - C. 41-45.
 12. Бондар М. Віче як передумова становлення та розвитку референдумів. - C. 45-49.
 13. Захист прав людини і громадянина

 14. Припхан І., Артемович І. Правові засади захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет. - C. 50-56.
 15. Тептюк Є. Система гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації. - C. 56-60.
 16. Державне управління та місцеве самоврядування

 17. Сопілко І. Сучасні інтерпретації інформаційно-правової культури як парадигмальні дороговкази державної інформаційної політики. - C. 61-69.
 18. Коруля І. Роль керівника як організатора управління в ОВС. - C. 69-74.
 19. Реформи в Україні

 20. Кременовская И. Трансформация правовых средств государственного регулирующего воздействия на деятельность банков в Украине. - C. 75-80.
 21. Лукашенко А. Нормативно-правове регулювання питань кваліфікацій у вищій освіті України: тенденції розвитку. - C. 80-85.
 22. Орзіх В., Шевченко В., Орзіх Ю. Деякі зміни в організації і діяльності нотаріату України в умовах його реформування. - C. 86-92.
 23. Волошина С. Основні напрямки удосконалення законодавства України про безпеку і гігієну праці. - C. 93-99.
 24. Яновська О., Дика Н. Модель мирового суду в Україні. - C. 100-104.
 25. Проблеми та судження

 26. Задирака Н., Барікова А. Співвідношення об’єктів інформаційного права та правової інформатики. - C. 105-110.
 27. Кравець М. Порушення митних правил у структурі митних правопорушень. - C. 110-116.
 28. Брус І. Організаційно-правові передумови захисту авторського права в Україні. - C. 116-121.
 29. Машковська Л. Поняття та особливості дочірнього підприємства. - C. 121-129.
 30. Черноус С., Паламарчук Н. Ненормований робочий день: проблеми правового регулювання. - C. 129-133.
 31. Якушев І. Локальні імперативні норми у системі норм трудового права. - C. 134-139.
 32. Старчук О. Про деякі теоретико-правові аспекти заборони примусової праці. - C. 140-144.
 33. Тищенко О. Дискусійні аспекти пенсійного забезпечення суддів в Україні. - C. 145-149.
 34. Саміло А. Онтологічний зміст тероризму. - C. 150-155.
 35. Тимошенко Н., Фоменко Д. Поняття шахрайства та його особливості. - C. 155-160.
 36. Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні. - C. 161-166.
 37. Сахно Р. Окремі питання недопущення захисника у кримінальному провадженні як форми прояву порушення права на захист. - C. 167-174.
 38. Яворська В., Тимощук Ю. Об’єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (ст. 109, 110 КК України). - C. 175-178.
 39. Назимко Є. Можливість використання резуль¬татів анкетування суддів місцевих загальних судів щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх у законодавчій діяльності. - C. 179-185.
 40. Трибуна докторанта

 41. Балобанова Д. Загальні ознаки наступності у кримінальному праві України: проблеми визначення. - C. 186-190.
 42. Ларченко М. Дослідження злочинної активності в регіонах України за допомогою математичних. - C. 191-197.
 43. Трибуна молодого вченого

 44. Беспалова А. Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку. - C. 198-205.
 45. Аббакумова Д. Створення та становлення Комітету Міністрів Ради Європи. - C. 206-210.
 46. Завальнюк С. Механізм застосування аналогії права. - C. 211-214.
 47. Зверховська В. Поняття та сутність культурних цінностей за цивільним законодавством України. - C. 215-222.
 48. Попова А. Поняття і юридичні ознаки земель, що забруднені небезпечними речовинами, як об’єкта правової охорони. - C. 223-228.
 49. Мартинова Н. Значення правового забезпечння сільського зеленого туризму в контексті сталого розвитку сільських територій. - C. 229-234.
 50. Шевченко В. Свобода вибору контрагента за договором у земельному праві. - C. 234-239.
 51. Колотілова І. Необгрунтованість судових рішень в цивільному процесі України. - C. 240-244.
 52. Шумаєв Д. Профілактична функція сторін кримінального провадження в аспекті змагальності. - C. 245-250.
 53. Кобернюк В. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. - C. 251-256.
 54. Зв'язок часів: сторінки історії

 55. Тєлькінєна Т. Застосування теорії лобіювання в розвідках щодо правового статусу станів підданих у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : стан та перспективи. - C. 257-261.
 56. Шкарнега О. Історичний аспект законодавчого регулювання свободи мирних зібрань у Російській імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. - C. 262-265.
 57. Україна і світ

 58. Аракелян М. Международно-правовые основы деятельности украинской адвокатуры. - C. 266-271.
 59. Каракаш И., Юрескул В. Генезис взглядов на окружающую среду и её защиту в международных документах. - C. 272-279.
 60. Боднарчук О. Скандинавський досвід у сфері боротьби з корупцією на прикладі Швеції, Фінляндії. - C. 279-284.
 61. Кістанова Я. Митний кодекс ЄС – основа процедури митного регулювання ЄС. - C. 285-290.
 62. Рябошапченко А. Принцип acquis communautaire: становлення та значення при підготовці вступу Австрійськоі Республіки до Європейського Союзу. - C. 291-295.
 63. Прусенко Г. Поняття та види забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі. - C. 296-300.
 64. Духневич А. Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ. - C. 301-306.
 65. Ізарова І. Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика Європейського суду. - C. 307-312.
 66. Кучинська О., Артюхова К. Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки. - C. 313-318.
 67. Задирака Н., Скічко К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини як джерел адміністративно- процесуального права України. - C. 318-323.
 68. Критика і бібліографія

 69. Оборотов Ю. Диалоговое учебное пособие по философии права. - C. 324-326.
 70. Наукове життя

 71. Пашковский Н. Ежегодный международный научно-практический форум по проблемам правового обеспечения эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека. - C. 327-337.
 72. Баурда М. IX міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна цивілістика". - C. 338-339.
2014
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського