Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Завальнюк В. Державна влада та юридична антропологія. - C. 5-9.
 5. Красюк І. Роль науково-практичного коментара в забезпеченні верховенства права. - C. 10-14.
 6. Баранова Ю. Методологічні правила визначення порівнюваності правових об’єктів. - C. 15-20.
 7. Конституція України у дії

 8. Крусян А. Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України. - C. 21-30.
 9. Бабін Б. Передвиборні програми у правових механізмах програмного регулювання. - C. 30-36.
 10. Державне управління та місцеве самоврядування

 11. Назарко А. Система місцевого самоврядування великих міст. - C. 37-42.
 12. Проблеми та судження

 13. Бігняк О. Захист корпоративних прав: співвідношення категорій "форми захисту", "способи захисту" та "засоби захисту" (сучасні погляди та концепції). - C. 43-48.
 14. Харитонова Т. Оформлення речових прав на земельну ділянку, відмінних від права власності. - C. 49-54.
 15. Колянковська Т. Правове становище вантажодержувача в договорі перевезення вантажу. - C. 54-60.
 16. Калишук Л. Проблематичне формування системи еколого-правових способів захисту порушених прав. - C. 60-65.
 17. Пімонов Г. "Крадіжка приватності" як правовий феномен. - C. 66-68.
 18. Yakubovska N. The evolution of development thinkinq : future of development theory and practice. - C. 69-73.
 19. Реформи в Україні

 20. Жмурко О. Страховий медичний фонд у системі фінансування охорони здоров’я в Україні. - C. 74-80.
 21. Степська О. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки. - C. 80-85.
 22. Безкровний Є. Особливості діяльності органів прокуратури України із забезпечення права на звернення на шляху інтеграції держави в Європейську спільноту. - C. 85-90.
 23. Вільгушинський М. Особливості процедури взаємодії судів загальної юрисдикції. - C. 90-97.
 24. Консультації

 25. Орзіх Ю. Спадкування за законом: коментар до законодавства України. - C. 98-104.
 26. Трибуна молодого вченого

 27. Салей М. Система цінностей в конституційному праві України. - C. 105-109.
 28. Сурай Д. Підстави та способи набуття права власності: розмежування та взаємозв’язок. - C. 109-113.
 29. Єременко К. Співвідношення понять "форма правочину" та "способи волевиявлення" у цивільному праві України. - C. 114-119.
 30. Володіна В. Спадкування авторських прав (огляд судової практики). - C. 119-124.
 31. Коліна А. Процесуальна відповідальність при третейському (арбітражному) розгляді господарських справ. - C. 124-130.
 32. Дмитрієва К. Вчення про час відпочинку: концептуальні положення. - C. 131-135.
 33. Андронова В. Підстави виникнення колективних трудових правовідносин. - C. 136-140.
 34. Андрусяк В. Особенности осуществления правозащитной функции в основних сферах деятельности прокуратуры Украины. - C. 141-145.
 35. Zubchenko N. Regional legal mechanism of regulation of the protection of pet animals. - C. 145-150.
 36. Зв’язок часів: сторінки історії

 37. Павелко В. Передумови зародження інституту мирових суддів в ХVІІІ - перша половина ХІХ століття на українських землях Російської імперії. - C. 151-155.
 38. Угненко Т. В. Проблемні питання функціонування інституту народних засідателів та спроби активізації участі населення у здійсненні правосуддя в УРСР у 60-80 рр. ХХ ст.. - C. 155-160.
 39. Україна і світ

 40. Анцупова Т. Поняття та сутність міжнародно-правового моніторингу у контексті права Ради Європи. - C. 161-165.
 41. Сергейчик В. Актуальні питання запровадження інституту уповноваженого економічного оператора: зарубіжний досвід. - C. 166-172.
 42. Чайковський Ю. На захист цілісності сучасного міжнародного права. - C. 172-177.
 43. Іванченко О. Способи узгодження норм національного права з нормами міжнародного права. - C. 178-182.
 44. Наукове життя

 45. Аркадьев Б. В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия". - C. 183-191.
 46. Бехруз Х. V Международная научная конференция "Компаративистские чтения" (Одесса, 26-28 апреля 2013 г.): в поиске парадигмальных ориентиров исследований сравнительного правоведения. - C. 192-195.
 47. Критика і бібліографія

 48. Вишняков О. Спеціальний правовий режимів технопарків і технополісів: рецензія на монографію: Василенко М. Д. Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України та зарубіжних країн. / М. Д. Василенко. – Одеса: - Симекспринт, 2012. – 244 с.. - C. 196-198.
 49. Персоналії

 50. 60-річний ювілей Ю. Є. Полянського. - C. 199-200.
2013
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського