Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/2(3)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Підлипна М. П. Використання ГІС технологій для здійснення зонування земель. - C. 8-10.
 4. Подчесова В. Ю., Замашка Я. М. Регламентація процесу управління кредитним ризиком. - C. 11-15.
 5. Половенко Л. П., Гнатюк К. А. Оцінювання ефективності застосування інформаційних технологій. - C. 15-18.
 6. Проскурович О. В., Хом'як І. В. Аналіз продуктивності праці промислового підприємства. - C. 18-22.
 7. Ревенок В. І., Мамчур О. С. Основні аспекти інформаційних систем з обліку нарахування заробітної плати. - C. 22-25.
 8. Редько Н. В. Інноваційні стратегії управління підприємствами виробництва безалкогольних напоїв. - C. 26-29.
 9. Риндзак О. Т. Політика інтеграції мігрантів: теоретичний аспект. - C. 29-33.
 10. Рогозян Ю. С., Бурбело С. О. Методичне забезпечення оцінки міжрегіонального співробітництва. - C. 34-36.
 11. Салуквадзе І. М. Споживчий ринок житлово-комунальних послуг: регіональний аспект. - C. 37-40.
 12. Саприкіна Т. А. Біржова торгівля як інструмент забезпечення лібералізації ринку електроенергії. - C. 41-45.
 13. Семенов В. Ф., Пандас А. В. Регулювання розвитку потенціала міста шляхом зонування його простору. - C. 46-49.
 14. Сєрєбряк К. І. Якість й інфраструктура інформаційного забезпечення міжрегіонального співробітництва. - C. 49-52.
 15. Скакальський Ю. С. Ризико-орієнтоване бюджетування у системі оперативного фінансового планування. - C. 53-57.
 16. Скібіцький О. М. Визначення освітньо-професійного підґрунтя якісних характеристик персоналу для опрацювання політики управління людським потенціалом. - C. 57-61.
 17. Смачило В. В., Головко-Марченко І. С. Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств. - C. 61-65.
 18. Сморжанюк Т. П. Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю. - C. 66-69.
 19. Сопільняк А. В. Проектне фінансування: проблеми і перспективи розвитку в Україні. - C. 70-74.
 20. Ставицький А. В. Економетричні дослідження ефективності державних витрат в Україні. - C. 74-78 .
 21. Степанова Г. М. Бюджетне регулювання в умовах інституційних перетворень. - C. 79-82.
 22. Стояненко І. В. Нематеріальні активи підприємства: класифікація та функції. - C. 83-86.
 23. Стрельников Р. Н., Бруславец Ю. В. Развитие добровольного медицинского страхования и оценка его состояния как внебюджетного источника финансирования здравоохранения в Украине. - C. 86-90.
 24. Студінська Г. Я. Визначення системних проблем оцінки вартості бренду фінансовими методами. - C. 90-95.
 25. Східницька Г. В. Фінансовий механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств. - C. 96-99.
 26. Таран-Лала О. М. Системно-аналітичне дослідження системних параметрів об'єкту. - C. 99-106.
 27. Теліженко О. М., Байстрюченко Н. О., Горяйнова О. Ю. Аналіз особливостей формування організаційної структури громадської організації. - C. 106-109.
 28. Ткачук Г. Ю. Еволюція підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства. - C. 110-113.
 29. Федотова Ю. В. Теоретико-економічний аналіз диференціації розвитку регіонів України. - C. 114-118.
 30. Харина У. Я. Місце КНР у світовій економіці. - C. 118-121.
 31. Царенко І. О. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. - C. 122-125 .
 32. Черняєва О. В., Ноздріна А. О. Сутність, проблеми і особливості оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. - C. 126-129.
 33. Чичина О. А. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України в умовах глобалізації. - C. 130-133.
 34. Чукурна О. П., Бєлая Н. С. Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку соків України. - C. 134-137.
 35. Шевчук В. О. Концептуальные подходы к определению понятия "образовательная услуга". - C. 138-141.
 36. Шеикха Н. С. Организация учёта в туристической деятельности предприятий Иракского Курдистана. - C. 141-143.
 37. Шеремет О. В. Структура та тенденції диверсифікації зовнішньої торгівлі ЄС з країнами Північної Африки. - C. 144-148.
 38. Шкодін Я. В., Шкодіна І. В. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління. - C. 148-152.
 39. Шкробот М. В. Значення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики для забезпечення енергетичної безпеки України. - C. 152-155.
 40. Щитнік Ю. О. Сучасна система адміністрування податків в Україні. - C. 156-159.
 41. Ющенко Р. О. Впровадження факторного аналізу ліквідності в систему фінансового менеджменту вітчизняних підприємств. - C. 159-163.
 42. Яремко З. М., Рудяк О. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології – платформа економічного зростання країн Європейського Союзу. - C. 163-167.
 43. Ярыгина И. З. Перспективы финансового центра БРИКС. - C. 167-170.
 44. Краковська А. Є. Правові передумови реалізації соціальної функції держави. - C. 172-176.
 45. Лісовська Ю. П. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект. - C. 177-180.
 46. Маломуж С. И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве стран СНГ. - C. 181-184.
 47. Нарижний М. О. Адаптація банківського нагляду України до європейського законодавства. - C. 184-187.
 48. Обіход Т. В. Злиття двох стадій кримінального провадження як важливий фактор вирішення його завдань. - C. 187-190.
 49. Руданецька О. С. Правова політика як цільова соціальна практика держави. - C. 190-194.
 50. Савінова В. М. Екологічна відповідальність підприємництва. - C. 195-198.
 51. Сіверський О. М. Злісне ухилення від явки за викликом для участі у процесуальних діях. - C. 198-201.
 52. Старчук О. В. До питання розуміння принципу свободи трудового договору: генеза та сучасний стан. - C. 201-205.
 53. Сулім-Тимовті А. О., Готвянський Р. В. Удосконалення системи захисту прав на твори образотворчого мистецтва як об’єктів авторського права. - C. 205-208.
 54. Турченко О. Г. Человеческое измерение безопасности. - C. 208-212 .
 55. Фасій Б. В. Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до трудових правовідносин в спорах про стягнення понесених витрат та про відшкодування моральної шкоди: аналіз судової практики. - C. 213-216 .
 56. Чепік-Трегубенко О. С. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. - C. 217-220.
 57. Шишов О. О. Форми захисту прав платників податків. - C. 221-225.
 58. Юрій І. А. Воєнна доктрина у системі нормативно-правового забезпечення національної безпеки на сучасному етапі розвитку української державності. - C. 225-229.
 59. Головня І. Я. Поняття та правова природа відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. - C. 229-232.
2015
№ 2(3) (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського