Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/12(3)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Біологічні науки

 4. Морозенко Д. В., Радченко М. В. Нормативні біохімічні показники сироватки крові домашніх кішок: сучасний погляд на проблему. - C. 8-10.
 5. Історичні науки

 6. Кропивко О. М. Київські вузи в 1960-70-х роках: аспекти повсякденного життя. - C. 12-15.
 7. Мельник О. В. Кривий Ріг у науковій та педагогічній кар’єрі Миколи Ковальського (1963–1967 роки). - C. 15-18.
 8. Філософські науки

 9. Галиченко М. В. Идеологема "Москва – Третий Рим" в научном наследии Ф. Дворника. - C. 20-23.
 10. Георгиев В. А. Хенология как наука о небытии. - C. 23-27.
 11. Кухарец Т. И. Диалогическая традиция концептуального представления желания в современной французской философии. - C. 28-33.
 12. Шевченко М. Ю., Кутовая В. С. Вплив соціально-ціннісного середовища на особистість та діяльність людини. - C. 34-36.
 13. Філологічні науки

 14. Бучко А. В. Орієнт як площина для проекцій західної проблематики в німецьмовній літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі творів "Казка 672-ї ночі" Гуґо фон Гофмансталя та "Історія 1002-ї ночі" Йозефа Рота). - C. 38-42.
 15. Головань Т. П. Оказіоналізми Василя Барки: естетичний аспект. - C. 43-45.
 16. Мірошниченко П. В., Пшепировська С. Г. Воєнний конфлікт у телевізійному сюжеті: відповідність виробничим стандартам журналістики. - C. 45-48.
 17. Мoрoзoва Л. П., Кирилюк I. А., Михалевич К. В. Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення. - C. 49-52.
 18. Погонець Я. А. Етапи фольклорно-літературної контамінації. - C. 52-56.
 19. Географічні науки

 20. Безсмертнюк Т. П. Природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси Північно-Західного регіону України. - C. 58-62.
 21. Юридичні науки

 22. Бабенко А. Ю. Приватность и банковская тайна в контексте международного автоматического обмена налоговой информацией. - C. 64-67.
 23. Віткова В. С. Міжнародні стандарти і сучасний стан паліативної і хоспісної медицини в Україні: проблеми імплементації. - C. 68-71.
 24. Гараджаев Джейхун Ясин Оглы Суд справедливости в конституционно-правовых исследованиях. - C. 72-75.
 25. Горпинюк О. П. Помилкова криміналізація: аналіз законодавчих новел. - C. 75-79.
 26. Гоцин Д. Р. Авторське право на студентські роботи. - C. 79-83.
 27. Каліна Н. В., Савич О. С. Особливості договорів, що опосередковують морське перевезення вантажів. - C. 83-87.
 28. Козинець І. Г., Погребець О. М. Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю. - C. 88-91.
 29. Матвієвська Г. В. Допит свідка та потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні як спосіб фіксації доказів у кримінальному судочинстві. - C. 91-93.
 30. Пивовар Ю. І., Забіяка Х. О. Організаційно-правові перспективи децентралізації контрольно-наглядових функцій за станом доріг в Україні. - C. 94-98.
 31. Толкачова І. А. Громадянське суспільство як головна умова існування правової держави. - C. 98-102.
 32. Педагогічні науки

 33. Анісімова Н. О. Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. - C. 104-107.
 34. Бадьйор Н. Б. Формування вмінь та навичок креативності на заняттях з англійської мови на матеріалі "Creative Writing" (англомовного курсу з творчого письма). - C. 107-111.
 35. Боднарук І. М. Популяризація творчої спадщини композиторів Буковини серед студентської молоді. - C. 111-114.
 36. Бузян Я. А. Виконавська адаптація студента-музиканта під час сольного виступу з концертмейстером. - C. 115-117.
 37. Глушич В. В. Етап модернізації змісту, форм та методів виховання підлітків у американській сім’ї (друга половина 80-х років – 90-ті роки ХХ століття). - C. 117-120.
 38. Горак О. Р. Особливості формування готовності до здійснення морального вибору у проблемних ситуаціях: емоційно-ціннісний компонент. - C. 121-124.
 39. Гуцуляк Л. І. Участь американської громади в організації освітньо-виховного процесу та управлінні діяльністю школи. - C. 125-128.
 40. Дідик Н. М. Сутність, функції та види соціальної реклами в соціально-педагогічній діяльності. - C. 129-132.
 41. Камінська О. М. Інформаційні технології навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах. - C. 133-136.
 42. Красюк Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів. - C. 136-140.
 43. Левицька Н. В. Особливості практичної підготовки та навчання за кордоном майбутніх перекладачів в університетах Німеччини. - C. 140-144.
 44. Lyndina E. Y. General characteristics of linguistic component of language activity in research of E. Sobotovich. - C. 145-150.
 45. Малихіна С. В. Ієрархічно-рівнева модель дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів та її функціонально-структурні компоненти та блоки. - C. 151-155.
 46. Никифоров А. М. Особливості лебединського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1906-1913). - C. 156-159.
 47. Погрібняк О. В. Роль І. Максимовича у розвитку освіти України на початку XVIII століття: досвід Чернігівського колегіуму. - C. 159-162.
 48. Сільськогосподарські науки

 49. Клименко Н. Н., Клименко О. Е. Влияние микробных препаратов и задернения междурядий виноградника на агрохимические свойства почвы и минеральное питание винограда сорта Мускат белый. - C. 164-168.
 50. Пономаренко А. С. Молочна галузь України: проблеми та перспективи розвитку. - C. 169-175.
2015
№ 12(3) (27)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського