Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/1(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Антощук Т. А., Пьяных К. Е. Опыт эксплуатации парового котла при работе на смеси природного и генераторного газов. - C. 6-9.
 4. Доценко Ю. В., Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Тоцька А. І., Дмитренко О. І. Аналіз впливу газодинамічного тиску і модифікування на властивості виливків із ливарного сплаву А356. - C. 10-12 .
 5. Доценко Ю. В., Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Дмитренко О. І., Тоцька А. І. Дослідження впливу сучасної комплексної технології на властивості виливків зі сплавів системи Al-Sі. - C. 13-15.
 6. Козечко В. А. Интенсификация химико-термической обработки конструкционных сталей с помощью ударных волн. - C. 16-19.
 7. Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В., Збінець А. В. Дослідження газодинамічного впливу на властивості сталі з широким інтервалом затвердіння. - C. 19-23.
 8. Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В., Любич П. Г. Удосконалення технології виробництва заготовок для ріжучого інструменту з використанням газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі. - C. 23-26.
 9. Животівська Д. М. Математики Київського університету та їх діяльність в фізико-математичному товаристві (1890-1917 роки) (наукова спадщина академіка Михайла Кравчука). - C. 28-31.
 10. Марченко І. Я. Кліматичне середовище музейних споруд і пам'яток архітектури в контексті зберігання художніх музейних колекцій у 40-80 роки XX століття. - C. 32-36.
 11. Артеменко Л. П., Ситник Т. В. Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій. - C. 38-41.
 12. Бабич М. М. Нормативно-правове регулювання продовольчої безпеки в країнах Європейського Союзу. - C. 41-46.
 13. Балог О. Г., Ковалевська А. В. Методика формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону. - C. 46-51.
 14. Белова І. М. Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку. - C. 52-55.
 15. Братюк В. П., Ковач Х. М. Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу. - C. 56-59.
 16. Бурдонос Л. І. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності у вищій освіті та науці. - C. 59-65.
 17. Вороніна А. В., Ніколаєва К. М. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України. - C. 66-69.
 18. Гирич С. В., Мосійчук Р. О. Визначення комплексного показника якості капусти квашеної "Асорті". - C. 70-73.
 19. Демчук Н. І. Інвестиційна діяльність в процесі економічного розвитку харчових підприємств України. - C. 74-77.
 20. Дідоренко Т. В. Сутність витрат як об'єкта бухгалтерського обліку. - C. 78-81.
 21. Дулин І. С. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами. - C. 81-84.
 22. Задорожнюк Н. О. Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора національної економіки України. - C. 85-88.
 23. Здерчук Л. В., Поляк М. М. Місцевий бюджет: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. - C. 88-91.
 24. Іванов Л. Б. Концепція інноваційного механізму управління персоналом. - C. 91-95.
 25. Ігнатова О. М., Григораш Т. С. Статистичний аналіз впливу надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці в Україні. - C. 96-99.
 26. Калмикова О. М., Лісна Р. П. Функціонування платіжної системи України та стратегія її розвитку. - C. 100-103.
 27. Клочан В. В., Ракова Ю. М. Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області. - C. 104-106.
 28. Ключарьова А. О., Лісна Р. П. Роль проблемної заборгованості банків України у формуванні кредитного портфеля. - C. 107-110.
 29. Кравець О. Ю. Управління вугледобувними підприємствами України: стан та перспективи удосконалення. - C. 110-114.
 30. Лєвий В. В., Дугієнко Н. О. Проблеми та перспективи участі України в міжнародному трансфері інноваційних технологій. - C. 115-118.
 31. Лєгостаєва О. О., Шопіна А. І. Шляхи удосконалення оподаткування вітчизняних банків з урахуванням мiжнарoднoгo дoсвiду країн Єврoпи. - C. 119-122.
 32. Лісна Р. П., Нoвiкoвa A. С. Вплив iнoземнoгo кaпiтaлу нa функцioнувaння бaнкiвськoї системи. - C. 122-126.
 33. Лoзoвський O. М., Мартoщук Н. М. Умoви і чинники якoсті управлінських рішень. - C. 127-130.
 34. Лукін В. О., Гребенюк К. Ю. Теоретичні та методичні підходи до аналізу фінансової стійкості банківської установи. - C. 130-133.
 35. Лукiн В. О., Caвлук В. В. Oргaнiзaцiя внутрiшньoгo aудиту в бaнкiвcькиx уcтaнoвax. - C. 134-136.
 36. Білан С. І. Національна ідентифікація учнівської молоді як чинник формування громадянської ідентичності особистості. - C. 138-142.
 37. Кіданчук Н. В. Критична рефлексія філософії ХХ століття українськими радянськими філософами 20-х – початку 30-х років ХХ століття. - C. 142-146.
 38. Гриців Н. М. Василь Мисик як інтерпретатор сонета Джона Кітса "When i have fears that I may cease to be". - C. 148-152.
 39. Дмитрієва І. В. Форми вираження авторської присутності в англомовній драматургії другої половини ХХ століття. - C. 153-156.
 40. Дубенко О. Ю. Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу. - C. 157-160.
 41. Зайдлер Н. В., Зінченко К. В. Своєрідність внутрішнього хронотопу Георгія Бунчужного (за романом Галини Тарасюк "Храм на Болоті"). - C. 161-165.
 42. Калинюшко О. А. Постімперський простір в рецепції мандрівника: версії А. Стасюка та Ю. Андруховича. - C. 165-169.
 43. Мелешко В. А. Адам Міцкевич в оцінці полтавця Петра Одарченка. - C. 170-173.
 44. Нестелєєв М. А. Організаційна історія українського футуризму. - C. 173-177.
 45. Подвойская О. В. Короткие рассказы в современной немецкой литературе: лингвостилистический и переводческий аспекты. - C. 177-182.
 46. Тараненко Л. І., Ніколаєнко А. В. Особливості перекладу лексичних засобів реалізації зв'язності англомовного науково-технічного тексту. - C. 182-186.
 47. Ткач Л. М., Рибалко І. В. Літературознавчий аспект категорії "топос" на прикладі української літератури fin de siecle. - C. 186-189.
 48. Туранська В. Л. Параметри кількісної оцінки в українському художньому дискурсі. - C. 190-193.
 49. Федоренко С. В., Станішевська Т. І. Англомовний публіцистичний дискурс як соціокультурологічний лінгвістичний феномен сучасного комунікативного простору в перекладацькому аспекті. - C. 194-196.
 50. Амосов М. І., Макаренко В. В. Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області). - C. 198-202.
 51. Бусол Л. М., Левчук Л. О., Левчук Н. І. Іспанія на світовому ринку туристичних послуг. - C. 203-206.
 52. Лазукова Н. В. Гарантії та форми захисту прав людини в сфері праці. - C. 208-211.
2015
№ 1(1) (16)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter