Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/4(07)(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Біологічні науки

 3. Маменко Т. П. Адаптивні модифікації антиоксидантних процесів у озимої пшениці, індуковані саліциловою кислотою в умовах посухи. - C. 6-8.
 4. Технічні науки

 5. Гавриш О. І., Ульшин В. О. Автоматизована система керування процесом шихтування рядового вугілля на ВЗФ. - C. 10-13.
 6. Новацкий А. А., Сапсай П. А., Коломийцев П. Е. Управление движением беспилотного четырехвинтового летательного аппарата. - C. 13-17.
 7. Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об'ємів переробки і зберігання. - C. 17-21.
 8. Шайко-Шайковський О. Г., Никифорчук М. В., Боднар Н. О., Назарак М. С. Методика розрахункової оцінки міцності вузлів альпіністського спорядження. - C. 22-24.
 9. Шишкіна К. М. Розробка електронного меню для ресторанів. - C. 24-28.
 10. Історичні науки

 11. Давва В. В. Ідейна політика П.Скоропадського: сучасний стан наукової розробки питання. - C. 30-33.
 12. Erokhin I. Yu. Exament de la situation de l'historiographie en ce qui concerne le probleme des cosaques: sur la question de la situation des cosaques dans l'etat. - C. 33-36.
 13. Економічні науки

 14. Акулова Ю. О. Аналіз діяльності машинобудівних підприємств України. - C. 38-40.
 15. Бурак І. О. Переваги та недоліки транзитної та складської форми торгівлі. - C. 41-43.
 16. Бусарєва Т. Г. Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС. - C. 43-48.
 17. Герасименко Б. О. Концептуальні підходи до управління ефективністю рекламної діяльності підприємства. - C. 48-52.
 18. Власюк В. Є., Грушко В. І. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ КБ "Приватбанк". - C. 52-55.
 19. Духновська Л. М., Юзковець Л. В. Проблемні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат майбутніх періодів. - C. 55-58.
 20. Ємельянова І. А., Блажко В. В., Смачило В. В. Створення наукового парку як засіб комерціалізації інноваційних розробок в будівництві. - C. 58-60.
 21. Єрмоленко К. В., Свечкіна А. Л. Аналіз кредитного портфелю комерційних банків в Україні. - C. 60-64.
 22. Захаров В. А. Модель якісного операційного менеджменту на промисловому підприємстві. - C. 64-68.
 23. Іващенко А. С., Гайдамака О. В., Черевик Н. В. Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в Україні. - C. 69-71.
 24. Кинева Т. С. Информационно-аналитическое обеспечение управления воспроизводством биологического капитала. - C. 71-73.
 25. Літинська В. А., Куклюк В. С. Мотивація в системі управління інноваційної сфери. - C. 74-76.
 26. Лозовський О. М., Кузьмінська О. О. Особливості управління підприємством в сучасних ринкових умовах господарювання. - C. 77-79.
 27. Малкіна Я. Д., Поплюйко А. М. Банківські резерви: економічна сутність, генезис та сучасний стан. - C. 79-82.
 28. Марченко Н. А., Строга В. В. Особливості становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. - C. 83-86.
 29. Маслак О. О., Ткаченко К. В. Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках. - C. 86-90.
 30. Нетеса С. Ю., Залуніна О. М. Розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств у Полтавській області. - C. 91-94.
 31. Нєізвєстна О. В., Маханько Л. В. Співпраця страхових компаній з банками. Монополізація фінансової галузі – нав’язування страховиків банками. - C. 94-97.
 32. Окландер М. А., Кудіна А. В. Перспективи впровадження hr-брендингу та його вплив на імідж компанії. - C. 97-99.
 33. Остапенко Т. В. Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка. - C. 100-104.
 34. Перун Н. Я. Теоретичні аспекти охорони земель з позицій сталого розвитку. - C. 104-107.
 35. Попова Ю. М., Шинкаренко Р. В., Харченко Т. І. Сучасні технології ведення бізнесу у міжнародних економічних відносинах. - C. 107-109.
 36. Прудніков А. О. Порівняльний аналіз системи кредитних спілок України, Сполучених Штатів Америки та Канади. - C. 110-113.
 37. Ракітіна Н. О. Високі технології як шлях до нового світу бізнесу. - C. 113-116.
 38. Руліцька К. М. Регіональні аспекти використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств. - C. 116-119.
 39. Руссиян Е. А. Теория и практика управления человеческим капиталом предприятий: зарубежный опыт. - C. 119-122.
 40. Сербина О. Г., Загузова О. М. Інтернет-банкінг: українська практика та світовий досвід. - C. 122-125.
 41. Сербина О. Г., Минакова К. С. Становлення системи фінансового моніторингу в Україні. - C. 125-128.
 42. Сушкова Е. Е. Налоговая дисциплина как фактор налоговой безопасности региона. - C. 128-131.
 43. Шашина М. В., Степаненко Т. А. Розробка стратегії розвитку підприємства. - C. 131-135.
 44. Шира Н.О., Кукса І. М. Удосконалення механізму управління кредитним ризиком. - C. 135-138.
 45. Шишкіна А. В. Необхідність та можливості використання аналізу чутливості в економічному обгрунтуванні ефективності інвестиційних проектів. - C. 138-142.
 46. Шубіна С. В., Босих А. Ю. Проблематика заповнення звіту про рух грошових коштів та шляхи її вирішення. - C. 142-145.
 47. Яцина В. В. Класифікація ризиків аутсорсингу виробництва ромислової продукції. - C. 146-149.
2014
№ 4(07)(1) (квітень)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter