Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/11(14)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Технічні науки

 4. Дорогань Н. О., Голоюх І. А., Черняк Л. П. Вплив складу сировинної суміші на характеристики портландцементного клінкеру. - C. 8-11.
 5. Каховський М. Ю. Порошковий самозахисний дріт для підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т. - C. 12-15.
 6. Муха А. А. Беспроводные микропроцессорные системы для железнодорожных переездов серии "Благовест". - C. 16-19.
 7. Одарченко А. Н., Сергиенко А. А., Соколова Е. Б. Влияние операций предварительной технологической обработки на качество замороженных овощных смесей. - C. 19-22.
 8. Економічні науки

 9. Авраменко О. О. Механізм формування та реалізації грошово-кредитної політики як чинника забезпечення економічної безпеки. - C. 24-28.
 10. Аркатова Ю. В. Оцінка системи трансфертного ціноутворення в Україні. - C. 29-32.
 11. Ачилов Б. Д. Концепція маркетингового ціноутворення підприємства оздоровчих послуг. - C. 32-36.
 12. Балог О. Г., Петрова В. Ф. Система регулювання соціально-економічним розвитком регіону: термінологічний аспект. - C. 36-41.
 13. Бондар Н. М. Вдосконалення методики обчислення концесійних платежів за концесійними угодами на будівництво та експлуатацію нових об’єктів транспортної інфраструктури. - C. 42-46.
 14. Волохата В. Є., Пащенко Ю. П. Реорганізація та реструктуризація банків в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. - C. 46-50.
 15. Воронцов М. В., Сидоренко Т. В. Основные тенденции прямого инвестирования российских компаний за рубежом в 2012-2013 годах. - C. 50-53.
 16. Григораш Т. Ф., Губенко Я. Я., Панич К. В. Формування джерел фінансових ресурсів підприємства та управління ними. - C. 54-56.
 17. Емельянова И. А., Лебедев П. Н., Смачило В. В. Технико-экономическое обоснование использования высокочастотного режима центрифугирования при изготовлении стоек железобетонных опор. - C. 56-59.
 18. Куць Т. В. Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства України. - C. 60-62.
 19. Лозинська І. В. Аналіз впливу рівня годівлі на продуктивність молочного стада в сільськогосподарських підприємствах Сумської області. - C. 63-66.
 20. Луцик І. Б. Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств. - C. 67-70.
 21. Магурчак Т. П. Фінансовий контроль як функція системи управління. - C. 70-75.
 22. Makarehuk O. G. Sustainable development of agriculture in the context of providing food security of country. - C. 75-78.
 23. Михальчинець Г. Т. Оподаткування малого бізнесу як напрям розвитку підприємництва в Україні. - C. 79-83.
 24. Мошенська А. В. Дослідження інтервалів граничних знижок для встановлення ціни просування бренду. - C. 83-86.
 25. Надобних О. О., Богацька Н. М. Якість продукції як один з найважливіших критеріїв підвищення конкурентоспроможності підприємства. - C. 86-89.
 26. Папп В. В., Бошота Н. В. Фінансовий контролінг як основа ефективного управління фінансами підприємства. - C. 90-92.
 27. Свірідова С. С., Пожар О. О. Оцінка факторів впливу на рентабельність підприємства. - C. 93-96.
 28. Світлична В. Ю. Інформаційна безпека: сутність та порядок реалізації. - C. 97-100.
 29. Світлична Т. І. Теоретичні аспекти бізнес-адміністрування та його зв'язку із управлінням ризиками діяльності підприємств. - C. 101-104.
 30. Семчук Ж. В. Методика оцінки трудового потенціалу підприємства. - C. 104-106.
 31. Фраймовіч Д. Ю., Морозова О. В., Гундорова М. О. Формування сучасної системи управління інноваційним відтворенням економіки мезо-рівня – база для здійснення модернізації. - C. 107-111.
 32. Чухліб А. В. Статистичний аналіз урожайності льоноволокна в Україні. - C. 111-114.
 33. Шкодіна І. В., Стрельник О. В. Особливості управління валютним курсом в Україні на сучасному етапі. - C. 114-116.
 34. Шубіна С. В., Меркулова В. І. Systematic approach to strategic analysis of costs, revenues and financial performance of a company. - C. 117-120.
 35. Філософські науки

 36. Райхерт К. В. О понятии "системный суперпараметр". - C. 122-124.
 37. Сепетий Д. П. Діалектичний матеріалізм як нерозв’язання психофізичної проблеми. - C. 125-128.
 38. Філологічні науки

 39. Aristova N. A. Women writers in contemporary American literature. - C. 130-132.
 40. Жорнокуй У. В. Багатовекторність концепту смерті у романі "Крадійка книжок" Маркуса Зусака. - C. 133-135.
 41. Ivanova O. V. Key tasks and prospects of terminography. - C. 136-139.
 42. Полиця Т. Д. Ядерна зона фразеологічного поля концепту "думка". - C. 139-144.
 43. Юридичні науки

 44. Адерейко Т. В. Особливості адміністративних стягнень в Україні, сучасний стан і перспективи. - C. 146-151.
 45. Добкіна К. Р., Перерва Т. О. Особливості правового статусу виробничих кооперативів, як суб’єкта господарювання. - C. 152-154.
 46. Желіховська Ю. В. Історія виникнення та розвитку нотаріату в Україні. - C. 155-160.
 47. Керноз Н. Є., Берднік І. В. Проблемність законодавчого врегулювання підсудності та її видів у національному судочинстві. - C. 160-165.
 48. Чубенко А. Г., Леськів С. Р. Нікчемність заповіту та визнання заповіту недійсним: цивільно-правові аспекти. - C. 165-168.
 49. Педагогічні науки

 50. Гончаренко О. В. Особливості педагогічної діяльності форматорів у системі підвищення кваліфікації державних службовців Франції. - C. 170-173.
 51. Кузнєцова Н. Ю. Розвиток вмінь усного монологічного мовлення студентів немовних вузів на основі професійно-спрямованих текстів(на прикладі англійської мови). - C. 174-180.
 52. Мекшун А. Д. Характеристика основних підходів до сутності поняття "соціальний працівник" в процесі професійної підготовки фахівців даної сфери (з врахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду). - C. 181-185.
 53. Новгородський Р. Г. Колектив як фактор соціалізації особистості в Україні в 20-х роках ХХ століття. - C. 186-189.
 54. Олексів Г. Д., Шийка О. І. Характеристика компетентністного підходу у навчальному процесі європейських університетів. - C. 189-192.
 55. Осова О. О. Розумове виховання студентів – майбутніх учителів засобами іноземної мови. - C. 193-196.
 56. Пахомов Р. І., Дяченко Є. В., Куц В. А., Падалка А. І. Проблеми і особливості освітнього процесу при підвищенні кваліфікації посадових осіб з питань охорони праці. - C. 196-199.
 57. Цапко А. М. Вимоги до здобувачів магістерського ступеня в університетах України другої половини ХІХ століття. - C. 200-203.
 58. Якимчук М. Ю., Козяр М. М. Аспекти дослідження проблеми творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників гімназії. - C. 203-208.
 59. Медичні науки

 60. Бабай О. Н. Экспериментальное изучение влияния яичного фосфатидилхолина, модифицированного методом липосомальной технологии, на морфометрические показатели состояния тканей пародонта при эндотоксин-индуцированном пародонтите. - C. 210-213.
 61. Завгородняя Н. Г., Михальчик С. В., Михальчик Т. С. Анализ результатов комплексного лечения пролиферативных формдиабетической ретинопатии. - C. 214-216.
 62. Клітинська О. В., Мочалов Ю. О., Пупена Н. В. Сучасні погляди на вплив окремих представників мікрофлори на розвиток стоматологічних захворювань та уражень шлунково-кишкового тракту. - C. 217-220.
 63. Ришковська Н. О., Ришковський В. О. Порівняльний аналіз динаміки суїцидальних спроб. - C. 220-224.
 64. Психологічні науки

 65. Балинська М. В. Емоційні бар’єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення. - C. 226-230.
 66. Соціологічні науки

 67. Мамедова О. О., Гринь С. А., Шестопалов А. В. Проблема реализации концепции устойчивого развития в системе "природа – общество – техносфера". - C. 232-235.
 68. Скорик Т. В. Соціальна адаптація людей літнього віку після виходу на пенсію. - C. 235-238.
 69. Політичні науки

 70. Кудіна О. А. Комунікаційна політика в умовах політичної кризи: антикризові заходи та особливості їх застосування. - C. 240-242.
 71. Фізичне виховання та спорт

 72. Іванова А. Є., Ковальчук Н. М. Процес адаптації студентів першого курсу Луцького НТУ до навантажень з дисципліни "Фізичне виховання". - C. 244-247.
 73. Файдевич В. В. Формування позитивного ставлення дітей до фізичної культури у родині. - C. 247-250.
 74. Культурологія

 75. Корнієнко В. Р. Позитивний та негативний вплив масової культури на український шоу-бізнес. - C. 252-256.
 76. Біологічні науки

 77. Жданкин А. Е., Ушакова Г. А. Структурно-функциональная характеристика ганглиозидов. - C. 258-262.
 78. Орел К. В., Дрегваль І. В. Рівень особистісної та ситуативної тривожності студентів з різним типом вищої нервової діяльності у стресових ситуаціях. - C. 262-265.
2014
№ 11(14)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського