Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Пошуковий запит: (<.>PREF=vknuppcr<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2010. - Виходить щомісяця. - ISSN 1728-3817

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2012  
2013  

Тематика:

психологія, педагогіка, соціальна робота

Засновники:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування:

2010

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 16773-5345Р від 07.05.2010 р.

Головний редактор:

Губерський Л. В. (акад. Нац. акад. наук України, д-р філос. наук, проф.)Данилюк І. В. (д-р психол. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Васютинський В. О. (д-р психол. наук, проф.), Швалб Ю. М. (д-р психол. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Білоус О. В. (канд. психол. наук), Крайніков Е. В. (канд. психол. наук, доц.)

Редколегія:

Автомонов П. П. (канд. пед. наук, доц.), Ващенко І. В. (д-р психол. наук, проф.), Власова О. І. (д-р психол. наук, проф.), Волович В. І. (д-р філос. наук, проф.), Горбачик А. П. (канд. фіз.-мат. наук, доц.), Жорнова О. І. (д-р пед. наук), Коваленко А. Б. (д-р психол. наук, проф.), Кузьменко Н. М. (канд. пед. наук, доц.), Максименко С. Д. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Марушкевич А. А. (д-р пед. наук, проф.), Плахотнік О. В. (д-р пед. наук, проф.), Титаренко Т. М. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Фомічова В. М. (канд. психол. наук, доц.), Хижняк Л. М. (д-р соціол. наук, проф.)

Інтернет:

Адресафакультет психології, просп. Глушкова, 2а, Київ-117, 02017, Україна
Телефон(38044) 5260531
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського