Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Дніпропетровського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=vdups<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.


Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Психологія / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро: [б. в.], 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2414-9268 (print)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2015  
2016  
2017  

Тематика:

актуальні проблеми розвитку сучасної загальної, вікової та соціальної психології, зокрема проблеми становлення особистості, її інтегративних властивостей та самосвідомості

Засновники:

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Рік заснування:

1993

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21545-11445Р від 21.08.2015 р.

Реєстрація у ДАК України:

Наказ № 1328 від 21.12.2015 р.

Спеціальність ДАК:

 • Психологічні науки
 • Головний редактор:

  Носенко Елеонора Львівна (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Аршава І. Ф. (д-р психол. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Байєр О. О. (канд. психол. наук, доц.)

  Редакційна рада:

  Поляков М. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р фіз.-мат. наук, проф. (голова ради)), Карплюк В. І. (проф. (заст. голови ради)), Варгалюк В. Ф. (д-р хім. наук, проф.), Гнатенко П. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р філос. наук, проф.), Гоман О. Г. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Демченко В. Д. (д-р філол. наук, проф.), Дзюба А. П. (д-р техн. наук, проф.), Дучинська Н. І. (д-р екон. наук, проф.), Зеленська Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Йозеф В. Є. (проф. (Польща)), Кочубей О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Мельников Ю. (д-р фіз.-мат. наук, проф. (США)), Моторний В. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Носенко Е. Л. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Пахомов О. Є. (д-р біол. наук, проф.), Попова І. С. (д-р філол. наук, проф.), Пристайко Т. С. (д-р філол. наук, проф.), Світленко С. І. (д-р іст. наук, проф.), Скалозуб В. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Токовенко О. С. (д-р філол. наук, проф.), Травлєєв А. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р біол. наук, проф.), Шептун Ю. Д. (д-р техн. наук, проф.)

  Редколегія:

  Богучарова О. І. (д-р психол. наук, проф.), Іванова О. Ф. (д-р психол. наук, проф.), Кемертелідзе Н. (проф. (Грузія)), Кокіна І. (д-р психол., проф. (Латвія)), Крамер Ф. (проф. (США)), Чорнобровкін В. М. (д-р психол. наук, проф.), Чорнобровкіна В. А. (д-р психол. наук, проф.), Шевченко Н. Ф. (д-р психол. наук, проф.)

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Index Copernicus
  • Google Scholar
  АдресаДП "Видавництво ДНУ", пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна
  E-mail dec_fps@dsu.dp.ua
  Телефон(056)374-98-07
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського