Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Дніпропетровського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=vdumec<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.


Вісник Дніпропетровського університету. Серія: : Механіка неоднорідних структур = Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series Mechanicsof inhomogeneous structures : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро: [б. в.], 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2312-2897. - ISSN 9125-0912

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2017  

Тематика:

висвітлення результатів досліджень у галузі механіки суцільних середовищ; математичне моделювання в задачах механіки деформівного твердого тіла та механіки рідини, газу та плазми; застосування чисельних та експериментальних методів до розв’язання задач механіки суцільних середовищ

Засновники:

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Рік заснування:

1993

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 7898 від 17.09.2003 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/3 від 08.07.2009 р., Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Спеціальність ДАК:

 • Технічні науки
 • Фізико-математичні науки
 • Головний редактор:

  Кочубей О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Гоман О. Г. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Клим В. Ю. (канд. техн. наук, доц.)

  Редакційна рада:

  Поляков М. В. (акад. Акад. наук вищ. осв. України, д-р фіз.-мат. наук, проф. (голов. ред. ради)), Карплюк В. І. (проф. (заст. голов. ред. ради)), Кочубей О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Варгалюк В. Ф. (д-р хім. наук, проф.), Гнатенко П. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук. України, д-р філос. наук, проф.), Гоман О. Г. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Демченко В. Д. (д-р філол. наук, проф.), Дзюба А. П. (д-р техн. наук, проф.), Зеленська Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Моторний В. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук. України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Носенко Е. Л. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Пахомов О. Є. (д-р біол. наук, проф.), Світленко С. І. (д-р іст. наук, проф.), Скалозуб В. В. (акад. Акад. наук вищ. осв. України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Пристайко Т. С. (д-р філол. наук, проф.), Травлєєв А. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р біол. наук, проф.), Шептун Ю. Д. (д-р техн. наук, проф.)

  Редколегія:

  Біляєв М. М. (д-р техн. наук, проф.), Блюсс Б. О. (д-р фіз.-мат. наук), Гудрамович В. С. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.), Дзюба А. П. (д-р техн. наук, проф.), Дронь М. М. (д-р техн. наук проф.), Зозуляк Ю. Д. (д-р фіз.-мат. наук, проф. (Польща)), Кузьменко В. І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Лобода В. В. (д-р. фіз.-мат. наук, проф.), Можаровський В. В. (д-р техн. наук, проф. (Білорусь)), Овчинников І. Г. (д-р техн. наук, проф. (Росія)), Поляков М. В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Приходько О. А. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Смірнов С. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Tsukrov I. (Ph.Dr., Prof. (США)), Черняков Ю. А. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

  Інтернет:

  АдресаДніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Механіко-математичний факультет, кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу (АГМ і ЕМП), вул. Казакова, 18, корп.14, кім. 508, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
  E-mail v01_klim@mail.ru
  Телефон(056) 776-82-05
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського