Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Дніпропетровського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=vduifnt<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.


Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія і філософія науки і техніки : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: [б. в.], 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 9125-0912

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  

Тематика:

результати наукових досліджень щодо актуальних проблем філософських та історичних наук, зокрема філософії науки й освіти; діалектики та методології природничого, технічного і соціального пізнання; історії науки, техніки, освіти; історії України тощо

Засновники:

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Рік заснування:

1993

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 7898 від 17.09.2003 р.

Головний редактор:

Панфілов В. О. (д-р філос. наук, проф. (відп. ред.))

Заступники головного редактора:

Савчук д-р іст. наук, проф.

Редакційна рада:

Поляков М. В. (д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. Акад. наук ВО України), Дронь М. М. (д-р техн. наук проф., акад. Акад. наук ВШ України), Кочубей О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Варгалюк В. Ф. (д-р хім. наук, проф.), Гнатенко П. І. (д-р філос. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. пед. наук. України), Гоман О. Г. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Демченко В. Д. (д-р філол. наук, проф.), Дзюба А. П. (д-р техн. наук, проф.), Зеленська Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Моторний В. П. (д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. наук. України), Носенко Е. Л. (д-р психол. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України), Панфілов В. О. (д-р філос. наук, проф.), Пахомов О. Є. (д-р біол. наук, проф.), Світленко С. І. (д-р істор. наук, проф.), Скалозуб В. В. (д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. Акад. наук ВО України), Пристайко Т. С. (д-р філол. наук, проф.), Травлєєв А. П. (д-р біол. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. наук України), Шептун Ю. Д. (д-р техн. наук, проф.)

Редколегія:

Бєсов Л. М. (д-р іст. наук, проф.), Гнатенко П. І. (д-р філос. наук, проф.), Дронь М. М. (д-р техн. наук проф.), Дупленко Ю. К. (д-р мед. наук, проф.), Іваненко В. В. (д-р іст. наук, проф.), Капітон В. П. (д-р філос. наук, проф.), Ковальова І. Ф. (д-р іст. наук, проф.), Колесник І. І. (д-р іст. наук, проф.), Мицик Ю. А. (д-р іст. наук, проф.), Окороков В. Б. (д-р філос. наук, проф.), Онопрієнко В. І. (д-р філос. наук, проф.), Пилипчук О. Я. (д-р біол. наук, проф.), Пронякін В. І. (д-р філос. наук, проф.), Рижко В. А. (д-р філос. наук, проф.), Цехмістро І. З. (д-р філос. наук, проф.), Токовенко О. С. (д-р філос. наук, проф.), Швидько Г. К. (д-р іст. наук, проф.), Шевцов С. В. (д-р філос. наук, доц.)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського