Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Дніпропетровського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=vdnusc<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Дніпропетровський національний універистет імені Олеся Гончара.


Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Соціальні комунікації : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2313-8610

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

подано наукові дослідження з актуальних проблем історії, теорії і практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та зв’язків із громадськістю

Засновники:

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Рік заснування:

1993

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 21364-11164 Р від 09.06.2015 р.

Головний редактор:

Демченко Володимир Дмитрович (д-р філол. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Бутиріна Марія Валеріївна (д-р наук із соц. комунікац., проф.)

Відповідальні секретарі:

Гудошник О. В. (канд. філол. наук, доц.)

Редакційна рада:

Поляков М. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р фіз.-мат. наук проф. (голова ред. ради)), Карплюк В. І. (проф. (заст. голови ред. ради)), Варгалюк В. Ф. (д-р хім наук, проф.), Гнатенко П. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р філос. наук, проф.), Гоман О. Г. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Демченко В. Д. (д-р філол. наук, проф.), Дзюба А. П. (д-р техн. наук, проф.), Зеленська Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Кочубей О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Моторний В. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Носенко Е. Л. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф. ), Пахомов О. Є. (д-р біол. наук, проф.), Пристайко Т. С. (д-р філол. наук, проф.), Савчук В. С. (д-р іст. наук, проф.), Світленко С. І. (д-р іст. наук, проф.), Скалозуб В. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р фіз.-мат. наук проф.), Травлєєв А. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р біол. наук, проф.), Шептун Ю. Д. (д-р техн. наук, проф.)

Редколегія:

Демченко С. В. (д-р наук із соц. комунікац., проф.), Крупський І. В. (д-р іст. наук, проф.), Лунгі Дж. (д-р наук із соц. комунікац., проф. (Італія)), Мартті П. (д-р наук з гуманіт. дисц., проф. (Фінляндія)), Ногуера А. (д-р філол. наук, проф. (Португалія)), Підмогильна Н. В. (д-р філол. наук, проф.), Поплавська Н. М. (д-р філол. наук, проф.), Фінклер Ю. Е. (д-р філол. наук, проф.)

Інтернет:

Адресапров. Науковий 13, корп. 9, к. 501, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна
E-mail fszmk2005@ukr.net
Телефон+38 (056) 373-12-41
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського