Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
Пошуковий запит: (<.>PREF=vcpinrct<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет.


Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків: Вид-во НТУ "ХПІ", 2001. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2079-5459

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Наукометричні та реферативні бази даних:

Засновники:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Рік заснування:

2001

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB №5256 від 02.07.2001 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова №1-05/4 від 26.05.2010 р.

Спеціальність ДАК:

 • Технічні науки
 • Головний редактор:

  Сокол Євген Іванович (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Бондаренко А. І. (доц.), Костик К. О. (канд. техн. наук)

  Редакційна рада:

  Товажнянський Л. Л. (д-р техн. наук, проф. (голова)), Горбунов К. О. (канд. техн. наук, доц. (секр.)), Марченко А. П. (д-р техн. наук, проф.), Сокол Є. І. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.), Александров Є. Є. (д-р техн. наук, проф.), Бойко А. В. (д-р техн. наук, проф.), Гладкий Ф. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Годлевський М. Д. (д-р техн. наук, проф.), Грабчснко А. І. (д-р техн. наук), Данько В. Г. (д-р техн. наук, проф.), Дмитриєнко В. Д. (д-р техн. наук, проф.), Домнін І. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Єпіфанов В. В. (канд. техн. наук проф.), Зайцев Ю. І. (канд. техн. наук, проф.), Качанов П. О. (д-р техн. наук, проф.), Клепіков В. Б. (д-р техн. наук, проф.), Кондрашов С. І. (д-р техн. наук, проф.), Кошельник В. М. (д-р техн. наук, проф.), Лісачук Г. В. (д-р техн. наук, проф.), Морачковський О. К. (д-р техн. наук, проф.), Кравченко В. І. (д-р техн. наук, проф.), Лісачук Г. В. (д-р техн. наук, проф.), Морачковський О. К. (д-р техн. наук, проф.), Ніколаєнко В. І. (канд. іст. наук, проф.), Перерва П. Г. (д-р екон. наук, проф.), Пуляев В. А. (д-р техн. наук, проф.), Рищенко М. І. (д-р техн. наук, проф.), Самородов В. Б. (д-р техн. наук, проф.), Сучков Г. М. (д-р техн. наук, проф.), Тимофієв Ю. В. (д-р техн. наук, проф.), Ткачук М. А. (д-р техн. наук, проф.)

  Редколегія:

  Брагіна Л. Л. (д-р техн. наук, проф.), Данько В. Г. (д-р техн. наук, проф.), Долбня В. Т. (д-р техн. наук), Заруба В. Я. (д-р техн. наук, проф.), Клепіков В. Б. (д-р техн. наук, проф.), Кліменко Б. В. (д-р техн. наук, проф.), Куценко А. С. (д-р техн. наук, проф.), Львов Г. І. (д-р техн. наук, проф.), Олександров Н. Н. (д-р техн. наук, проф.), Перерва П. Г. (д-р екон. наук, проф.), Погорелов М. І. (канд. екон. наук, проф.), Раскін Л. Г. (д-р техн. наук, проф.), Ситнік Р. Д. (д-р техн. наук, проф.), Терзіян В. Я. (д-р техн. наук, проф.), Тошинський В. І. (д-р техн. наук, проф.), Шустіков В. І. (д-р техн. наук, проф.)

  • Ulrich's Periodicals Directory
  • DRIVER
  • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  АдресаНТУ «ХПІ», Рада молодих вчених і спеціалістів РМУС, вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна
  E-mail eklitus@yandex.ru
  Телефон(057)707-68-54
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського