Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційСлобожанський науково-спортивний вісник
Пошуковий запит: (<.>PREF=snsv<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. / Харк. держ. акад. фізич. культури. – Харків: ХДАФК, 1997. - Періодичність інша. - ISSN 1991-0177. - ISSN 1999-818X

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

Фізичне виховання різних груп населення. Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації. Медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту. Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація. Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі і спорті. Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури і спорту. Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

Засновники:

Харківська державна академія фізичної культури

Рік заснування:

1997

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 12221-1105Р від 17.01.2007 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова Президії ВАК України № 3-05-11/11 від 10.11.1999 р., Постанова Президії ВАК України №1-05/34 від 14.10.2009 р.

Спеціальність ДАК:

24

Головний редактор:

Ровний Анатолій Степанович (д-р наук з фіз. вихов. і спорту, проф., акад. Міжнар. акад. пробл. Людини в авіації та космонавтиці)

Заступники головного редактора:

Скляр Наталя Миколаївна

Відповідальні секретарі:

Скляр Наталя Миколаївна

Редакційна рада:

Ашанін В. С. (канд. фіз.-мат. наук, проф., акад. АНПРЕ), Ровний А. С. (д-р наук з фіз. виховання і спорту, проф., акад. Міжнар. акад. пробл. Людини в авіації та космонавтиці), Мулик В. В. (д-р наук з фіз. виховання і спорту, проф.), Самойлов М. Г. (д-р біол. наук, проф.), Пєшкова О. В. (канд. мед. наук, доц.)

Редколегія:

Ашанін В. С. (канд. фіз.-мат. наук, проф., акад. АНПРЕ), Боляк А. А. (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доц.), Газнюк Л. М. (д-р філос. наук, проф.), Горбенко О. В. (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доц.), Градусов В. О. (канд. пед. наук, доц.), Друзь В. А. (д-р біол. наук, проф.), Єрмаков С. С. (д-р пед. наук, проф.), Камаєв О. І. (д-р наук з фіз. виховання і спорту, доц.), Клименко А. І. (д-р біол. наук, проф.), Козіна Ж. Л. (д-р наук з фіз. виховання і спорту, проф.), Куц О. С. (д-р пед. наук, проф.), Лизогуб В. С. (д-р біол. наук, проф.), Мулик В. В. (д-р наук з фіз. виховання і спорту, проф.), Олійник М. О. (канд. наук з фіз. виховання і спорту, проф.), Пєшкова О. В. (канд. мед. наук, доц.), Пилипко О. О. (канд. пед. наук, доц.), Сак Н. М. (д-р мед. наук, проф., акад. МАІМ), Самойлов М. Г. (д-р біол. наук, проф.), Сергієнко Л. П. (д-р біол. наук, проф.), Терентьєва Н. М. (канд. біол. наук, проф.), Цьось О. В. (д-р наук з фіз. виховання і спорту, проф.)

АдресаХарківська державна академія фізичної культури, вул. Клочківська, 99, Харків, Україна, 61058
E-mail sport-kharkov@mail.ru
Телефон(057) 705-21-02
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter