Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційEast european journal of physics
Пошуковий запит: (<.>PREF=eejph<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

East european journal of physics / Karazin Kharkiv Nat. Univ. – Kharkiv: Karazin Kharkiv Nat. Univ., 2014. - Виходить щоквартально. - ISSN 2312-4334. - ISSN 2312-4539

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

висвітлення актуальних сучасних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень в сучасних розділах фізики, таких як фізика плазми, ядерна фізика, фізика космічних променів та елементарних частинок, фізики високих енергій, фізики твердого тіла, медичної фізики та фізичних технологій в міждисциплінарному контексті

Засновники:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Рік заснування:

2014

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 20644-10464P 21.02.2014 р.

Головний редактор:

Азарєнков Микола Олексійович (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Гірка Ігор Олександрович (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Гірник С. А. (канд. фіз.-мат. наук)

Редколегія:

Адаменко І. М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Акулов В. (Ph.D. (США)), Антонов А. (Болгарія), Баранник Є. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Берєснєв В. М. (д-р техн. наук, проф.), Бережной Ю. А. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Бізюков О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Брагіна Л. Л. (д-р техн. наук, проф.), Брода Б. (Ph.D. (Польща)), Будагов Ю. А. (д-р фіз.-мат. наук (Росія)), Воєводін В. М. (чл.-кор. Нац. акад. наук України), Довбня А. М. (чл.-кор. Нац. акад. наук України), Драговіч Б. (Ph.D. (Сербія)), Дуплій С. А. (д-р фіз.-мат. наук), Єгоров О. М. (чл.-кор. Нац. акад. наук України), Гаркуша І. Є. (д-р фіз.-мат. наук), Гофман Ю. (Ph.D. (Ізраїль)), Греков Д. Л. (д-р фіз.-мат. наук), Карнаухов І. М. (акад. Нац. акад. наук України), Кондратенко А. М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Корчін О. Ю. (д-р фіз.-мат. наук), Криворученко М. І. (д-р фіз.-мат. наук, проф. (Росія)), Лавриненко С. Д. (д-р техн. наук, проф.), Лазурик В. Т. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Мельник В. М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Меренков М. П. (д-р фіз.-мат. наук), Неклюдов І. М. (акад. Нац. акад. наук України), Нотердам Ж.-М. (Ph.D. (Німеччина)), Нурмагамбетов О. Ю. (д-р фіз.-мат. наук), Онищенко І. М. (д-р фіз.-мат. наук), Остріков К. (Ph.D. (Австралія)), Пелетмінський С. В. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Пилипенко М. М. (д-р техн. наук), Радінчі І. (Ph.D. (Румунія)), Слюсаренко Ю. В. (чл.-кор. Нац. акад. наук України), Смоляков А. (Ph.D. (Канада)), Ткаченко В. І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Ходусов В. Д. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шульга М. Ф. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Україніка наукова
Адресапр. Курчатова, буд. 31, кімн. 402, м. Харків, 61108, Україна
E-mail eejp@univer.kharkov.ua
Телефон+380-57-335-18-33
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського