Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету культури і мистецтв
Пошуковий запит: (<.>PREF=bknucams<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності = Вестник Киевского национального универститета культуры и искусств. Серя "Менеджмент социокультурной деятельности" = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7573 (print). - ISSN 2617-1104 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2018  

Тематика:

соціологія, менеджмент

Засновники:

Київський національний університет культури і мистецтв

Рік заснування:

2018

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 23135-12975Р від 08.02.2018 р.

Головний редактор:

Мартинишин Я. М. (д-р екон. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Хлистун О. С. (канд. мистецтвознав., доц.)

Відповідальні секретарі:

Коваленко Є. Я. (канд. екон. наук, доц.)

Редколегія:

Азізов С. П. (д-р екон. наук, проф.), Бойко О. П. (д-р філос. наук, проф.), Велинга Е. (д-р філос. наук, проф. (Німеччина)), Виткалов В. Г. (канд. пед., проф.), Герчанівська П. Е. (д-р культ., проф.), Кальна-Дубінюк Т. П. (д-р екон. наук, проф.), Канія Й. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Кирилюк Є. М. (д-р екон. наук, проф.), Кислюк К. В. (д-р культ., проф.), Козарі Й. (д-р філос., доц. (Угорщина)), Копієвська О. Р. (канд. пед., проф.), Костюченко О. В. (д-р психол. наук, доц.), Коттон Д. (д-р філос., проф. (США)), Кочубей Н. В. (д-р філос. наук, проф.), Крістов А. (д-р філос., проф. (Португалія)), Мармуль Л. О. (д-р екон. наук, проф.), Нікітенко К. В. (д-р іст. наук, доц.), Петрова І. В. (д-р культ., проф.), Тимошенко О. В. (д-р екон. наук, доц.), Шикеринець В. В. (канд. з держ. упр., доц.), Штангрет А. М. (д-р екон. наук, проф.)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

Адресавул. Є. Коновальця, 36, к. 601, м. Київ, 01601, Україна
E-mail biguss@meta.ua
Телефон+38(098) 895 18 89
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського