Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Одеського національного університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=Vonu_bbk<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.


Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald = Вестник Одесского национального университета / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2304-1447 (print). - ISSN 2313-108X (online)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.

Засновники:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Рік заснування:

2007

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14854-3825 Р від 08.10.2007 р.

Головний редактор:

Коваль І. М. (д-р політ. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Іваниця Володимир Олексійович (д-р біол. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Полевщикова О. В. (канд. іст. наук)

Науковий редактор серії:

Хмарський В. М. (д-р іст. наук, проф.)

Заступник наукового редактора:

Подрезова Марія Олексіївна

Редакційна рада:

Андрієвський С. М. (д-р фіз.-мат. наук), Ваксман Ю. Ф. (д-р фіз.-мат. наук), Глєбов В. В. (канд. іст. наук), Голубенко Л. М. (канд. філол. наук), Дунаєва Л. М. (д-р політ. наук), Заморов В. В. (канд. біол. наук), Запорожченко О. В. (канд. біол. наук), Іванова О. А. (д-р наук із соц. комунікац.), Круглов В. Є. (канд. фіз.-мат. наук), Кушнір В. Г. (д-р іст. наук), Менчук В. В. (канд. хім. наук), Подрезова М. О., Солдаткіна Л. М. (канд. хім. наук), Труба В. І. (канд. юрид. наук), Хмарський В. М. (д-р іст. наук), Чайковський О. В. (канд. філос. наук), Черкез Є. А. (д-р геол.-мінерал. наук), Черноіваненко Є. М. (д-р філол. наук)

Редколегія:

Бачинська О. А. (д-р іст. наук), Валецький В. (д-р габіліт. (Польща)), Великодна І. Л. (канд. філол. наук), Гребцова І. С. (д-р іст. наук), Дьомін О. Б. (д-р іст. наук), Непомнящий А. А. (д-р іст. наук), Пружина В. П., Руссєв М. Д. (д-р габіліт. (Польща)), Черноіваненко Є. М. (д-р філол. наук), Шляхова Н. М. (д-р філол. наук)

Інтернет:

Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Ulrich's Periodicals Directory
  • eLibrary.ru
  • Index Copernicus
  • Україніка наукова
Адресавул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082, Україна
E-mail visn_bibl@onu.edu.ua
Телефон(0482)348011
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського