Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Черкаського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=VchuI<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.


Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-т, 1997. - Виходить щоквартально. - ISSN 2076-5908

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

Актуальні проблеми історіографії та методології історичних досліджень, всесвітньої історії

Засновники:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Рік заснування:

1997

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 16161-4633 ПР від 11.12.2009 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010 р.

Спеціальність ДАК:

 • Історичні науки
 • Головний редактор:

  Черевко Олександр Володимирович (д-р екон. наук)

  Заступники головного редактора:

  Драч Оксана Олександрівна (д-р іст. наук, проф.), Перехрест Олександр Григорович (д-р іст. наук, проф.), Чабан Анатолій Юзефович (д-р іст. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Івангородський К. В. (канд. іст. наук, доц.), Кірєєва В. О. (канд. іст. наук, доц.), Лисиця Л. Г. (канд. іст. наук, доц.)

  Редколегія:

  Боєчко Ф. Ф. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р біол. наук, проф.), Корновенко С. В. (д-р іст. наук, проф.), Кирилюк Є. М. (д-р екон. наук, доц.), Архипова С. П. (канд. пед. наук, проф.), Біда О. А. (д-р пед. наук, проф.), Гнезділова К. М. (д-р пед. наук, доц.), Головня Б. П. (д-р техн. наук, доц.), Гусак А. М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Жаботинська С. А. (д-р філол. наук, проф.), Земзюліна Н. І. (д-р іст. наук, доц.), Кузьмінський А. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Кукурудза І. І. (д-р екон. наук, проф.), Лизогуб В. С. (д-р біол. наук, проф.), Ляшенко Ю. О. (д-р фіз.-мат. наук, доц.), Марченко О. В. (д-р філос. наук, проф.), Масненко В. В. (д-р іст. наук, проф.), Мігус І. П. (д-р екон. наук, проф.), Мінаєв Б. П. (д-р хім. наук, проф.), Морозов А. Г. (д-р іст. наук, проф.), Перехрест О. Г. (д-р іст. наук, проф.), Поліщук В. Т. (д-р філол. наук, проф.), Савченко О. П. (д-р пед. наук, проф.), Селіванова О. О. (д-р філол. наук, проф.), Чабан А. Ю. (д-р іст. наук, проф.), Шпак В. П. (д-р пед. наук, проф.)

  Редакційна колегія серії:

  Абразумова О. М. (канд. іст. наук), Стемпнік А. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Боєчко В. Ф. (канд. іст. наук, доц.), Голиш Г. М. (канд. іст. наук, доц.), Гоцуляк В. В. (д-р іст. наук, проф.), Карев Д. (д-р іст. наук, проф. (Білорусь)), Земзюліна Н. І. (д-р іст. наук, доц.), Іржавська А. П. (канд. іст. наук, доц.), Корновенко С. В. (д-р іст. наук, проф.), Лисенко О. Є. (д-р іст. наук, проф.), Масненко В. В. (д-р іст. наук, проф.), Мельниченко В. М. (канд. іст. наук, доц.), Мордвінцев В. М. (д-р іст. наук, проф.), Морозов А. Г. (д-р іст. наук, проф.), Сердженґа П. (д-р габіліт., проф. (Польща)), Присяжнюк Ю. П. (д-р іст. наук, проф.), Реєнт О. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р іст. наук, проф.), Синявська Л. І. (канд. іст. наук, доц.), Фареній І. А. (д-р іст. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Україніка наукова
  Адресабульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна
  E-mail kafiteu@ukr.net anicid2012@ukr.net oleksandr.perekhrest@mail.ru
  Телефон(0472)37-55-57; (0472)37-12-74; (0472)35-28-50
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського