Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Харківського національного університету внутрішніх справ
Пошуковий запит: (<.>PREF=VKhnuvs<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Харківський національний університет внутрішніх справ.


Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ = Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs: зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Вид-во ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717 (print). - ISSN 2617-278X (online)


Зміна назви: у 2007 р. видання мало назву: "Вісник Національного університету внутрішніх справ"до 2001 р. № 4 див.: "Вісник Університету внутрішніх справ"

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  

Тематика:

фундаментальні проблеми держави і права, проблеми боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право, цивільне та господарське право, трудове, земельне та екологічне право, питання соціології

Засновники:

Харківський національний університет внутрішніх справ

Рік заснування:

1995

Реєтраційний документ:

КВ № 23375–13215 ПР від 19.04.2018 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/1від 10.02.2010 р., Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р., Наказ № 261 від 06.03.2015 р., Наказ № 409 від 17.03.2020 р.

Галузь знань:

 • 12 - Юридичні науки
 • Спеціальність:

 • 081 - Право
 • 262 - Правоохоронна діяльність
 • 293 - Міжнародне право
 • Головний редактор:

  Могілевський Леонід Володимирович (д-р юрид. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Джафарова Олена В’ячеславівна (д-р юрид. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Кацалап Л. С. (канд. юрид. наук)

  Редколегія:

  Бакумов О. С. (канд. юрид. наук, доц.), Бандурка І. О. (д-р юрид. наук, доц.), Бортник С. М. (д-р юрид. наук), Бригадир І. В. (канд. юрид. наук), Брусакова О. В. (д-р юрид. наук, доц.), Бугайчук К. Л. (д-р юрид. наук, доц.), Бурдін М. Ю. (д-р юрид. наук, проф.), Войціховський А. В. (канд. юрид. наук, доц.), Гладкова Є. О. (канд. юрид. наук, старш. наук. співроб.), Глобенко Г. І. (канд. юрид. наук, доц.), Головко О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Гудзь Т. І. (канд. юрид. наук, доц.), Гусаров С. М. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук), Дайне ван П. (д-р філос. (Нідерланди)), Денисов А. І. (канд. юрид. наук, доц.), Житний О. О. (д-р юрид. наук, доц.), Жорнокуй В. Г. (канд. юрид. наук, проф.), Жорнокуй Ю. М. (д-р юрид. наук, доц.), Зайцев О. Л. (канд. юрид. наук, доц.), Кікінчук В. В. (канд. юрид. наук), Кондратов Д. Ю. (канд. юрид. наук, доц.), Лазарєв В. В. (канд. юрид. наук, доц.), Левченко К. Б. (д-р юрид. наук, проф.), Логвиненко І. А. (канд. іст. наук, доц.), Лукаш С. С. (д-р юрид. наук, проф.), Марчук М. І. (д-р юрид. наук, доц.), Мельник К. Ю. (д-р юрид. наук, проф.), Орлов Ю. В. (д-р юрид. наук, проф.), Панова І. В. (канд. юрид. наук, проф.), Подорожній Є. Ю. (д-р юрид. наук, старш. наук. співроб.), Пчелін В. Б. (д-р юрид. наук, доц.), Пчеліна О. В. (д-р юрид. наук, проф.), Пчолкін В. Д. (д-р юрид. наук, проф.), Романюк В. В. (канд. юрид. наук, доц.), Салманова О. Ю. (д-р юрид. наук, проф.), Сігель Д. (д-р, проф. (Нідерланди)), Сліпченко С. О. (д-р юрид. наук, проф.), Сокуренко В. В. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Спапенс Т. (д-р, проф. (Нідерланди)), Степанюк Р. Л. (д-р юрид. наук, проф.), Устименко О. С. (канд. юрид. наук, доц.), Фоміна Т. Г. (д-р юрид. наук, доц.), Шатрава С. О. (д-р юрид. наук, проф.), Швець Д. В. (д-р юрид. наук, доц.), Шендрик В. В. (д-р юрид. наук, проф.), Шишка О. Р. (канд. юрид. наук, доц.), Шульга А. М. (д-р юрид. наук, доц.), Шуміло О. М. (канд. юрид. наук, доц.), Юхно О. О. (д-р юрид. наук, проф.), Ягер М. (д-р філос., проф. (Словенія)), Ященко А. М. (д-р юрид. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Dimensions
  • Directory of Open Access Scholarly Resources
  • Google Scholar
  • HeinOnline
  • Index Copernicus
  • Open Ukrainian Citation Index
  • Scilit
  • Ulrich's Periodicals Directory
  • WorldCat
  Адресапросп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080, Україна
  E-mail visnyk.hnuvs@ukr.net
  Телефон(057) 73-98-168
   
  Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського