Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційExperimental oncology
Пошуковий запит: (<.>PREF=EOL<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Experimental oncology : an intern. sci. journal / Nat. Acad. of sci. of Ukraine, R.E. Kavetsky inst. of experimental pathology, oncology and radiobiology. – Kyiv: [s. n.], 1979. - Виходить щоквартально. - ISSN 1812-9269

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

фундаментальні аспекти онкології в галузі молекулярної біології, біології клітини, біохімії, біофізики, генетики, вірусології, епідеміології, імунології, а також механізми дії канцерогенів і протипухлинних препаратів, профілактики раку, епідеміології та екології, аналізу ефективності нових методів діагностики і лікування

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України

Рік заснування:

1979

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 11168-48ПР від 18.04.2006 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/5 від 31.05.2011 р.

Спеціальність ДАК:

 • Головний редактор:

  Чехун Василь Федорович (акад. Нац. акад. наук України, д-р мед. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Осинський С. П. (д-р мед. наук, проф.), Бучинська Л. Г. (д-р біол. наук, старш. наук. співроб.)

  Голова редколегії:

  Глузман Д. Ф. (д-р мед. наук, проф.)

  Видавничий редактор:

  Солдаткіна М. О. (канд. біол. наук, старш. наук. співроб.)

  Відповідальний секретар:

  Караман О. М. (канд. біол. наук, наук. співроб.)

  Редакційна рада:

  Редколегія:

  Гамалія М. Ф. (д-р біол. наук, проф.), Di Micco P. (M.D., PhD), Завелевич М. П. (канд. біол. наук, старш. наук. співроб.), Імянітов Є. Н. (д-р мед. наук, проф.), Kashuba E. (д-р хабіліт., проф.), Кудрявець Ю. Й. (д-р біол. наук, проф.), Михайленко В. М. (канд. біол. наук), Narimantas E. S. (д-р хабіліт., проф.), Paradiso A. (MD, Prof.), Погрібний І. (канд. мед. наук, проф.), Сидоренко С. П. (д-р біол. наук, проф.), Скок М. В. (д-р біол. наук, старш. наук. співроб.), Соляник Г. І. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.), Чердинцева Н. В. (д-р біол. наук, проф.), Шляховенко В. О. (д-р мед. наук, проф.), Horsman M. R. (д-р мед. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Medline
  • PubMed
  • NLM catalog
  • Index medicus
  • EMBASE/Excerpta Medica
  • BIOSIS
  • SUBIS
  • IBIDS
  • SCOPUS
  • Copernicus
  • Україніка наукова
  АдресаІнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022, Україна
  E-mail exponcol@onconet.kiev.ua
  Телефон(044) 259-01-67
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського