Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (364)Журнали та продовжувані видання (38)Автореферати дисертацій (20)Реферативна база даних (554)Авторитетний файл імен осіб (7)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=Кравченко В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 488
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
 

"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет.


Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Техніка та електрофізика високих напруг = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків: Вид-во НТУ "ХПІ", 2001. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2079-0740

Додаткові відомості та надходження

2.

Бояров В. І. 
Захист учасників кримінального судочинства за чинним кримінально-процесуальним законодавством Росії [Електронний ресурс] / В. І. Бояров, В. В. Кравченко // Вісник Академії адвокатури України. - 2007. - Число 1. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2007_1_20
3.

Кравченко В. П. 
Результаты экспериментов получения клинкера из отходов металлургического производства [Електронний ресурс] / В. П. Кравченко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. - 2011. - Вип. 22. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_22_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 702.018 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Кравченко В. М. 
Особенности повреждения подшипникового узла вала шламового насоса [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко, В. А. Сидоров, В. В. Буцукин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. - 2011. - Вип. 22. - С. 201-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_22_40
Попередній перегляд:   Завантажити - 510.532 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Кравченко В. М. 
Использование принципов многомерности для оценки технического состояния электромеханических систем [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко, В. Ф. Борисенко, В. А. Сидоров // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. - 2011. - Вип. 22. - С. 205-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_22_41
Попередній перегляд:   Завантажити - 3.793 Mb    Зміст випуску     Цитування
6.

Кравченко В. А. 
Сучасні проблеми селекції овочевих рослин [Електронний ресурс] / В. А. Кравченко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 12. - С. 5-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2012_12_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 147.057 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Кравченко В. П. 
Селективная активация доменных шлаков [Електронний ресурс] / В. П. Кравченко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. - 2011. - Вип. 23. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_23_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.015 Mb    Зміст випуску     Цитування
8.

Кравченко В. М. 
Анализ причин повреждения подшипникового узла вала шламового насоса [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко, В. А. Сидоров, В. В. Буцукин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. - 2011. - Вип. 23. - С. 215-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_23_34
Попередній перегляд:   Завантажити - 411.643 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Кравченко В. М. 
Особенности эксплуатации погружных насосов [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко, В. А. Сидоров, В. В. Буцукин, А. А. Жуков // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки. - 2011. - Вип. 23. - С. 219-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2011_23_35
Попередній перегляд:   Завантажити - 456.376 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Кравченко В. В. 
Військове втручання Франції у Сахелі на прикладі операції "Сервал" у Малі [Електронний ресурс] / В. В. Кравченко // Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 50. - С. 137-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 261.399 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.

Кравченко В. И. 
Влияние потока заряженных частиц, наведенного электромагнитным излучением, на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий [Електронний ресурс] / В. И. Кравченко, Ф. В. Лосев, И. В. Яковенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Техніка та електрофізика. - 2013. - № 27. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitte_2013_27_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 278.507 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Кравченко В. И. 
Влияние стороннего электромагнитного излучения на волноводные характеристики полупроводниковой сверхрешетки [Електронний ресурс] / В. И. Кравченко, Ф. В. Лосев, И. В. Яковенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Техніка та електрофізика. - 2013. - № 27. - С. 89-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitte_2013_27_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 276.552 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Кравченко В. И. 
Затухание поверхностных колебаний полупроводниковых структур электрорадиоизделий в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения [Електронний ресурс] / В. И. Кравченко, Ф. В. Лосев, И. В. Яковенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Техніка та електрофізика. - 2013. - № 27. - С. 96-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitte_2013_27_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 286.265 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Кравченко В. И. 
Кинетические механизмы взаимодействия поверхностных колебаний с электронами проводимости полупроводниковых структур в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения [Електронний ресурс] / В. И. Кравченко, Ф. В. Лосев, И. В. Яковенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Техніка та електрофізика. - 2013. - № 27. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitte_2013_27_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 287.2 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.

Поштаренко В. М. 
Методы борьбы с перегрузками на критических участках сети [Електронний ресурс] / В. М. Поштаренко, В. С. Кравченко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Техніка та електрофізика. - 2013. - № 27. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitte_2013_27_21
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.716 Mb    Зміст випуску     Цитування
16.

Кравченко В. П. 
Влияние температуры горячей воды, закачиваемой в нагнетательные скважины, на добычу нефти [Електронний ресурс] / В. П. Кравченко, А. Ю. Погосов, Хусейн А. Р. Абдул // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2013. - № 3(8). - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpt_2013_3_8_10
Отмечено, что закачка в скважины горячей воды - один из основных методов повышения коэффициента извлечения нефти. При выборе энергоустановок для внедрения термического метода необходимо учитывать зависимость дебита нефти от температуры теплоносителя. Дебит нефти увеличивается со снижением вязкости. Определяется коэффициент увеличения дебита нефти с ростом температуры горячей воды.
Попередній перегляд:   Завантажити - 684.043 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
17.

Тронько М. Д. 
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рів­ня його споживання людиною [Електронний ресурс] / М. Д. Тронько, М. О. Полумбрик, В. М. Ковбаса, В. І. Кравченко, Я. Г. Бальон // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 6. - С. 21-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_6_5
Висвітлено основні аспекти фізіологічної ролі, метаболізму і біологічної доступності Цинку в організмі людини. Проведено аналіз публікацій щодо поширення дефіциту цього мікроелемента в Україні і світі, а також шляхів його подолання. Особливу увагу приділено сучасним підходам у розробленні харчових продуктів, збагачених Цинком.
Попередній перегляд:   Завантажити - 223.022 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
18.

Кравченко В. А. 
О парцелляции сложноподчиненных предложений [Електронний ресурс] / В. А. Кравченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 9(1) . - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_9(1)__47
Попередній перегляд:   Завантажити - 272.682 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.

Кравченко В. О. 
Розвиток страхового ринку та методів аналізу показників страхової статистики [Електронний ресурс] / В. О. Кравченко // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 108-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_3-4_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 351.913 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.

Кравченко В. В. 
Мікропрофілювання обтічної поверхні як метод ефективного управління турбулентним примежовим шаром [Електронний ресурс] / В. В. Кравченко, Є. О. Шквар // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2012. - Вип. 2. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2012_2_10
Виконано аналіз результатів експериментальних досліджень щодо управління турбулентним примежовим шаром шляхом мікропрофілювання обтічної поверхні, виділено визначальні фізичні механізми регуляризації пристінного вихроутворення. Обгрунтовано актуальність побудови математичних моделей даного методу управління з метою скорочення процесу його впровадження в практику проектування перспективних транспортних засобів, оптимізації геометричних властивостей та пошуку ефективних заходів, націлених на подолання експлуатаційних недоліків.
Попередній перегляд:   Завантажити - 405.463 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського