Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Сідак В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 34
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
РА307151

Сідак, Володимир Степанович.
Комп'ютерні технології в розробці та експлуатації регіональних систем газопостачання на прикладі ВАТ ГГО "Харківгаз" [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сідак Володимир Степанович ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х., 1999. - 22 с.: іл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківська державна академія міського господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА328183

Сідак, Вадим Володимирович.
Шляхи оптимізації діагностики та місцевого лікування складних форм гострого парапроктиту [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Сідак Вадим Володимирович ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 2003. - 19 с.: рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА563892

Сідак, Володимир Степанович.
Повстансько-Партизанський Штаб Державного Центру УНР в еміграції (1921 р.) [Текст] : нарис / В. С. Сідак ; Ін-т підготов. кадрів служби безпеки України, Ін-т історії НАН України. - К. : [б.в.], 1995. - 66 с. - ISBN 5-7702-1144-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Інститут підготовки кадрів служби безпеки України; Національна академія наук України; Інститут історії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р82068

Сідак, Володимир Степанович.
Українські землі кінця ХІХ- початку ХХ ст. - арена таємної боротьби провідних європейських держав (історико-правовий аналіз діяльності спецслужб) [Текст] / В. С. Сідак ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Вид-во Академії СБ України, 1997. - 39 с. - ISBN 966-02-0321-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :

5.
ВА582570


Розвідка і контррозвідка України. 1917-1921 рр. [Текст] : зб. документів і матеріалів / Інститут Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стадник ; ред. В. С. Сідак. - К. : [б.в.], 1995. - 167 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сідак, В. С. (ред.); Вєдєнєєв, Дмитро Валерійович (упоряд.); Стадник, Олег Анатолійович (упоряд.); Інститут Служби безпеки України

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА582493


З історії розвідки та контррозвідки України. 1918-1919 р.р. [Текст] : зб. документів і матеріалів / Академія Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стаднік ; ред. В. С. Сідак. - К. : [б.в.], 1996. - 159 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сідак, В. С. (ред.); Вєдєнєєв, Д. В. (упоряд.); Стаднік, О. А. (упоряд.); Академія Служби безпеки України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА589411


З історії спеціальних служб України (1918-1920 р.р.) [Текст] : збірник документів і матеріалів / Державний архів Служби Безпеки України, Академія Служби безпеки України ; упоряд. Вєдєнєєв. Д, О. Стаднік ; ред. В. Сідак, О. Пшенніков. - К. : [б.в.], 1999. - 70 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сідак, В. (ред.); Пшенніков, О. (ред.); Вєдєнєєв. Д. (упоряд.); Стаднік, О. (упоряд.); Державний архів Служби Безпеки України; Академія Служби безпеки України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА597903

Сідак, Володимир Степанович.
Національні спецслужби в період Української революції 1917- 1921 рр. (невідомі сторінки історії) [Текст] / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 1998. - 320 с. - Бібліогр.: с.284-292. - ISBN 966-02-0222-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ); Академія Служби безпеки України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА611758

Сідак, Володимир Степанович.
Мораль і безпека особи, нації, держави [Текст] : історико-філософські нариси / В. С. Сідак, І. В. Валько ; АПН України, Національна академія Служби безпеки України. - К. : [б.в.], 2001. - 221 с. - ISBN 966-9578-45-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ю703 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Валько, Іван Васильович; АПН УкраїниНаціональна академія Служби безпеки України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА563582

Сідак, В. С..
Контрозвідка останнього гетьмана [Текст] : нарис / В. С. Сідак ; Ін-т підготовки кадрів служби безпеки України, Ін-т історії України Нац. акад. наук України. - К. : [б.в.], 1995. - 50 с. - ISBN 5-7702-1119-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА563590

Сідак, Володимир Степанович.
З історії української розвідки та контрозвідки [Текст] : нариси / В. С. Сідак, В. С. Степанков. - 2. вид. - К. : Ін-т СБ України, 1995. - 201 с. - ISBN 5-7707-6951-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Степанков, Валерій Степанович

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
Табачник Д.В. ВС7

Чеботарів, Микола Ю..
Визвольні змагання очима контррозвідника [Текст] : документальна спадщина Миколи Чеботаріва / М. Ю. Чеботарів ; упоряд. та авт. вступ. ст. В. С. Сідак. - К. : Темпора, 2003. - 287 с. - (Vita Memoriae). - ISBN 966-8201-00-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сідак, В. С. (упоряд. та авт. вступ. ст.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ФПУ №472

Сідак, Володимир Степанович.
З історії української розвідки та контрозвідки [Текст] : нариси / В. С. Сідак, В. С. Степанков. - 2. вид. - К. : Ін-т СБ України, 1995. - 201 с. - ISBN 5-7707-6951-3
З дарчим неписом Кучмі Л.Д. від автора

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Степанков, Валерій Степанович

Видання зберігається у :
Фонд Президентів України

14.
ВА695582

Сідак, Володимир Степанович.
Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Сідак, В. Ю. Артемов. - К. : КНТ, 2007. - 160 с. - Бібліогр.: с. 131-146. - ISBN 978-966-373-301-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Артемов, Володимир Юрійович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

15.
ВА657322

Сідак, В..
Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника [Текст] / В. Сідак [и др.]. - К. : Темпора, 2004. - 414 с.: іл. - (Vita Memoriae). - ISBN 966-8201-04-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Осташко, Т.; Вронська, Т.; Болбочан, Петро Федорович (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА681466


Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А. Б. Стоцький [та ін.] ; заг. ред. В. С. Сідак ; Національна академія СБ України, Інститут захисту інформації з обмеженим доступом, Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 232 с. - Бібліогр.: с. 226-231. - ISBN 966-301-105-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стоцький, Андрій Богданович; Тимошенко, Олена Іванівна; Гуз, Анатолій Михайлович; Макаренко, Віктор Володимирович; Марущак, Анатолій Іванович; Сідак, В. С. (заг. ред.); Національна академія СБ України; Інститут захисту інформації з обмеженим доступом; Європейський університет (Київ)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

17.
ВА672300

Сідак, В. С..
Комплексні підходи до керування надійністю систем газопостачання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Сідак, О. С. Дудолад. - Х. : [б.в.], 2006. - 248 с.: іл. - Бібліогр.: с. 241-246. - ISBN 966-303-077-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дудолад, О. С

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА676111

Сідак, Володимир Степанович.
Інноваційні технології в діагностиці та експлуатації систем газопостачання [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Сідак. - Х. : [б.в.], 2006. - 226 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 197-199. - ISBN 966-303-081-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА640875

Сідак, Володимир С..
Спецслужба держави без території: люди, події, факти [Текст] : військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926-1936 рр. / В. С. Сідак, Т. В. Вронська. - К. : Темпора : Видавництво Національної академії СБ України, 2003. - 240 с.: іл. - (Vita Memoriae). - ISBN 966-8201-01-9. - ISBN 966-95784-3-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Вронська, Тамара В

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА715698

Сідак, В. С..
Новітні технології будівництва та реновації інженерних мереж [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Сідак, О. С. Дудолад ; МОН України. - Х. : [б.в.], 2006. - 356 с.: іл. - Бібліогр.: с. 278-281. - ISBN 966-303-097-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дудолад, О. С; МОН України

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського