Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Можайкіна Н$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
РА362434

Можайкіна, Наталія Василівна.
Домогосподарство як суб'єкт економіки, яка трансформується [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Можайкіна Наталія Василівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2008. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
Р99317


Методика викладання вокалу в вузі [Текст] : програма та метод. реком. для студ. магістратури / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут мистецтв. Кафедра теорії та методики постановки голосу ; упоряд. Н. С. Можайкіна. - К. : [б.в.], 2003. - 48 с. - Бібліогр.: с. 42-47. - ISBN 966-660-118-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Можайкіна, Н. С. (упоряд.); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ). Інститут мистецтв. Кафедра теорії та методики постановки голосу

Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)

3.
Р99314


Постановка голосу [Текст] : програма та метод. реком. щодо організації і проведення індивідуальних занять / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут мистецтв. Кафедра теорії та методики постановки голосу ; упоряд. Н. С. Можайкіна. - К. : [б.в.], 2003. - 31 с. - Бібліогр.: с. 29-31. - ISBN 966-660-117-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Можайкіна, Н. С. (упоряд.); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ). Інститут мистецтв. Кафедра теорії та методики постановки голосу

Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)

4.
ВА733190


Національна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Володіна Ірина Миколаївна та ін.] ; за заг. ред. В. П. Решетило ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-371. - 500 прим. - ISBN 978-966-695-175-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Володіна, Ірина Миколаївна; Єгорова, Ольга Юріївна; Можайкіна, Наталія Василівна; Наумов, Максим Сергійович; Островський, Ігор Анатолійович; Решетило, Валентина Петрівна (ред.); Харківська національна академія міського господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА739008

Можайкіна, Надія Семенівна.
Формування естетичного відношення учнівської молоді до вокального мистецтва [Текст] : навч.-метод. посіб. / Можайкіна Н. С. - Луцьк : Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф"™, 2011. - 94 с. - Бібліогр.: с. 91-93. - 300 прим. - ISBN 978-966-2379-25-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА765165


Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем [Текст] : [монографія] / [В. П. Решетило та ін.] ; за заг. ред. В. П. Решетило ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 225-241 . - 500 прим. - ISBN 978-966-695-286-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Решетило, Валентина Петрівна; Стадник, Григорій Васильович; Островський, Ігор Анатолійович; Єгорова, Ольга Юріївна; Можайкіна, Наталія Василівна; Решетило, Валентина Петрівна (ред.); Харківська національна академія міського господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА788624


Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра для неекон. напрямів підгот. / [В. П. Решетило та ін.] ; за заг. ред. В. П. Решетило ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 290 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 274-277. - 500 прим. - ISBN 978-966-695-323-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Решетило, Валентина Петрівна; Стадник, Григорій Васильович; Можайкіна, Наталія Василівна; Москвіна, Анастасія Олегівна; Батістова, Оксана Ігорівна; Решетило, Валентина Петрівна (заг. ред.); Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА820735

Можайкіна, Н. С.
Методика викладання вокалу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Можайкіна Н. С. - Луцьк : Гадяк Ж. В. : Волиньполіграф™, 2017. - 125 с. - Бібліогр.: с. 120-124. - 500 прим. - ISBN 978-617-7129-54-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського