Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Кузенко Н$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.
РА385362

Кузенко, Наталія Володимирівна.
Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС135154

Кузенко, Наталія Володимирівна.
Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Наталія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2011. - 290, [2] арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 275-290.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :

3.
Р125455

Кузенко, Наталія В.
Особливості економічного розвитку країн ЄС [Текст] : метод. рек. до вивч. курсу для студентів ф-ту міжнар. відносин спец.: 6.030203 - міжнар. екон. відносини / Наталія Кузенко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. екон. аналізу і фінансів. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 16 с. - (Міжнародні економічні відносини ; вип. 53). - Бібліогр.: с. 12-14, в кінці тем. - 100 экз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р125475

Кузенко, Наталія В.
Економіка Європейського Союзу [Текст] : метод. рек. до вивч. курсу для студентів ф-ту міжнар. відносин спец.: 6.030203 - міжнар. екон. відносини / Наталія Кузенко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. екон. аналізу і фінансів. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. - 20 с. : табл. - (Міжнародні економічні відносини ; вип. 52). - Бібліогр.: с. 14-18, в кінці тем. - 100 экз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА780987

Кузенко, Наталія Володимирівна.
Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав [Текст] : [монографія] / Наталія Кузенко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Сполом, 2013. - 299 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 284-299. - 300 экз. - ISBN 978-966-665-914-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського