Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Кравчук Г$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 30
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС86277

Кравчук, Галина Іванівна.
Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю та льодоламом лісових насаджень Вінниччини [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Кравчук Галина Іванівна ; УААН, Ін-т агроекології та біотехнології. - К., 2004. - 290 арк.: рис. - Бібліогр.: арк. 184-198.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут агроекології та біотехнології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС87434

Кравчук, Ганна Олегівна.
Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Кравчук Ганна Олегівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечнікова. - О., 2004. - 214 арк.: іл. - арк. 128-142

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС77526

   Кравчук, Ганна Вікторівна.
Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Кравчук Ганна Вікторівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2002. - 205 , 56 арк.: рис., табл. - арк. 193-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС97714

Кравчук, Галина Олександрівна.
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Кравчук Галина Олександрівна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л., 2004. - 182 арк.: рис., табл. - арк. 162-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська комерційна академія; Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА335597

Кравчук, Галина Олександрівна.
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Кравчук Галина Олександрівна ; Національний ун-т харчових технологій. - К., 2005. - 17 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет харчових технологій (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА342397

Кравчук, Ганна Олегівна.
Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Кравчук Ганна Олегівна ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА322911

   Кравчук, Ганна Вікторівна.
Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Кравчук Ганна Вікторівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2003. - 16 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА332890

Кравчук, Галина Іванівна.
Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю та льодоламом лісових насаджень Вінниччини [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Кравчук Галина Іванівна ; Ін-т агроекології та біотехнології УААН. - К., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут агроекології та біотехнології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА619065


Біологія людини. 8 клас. Календарне планування. Конспекти уроків [Текст] : метод. посіб. для вчителів біології / Г. З. Бригідир [та ін.]. - Т. : Підручники і посібники, 2001. - 111 с. - ISBN 966-562-531-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бригідир, Г. З.; Гайда, Г. В.; Галашин, О. Я.; Кравчук, Г. Я.; Олійник, І. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА619063


Біологія. 7 клас. Календарне планування. Конспекти уроків [Текст] : посіб. для вчителів / Г. З. Бригідир [та ін.]. - Т. : Підручники і посібники, 2001. - 101 с. - ISBN 966-562-535-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бригідир, Г. З.; Гайда, Г. В.; Галашин, О. Я.; Кравчук, Г. Я.; Олійник, І. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА619591

Кравчук, Галина Теодорівна.
Інформаційні системи і технології в банківській сфері [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Т. Кравчук [и др.] ; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. - Л. : Львівський банківський ін-т НБУ, 2002. - 135 с. - Бібліогр.: с. 135. - ISBN 966-7330-40-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевчук, Тетяна Віталіївна; Коновал, Уляна Миронівна; Національний банк України. Львівський банківський інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА646540

Сич, Євген Миколайович.
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич [и др.] ; Київський ун-т економіки і технологій транспорту. - К. : Аспект-Поліграф, 2004. - 204 с.: рис. - Бібліогр.: с. 200-202. - ISBN 966-8276-52-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кравчук, Ганна Вікторівна; Ільчук, Валерій Петрович; Київський університет економіки і технологій транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА685026

Кравчук, Г. В..
Регіональний маркетинг в системі управління економічними процесами [Текст] / Г. В. Кравчук ; Національний авіаційний ун-т. - К. : [б.в.], 2006. - 286 с. - Бібліогр.: с. 256-275 (328 назв). - ISBN 966-7905-81-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА687731

   Кравчук, Ганна Вікторівна.
Фінансово-економічне управління виробничими системами авіакомпаній [Текст] / Г. В. Кравчук. - Чернігів : [б.в.], 2007. - 364 c. - Бібліогр.: с. 346-362. - ISBN 978-966-7905-89-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА690643

Засадна, Христина Омелянівна.
Операційні системи та файлові менеджери [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Х. О. Засадна [и др.] ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - 228 с.: рис. - (Серія "Навчальний посібник"). - Бібліогр.: с. 205. - ISBN 966-368-024-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кравчук, Галина Теодорівна; Шевчук, Тетяна Віталіївна; Національний банк України (Київ); Львівський банківський інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА698961

Кравчук, Галина Теодорівна.
Організація та проектування баз даних [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Г. Т. Кравчук, Т. В. Шевчук ; Національний банк України, Університет банківської справи, Львівський ін-т банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2007. - 147 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 147. - ISBN 978-966-484-013-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевчук, Тетяна Віталіївна; Національний банк України (Київ)Університет банківської справи (Київ); Львівський інститут банківської справи

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА661060

   Кравчук, Ганна Вікторівна.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г. В. Кравчук, С. М. Шкарлет ; Міжнародний науково-технічний ун-т, Чернігівський ін-т інформації, бізнесу і права. - Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2005. - 331 с.: табл. - Бібліогр.: с. 292-299. - ISBN 966-502-257-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шкарлет, Сергій Миколайович; Міжнародний науково-технічний університетЧернігівський інститут інформації, бізнесу і права

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА372342

Кравчук, Ганна Валеріївна.
Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравчук Ганна Валеріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2010. - 23 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА731074

   Кравчук, Ганна Вікторівна.
Конкурентоспроможність і розвиток страхового ринку України [Текст] : монографія / Г. В. Кравчук. - [Чернігів] : [б. в.], 2009. - 345 с. : рис., табл. - 500 экз. - ISBN 978-966-1605-11-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
РА375045

Кравчук, Галина Теодорівна.
Педагогічні засади застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців банківської справи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравчук Галина Теодорівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. - К., 2010. - 20 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського