Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Корсак К$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.
ДС95684

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "людина-суспільство-освіта" на початку XXI століття [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Корсак Костянтин Віталійович ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2006. - 461 арк. - Бібліогр.: арк. 425-449.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА342709

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "людина - суспільство - освіта" на початку XXI століття [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Корсак Костянтин Віталійович ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2006. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА578527

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів [Текст] / К. В. Корсак ; Міжнародна кадрова академія, Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : [б.в.], 1997. - 208 с. - ISBN 5-86926-103-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Міжнародна кадрова академія; Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :

4.
ВА585418

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Основи екології [Текст] : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : [б.в.], 1998. - 228 с. - ISBN 966-7299-18-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плахотнік, Ольга Василівна; Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА595936

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Основи екології [Текст] : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2.вид., стереотип. - К. : МАУП, 2000. - 237 с. - ISBN 966-608-007-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плахотнік, Ольга Василівна; Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

6.
ВА634154

   Василюк, Алла.
Нариси з порівняльної педагогіки [Текст] : посібник з порівняльної педагогіки для студ. вищих пед. закл. освіти / А. Василюк [и др.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : РВВ НДПУ, 2002. - 119 с.: табл. - Бібліогр.: с. 111-119. - ISBN 966-7391-30-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корсак, Костянтин; Яковець, Наталія; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА689848

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Основи сучасної екології [Текст] : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - Бібліогр.: с. 332-336. - ISBN 966-608-482-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плахотнік, Ольга Василівна; Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА690204

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Вища освіта і Болонський процес [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. В. Корсак, I. О. Ластовченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 352 с. - Бібліогр.: с. 342-346. - ISBN 966-608-559-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ластовченко, Iрина Олександрівна; Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
СО26103

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: інтегрально-філософський аналіз [Текст] / К. В. Корсак ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К. ; Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. - 222 с. - Бібліогр.: с. 197-210. - ISBN 966-7391-43-4

Рубрикатор НБУВ:
 Ч30,0 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА659322

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Основи сучасної екології [Текст] : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 4. вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2004. - 340 с. - Бібліогр.: с. 332-336. - ISBN 966-608-482-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плахотнік, Ольга Василівна; Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА704311


Проблеми якості вищої освіти [Текст] : монографія / К. Корсак [та ін.] ; голова ред. кол. В. Кремень ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 231 c.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 220-231. - ISBN 978-966-644-047-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Корсак, К.; Козлакова, Г.; Похресник, А.; Паламарчук, В.; Терещенко, Ю.; Кремень, Василь (голова ред. кол.); Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА762474


Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти [Текст] : монографія / [Корсак К. В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 207 с. : табл. - Бібліогр.: с. 175-188. - 300 прим. - ISBN 978-966-644-241-6

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Корсак, Костянтин Віталійович; Корсак, Юрій Костянтинович; Тарутіна, Зінаїда Євгеніївна; Похресник, Анатолій Костянтинович; Козлакова, Галина Олексіївна; Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА771024


Модернізація змісту вищої природничої і технічної освіти в умовах переходу до нанотехнологій [Текст] : [монографія] / [К. В. Корсак та ін. ; редкол.: В. Кремень (голова) та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 157 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 151-157. - 300 прим. - ISBN 978-966-644-047-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корсак, Костянтин Віталійович; Корсак, Юрій Костянтинович; Тарутіна, Зінаїда Євгеніївна; Похресник, Анатолій Костянтинович; Козлакова, Галина Олексіївна; Кремень, Василь Григорович (ред.); Андрущенко, В. (ред.); Луговий, В. (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА774582

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей ХХІ століття) [Текст] : наук.-попул. нарис / К. В. Корсак, Ю. К. Корсак ; Івано-Франків. облдержадмін., Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту,Т-во "Знання" України, Івано-Франків. обл. від-ня. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 98 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 93-98. - 1000 прим. - ISBN 978-966-428-322-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корсак, Юрій Костянтинович; Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту"Знання", товариство України. Івано-Франківське обласне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

15.
Онищенко О.С. ВА1842

   Корсак, Костянтин Віталійович.
Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей ХХІ століття) [Текст] : наук.-попул. нарис / К. В. Корсак, Ю. К. Корсак ; упоряд. д-р політ. наук С. М. Дерев'янко ; [за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука] ; Івано-Франків. облдержадмін., Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, Т-во "Знання" України, Івано-Франків. обл. від-ня. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 98, [1] с. : рис., табл. - Рез. рос., англ. - Бібліогр.: с. 93-96. - 1000 прим. - ISBN 978-966-428-322-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Корсак, Юрій Костянтинович; Дерев'янко, Сергій М. (упоряд.); Дзвінчук, Д. І. (ред.); Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту; "Знання", товариство України. Івано-Франківське обласне відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського