Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Колибенко О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
ДС61240

Колибенко, Олександр Володимирович.
Історична топографія Переяславля Руського (X- перша половина XIII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Колибенко Олександр Володимирович ; НАН України, Інститут археології. - К., 1999. - 337 л. - л.263-293

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА304892

Колибенко, Олександр Володимирович.
Історична топографія Переяславля Руського (X- перша половина XIII ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Колибенко Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т археології. - К., 1999. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА369490

Колибенко, Олена Володимирівна.
Еліта Переяславля Руського в суспільно-політичному житті Русі (друга половина ХІ - середина ХІІІ) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Колибенко Олена Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди". - Переяслав-Хмельницкий, 2009. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА611593


Переяславська земля і світ людини [Текст] / Ін-т філос. НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд. О. В. Колибенко [и др.] ; відп. ред. І. П. Стогній, В. П. Коцур. - К. ; Переяслав-Хмельницький : Пальміра, 1998. - 286 с.: мал.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стогній, І. П. (відп. ред.); Коцур, В. П. (відп. ред.); Колибенко, О. В. (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут філософії (Київ); Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
СО27971
Степовик Д. В. № 156 / П 27-ФХПереяслав у віках [Текст] / Ін-т історії Українии НАН України, Ін-т археології НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [авт.-упоряд.: В. Коцур, О. Колибенко ; редкол.: В. А. Смолій та ін.]. - Київ : Світ успіху, 2007. - 423 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-8352-26-3
До 1100 ліття першої згадки у літописному джерелі. На доп. тит. арк. зазнач. зміст кн. В суперобкл.
Экслибрис: (Ex Libris Дмитра Степовика)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коцур, Віктор Петрович (авт., упоряд., ред.); Колибенко, Олександр Володимирович (авт., упоряд.); Смолій, Валерій Андрійович (ред.); Якименко, Іван Петрович (ред.); Реєнт, Олександр Петрович (ред.); Національна академія наук України; Інститут історії (Київ); Інститут археології (Київ); Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

6.
СО28170

Набок, Людмила.
Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність [Текст] / Л. Набок, О. Колибенко ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. Лабораторія археологічних досліджень при кафедрі історії та культури України, Інститут археології НАН України, Меморіальний музей архітектора В.Заболотного. - К. : [б.в.], 2007. - 176 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 978-966-96454-3-6
На обкл. автори не зазнач.- З дарчим написом.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колибенко, Олександр; Національна академія наук УкраїниІнститут археології (Київ); Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Лабораторія археологічних досліджень при кафедрі історії та культури України; Меморіальний музей архітектора В. Заболотного

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

7.
ДС113573

Колибенко, Олена Володимирівна.
Еліта Переяславля Руського в суспільно-політичному житті Русі (друга половина ХІ - середина ХІІІ ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Колибенко Олена Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2009. - 260 арк. : рис., кольор. іл. - Бібліогр.: арк. 202-223.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА809439


Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті [Текст] : матеріали круглого столу, 16 жовт. 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький / Нац. спілка краєзнавців України (Переяслав-Хмельниц. міс. осередок) [та ін.] ; [редкол.: Колибенко О. В. та ін. ; упоряд. Т. Ю. Нагайко]. - Переяслав-Хемльницький : Домбровська Я. М. [вид.], 2016. - 153 с. : іл., фото. - (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 3). - Назва обкл. : Матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 16 жовтня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький. - Бібліогр. в кінці ст. - 50 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Колибенко, Олександр Володимирович (ред.); Лукашевич, О. М. (ред.); Нагайко, Тарас Юрійович (ред., упоряд.); Національна спілка краєзнавців України. Переяслав-Хмельницький міський осередок; "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", державний вищий навчальний заклад; "Переяслав", національний історико-етнографічний заповідник"Переяславський Скарб", громадська культурно-просвітницька організація; "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", круглий стіл (2015 ; Переяслав-Хмельницький)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВС65481


Затоплений рай: Андруші у спогадах та документах [Текст] / [Г. С. Булах та ін.] ; авт.-упоряд. [текстів та фотодок.] Микола Михняк ; [упоряд. схем, табл. та іл. матеріалів: А. Доброскок та ін. ; наук. ред.: І. І. Доброскок, О. В. Колибенко] ; Громад. орг. "Старий Дніпро", Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав", Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. - Київ : Український пріоритет, 2018. - 399 с. : іл. - (Серія "Затоплені села Переяславщини"). - Бібліогр.: с. 393-394. - ISBN 978-617-7398-84-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Булах, Ганна Сергіївна; Касян, Ганна Сергіївна; Басак, Галина Володимирівна; Доброскок, Галина Володимирівна; Бурчик, Віра Антонівна; Доброскок, Віра Антонівна; Бурчик, Ганна Андріївна; Сулима, Ганна Андріївна; Варнавська, Антоніна Михайлівна; Пономаренко, Антоніна Михайлівна; Михняк, Микола К. (авт., упоряд.); Доброскок, Андрій Григорович (упоряд.); Доброскок, Сергій Григорович (упоряд.); Іващенко, Віталій (упоряд.); Сулима, Олександр Васильович (упоряд.); Доброскок, Ірина І. (ред.); Колибенко, О. В. (ред.); "Старий Дніпро", громадська організація (Переяслав-Хмельницький); "Переяслав", національний історико-етнографічний заповідник; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського