Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Кеда М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
ДС92278

Кеда, Марина Костянтинівна.
Михайло Назарович Петров (1826-1887) та його внесок в історичну науку [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Кеда Марина Костянтинівна ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2005. - 228 арк. - арк. 187-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петров М. Н. (о нём); Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА342436

Кеда, Марина Костянтинівна.
Михайло Назарович Петров (1826-1887) та його внесок в історичну науку [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Кеда Марина Костянтинівна ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петров М. Н. (о нём); Державний комітет архівів УкраїниУкраїнський НДІ архівної справи та документознавства (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
АО271856


Кандидати і доктори наук - випускники історичного факультету / Інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім Т. Г. Шевченка [Текст] : довідник / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ; [відп. ред. Дятлов В. О. ; упоряд.: Коваленко О. Б., Кеда М. К., Рахно О. Я.]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2013. - 65 с. - 200 прим. - ISBN 978-966-2765-85-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дятлов, В. О. (відп. ред.); Коваленко, О. Б. (уклад.); Кеда, М. К. (уклад.); Рахно, О. Я. (уклад.); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського. Історичний факультет

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

4.
ВА778826

   Піскорський, Володимир Костянтинович (1867 - 1910).
Флорентійський збірник [Текст] / В. К. Піскорський ; [упоряд. : Кеда М. К., Новікова О. О., Пічугіна І. С. ; відп. ред.: П. С. Сохань, В. О. Дятлов] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [та ін.] = Флорентийский сборник / В. К. Пискорский. - Київ ; М. ; Чернігів : Вид-во ИВИ РАН, 2013. - 370 с. : іл. - Текст рос. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сохань, П. С. (ред.); Дятлов, В. О. (ред., упоряд.); Кеда, М. К. (упоряд.); Пічугіна, І. С. (упоряд.); Нлвікова, О. О. (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; Российская академия наук; Институт всеобщей истории (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА805854


Кандидати і доктори наук - випускники історичного факультету / Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст] : довідник / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ; [упоряд.: Коваленко О. Б., Кеда М. К., Рахно О. Я. ; відп. ред. Дятлов В. О.]. - 2-ге вид., допов. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2016. - 91 с. - (Silva rerum ; вип. 1). - 300 прим. - ISBN 978-966-2765-85-4
До 100-річчя Чернігів. учител. ін-ту.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коваленко, Олександр Б. (упоряд.); Кеда, Марина Костянтинівна (упоряд.); Рахно, Олександр Якович (упоряд.); Дятлов, В. О. (ред.); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

6.
Р133770

Подебрад, Іржі (1420–1471).
Трактат про встановлення миру у світі християнському [Текст] / Іржі Подебрад ; [відп. ред. В. О. Дятлов ; пер. І. С. Андрусишин, А. С. Крилова ; передм. та вступ. ст. М. К. Кеди] ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 27 с. - Бібліогр. в знесках. - 100 прим. - ISBN 978-617-7648-04-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дятлов, В. О. (відп. ред.); Андрусишин, І. С. (пер.); Крилова, А. С. (пер.); Кеда, М. К. (авт. передм.); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лобачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА822146


Європейський Союз: від ідеї до імплементації. Практикум [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ; [упоряд.: М. К. Кеда та ін. ; відп. ред. Дятлов В. О.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 615 с. - Бібліогр.: с. 603-613. - 300 прим. - ISBN 978-617-7491-86-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кеда, Марина Костянтинівна (упоряд.); Ващенко, Алла Василівна (упоряд.); Коваленко, Ольга Олександрівна (упоряд.); Дятлов, В. О. (відп. ред.); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА828060


Місцеві музеї: нові форми та інновації [Текст] : матеріали Міжнар. музейн. форуму (11-12 черв. 2018 р., Чернігів) / Гомел. обл. первин. орг. Громад. орг. "Білорус. зелений хрест", Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів. обл. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; [редкол.: С. Л. Лаєвський (відп. ред.) та ін.]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2018. - 135, [16] с. : іл. - Текст укр., рос. білорус. - Бібліогр. в кінці ст. - 250 прим. - ISBN 978-617-7423-34-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лаєвський, С. Л. (ред.); Вигонна, А. А. (ред.); Кеда, М. К. (ред.); "Білоруський зелений хрест", громадська організація. Гомельська обласна первинна організація; "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, національний університет; Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського"Місцеві музеї: нові форми та інновації", міжнародний музейний форум (2018 ; Чернігів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА830868


Концепт "Європа" [Текст] : навч. посіб. / [А. В. Ващенко та ін. ; відп. ред.: В. О. Дятлов ; наук. ред.: О. Б. Коваленко] ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка, Ін-т історії, етнології і правознавства ім. О. М. Лазаревського, Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 295 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 282-293. - 300 прим. - ISBN 978-617-7648-36-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ващенко, Алла Василівна; Гаврилов, Володимир Миколайович; Дятлов, Володимир Олександрович; Казимір, Віра Анатоліївна; Кеда, Марина Костянтинівна; Коваленко, Ольга Олександрівна; Соломенна, Тетяна Валеріївна; Дятлов, Володимир Олександрович (ред.); Коваленко, О. Б. (ред.); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут історії, етнології і правознавства імені О. М. Лазаревського; Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського