Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Водотика С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
ДС70303

   Водотика, Сергій Григорович.
Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Водотика Сергій Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2000. - 534 арк. - арк. 399-534

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА313310

   Водотика, Сергій Григорович.
Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, науково- організаційні та концептуальні основи функціонування [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Водотика Сергій Григорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2001. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА583601

   Водотика, Сергій Григорович.
Академік Михайло Єлисейович Слабченко [Текст] : нарис життя та творчості / С. Г. Водотика ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б.в.] ; Херсон : [б.в.], 1998. - 141 с. - ISBN 966-02-0515-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Слабченко, Михайло Єлисейович (о нём); Національна академія наук УкраїниІнститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА584621

Водотика, С. Г..
Нариси історії історичної науки УСРР 1920-х років [Текст] / С. Г. Водотика ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : [б.в.] ; Херсон : [б.в.], 1998. - 171 с. - ISBN 966-02-0514-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА666572

   Водотика, Сергій Григорович.
Історія Херсонщини ХІІІ-ХІХ ст. [Текст] / С. Г. Водотика ; Південноукр. регіона. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. - Херсон : Айлант, 2003. - 159 с. - Бібліогр.: с. 156-158. - ISBN 966-7403-55-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (Херсон)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
СО28443


Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Херсонська область [Текст] / С. Г. Водотика [та ін.]. - Херсон : "Видавництво "Наддніпрянська правда", 2008. - 844 с. - ISBN 978-966-96112-9-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Водотика, С. Г.; Александровська, С. М.; Баранюк, В. О.; Виноградова, Л. В.; Гавриш, П. О.

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал Інституту архівознавства (Філія 1)

7.
РА389277

Водотика, Сергій Володимирович.
Удосконалення методів оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування засобів вимірювальної техніки [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Водотика Сергій Володимирович ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". - Х., 2012. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ж104 
 Ж106 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Інститут метрології", національний науковий центр (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА816995


Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : навч.-метод. посіб. для вищ. та загальноосвіт. навч. закл. / Л. О. Цибуленко [та ін.] ; Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. історії України та методики викладання. - Херсон : Вишемирський В. С., 2017. - 417 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-7273-75-1
100 років Херсон. держ. ун-ту.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Цибуленко, Л. О.; Водотика, С. Г.; Батенко, Г. В.; Кузовова, Н. М.; Павленко, В. Я.; Цибуленко, Г. В.; Херсонський державний університет. Факультет психології, історії та соціології

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського